LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plKonferencja o znaczeniu bocznic i terminali kolejowych
Transport szynowy

Konferencja o znaczeniu bocznic i terminali kolejowych

21-22 października 2021 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Janusz Mincewicz

W dniach 21-22 X br. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, odbędzie się w ramach Europejskiego Roku Kolei, II Seminarium Naukowo-Techniczne zatytułowane "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej".

Seminarium organizowane jest w systemie hybrydowym i on-line (w zależności od stopnia rozwoju pandemii).

Rada Naukowo-Programowa:

 1. Prof. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Komisji Badań Wypadków Kolejowych
 3. Sylwia Cieślak-Wilk, Z-ca Dyrektora CUPT
 4. Dr Mirosław Antonowicz, Prof. ALK, Przewodniczący OSZD
 5. Mecenas Przemysław Ciszak, Kancelaria Prawna M. Pawełczyk
 6. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistycznego
 7. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
 8. Prof. Leszek Mindur
 9. Prof. Paweł Lesiak
 10. Marian Skałbania, ArcelorMittal
 11. Dr Rafał Wachnik, DB Cargo
 12. Prof. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
 13. Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Komitet organizacyjny:

 1. Dr I. Krzyżowska, Akademia WSB - Sekretarz
 2. Dr M. Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
 3. Dr P. Uchroński, Akademia WSB
 4. A. Jagusiak, Akademia WSB

Organizatorzy konferencji podkreślają, że bocznice kolejowe i terminale stanowią istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie, ale ich ilość i jakość techniczna stanowią podstawę rozwoju polskiego kolejnictwa.

Uczestnicy Seminarium będą mogli zapoznać się z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury w tak szerokim zakresie omawianym przez najlepszych specjalistów – wyjaśnia Henryk Zielaskiewicz, jeden z pomysłodawców konferencji. Dużą wagę organizatorzy przykładają również do spraw bezpieczeństwa kolejowego. Uczestnicy zapoznają się także z problematyką dofinansowania projektów związanych z infrastrukturą i zarządzaniem bocznicami kolejowymi oraz terminalami, którą przedstawią specjaliści zajmujący się tą problematyką – dodaje.

W ramach Seminarium będą omawiane problemy dotyczące:

 • zaawansowanych technologii w kolejowym transporcie intermodalnym,
 • kolejowej infrastruktury przeładunkowej,
 • przewozu ładunków niebezpiecznych,
 • przesyłek specjalnych i intermodalnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www seminarium.« powrót
Biuro Brokerskie Omega