LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plLiczba pasażerów PKM dalej rośnie
Transport szynowy

Liczba pasażerów PKM dalej rośnie

2 mln podróżnych po roku działalności coraz bardziej realne

Jerzy Konwicki

W czerwcu pociągi SKM obsługujące trzy trasy wchodzące w skład projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Gdańsk-Kartuzy, Gdańsk Wrzeszcz-Gdynia Główna i Kościerzyna-Gdynia) przewiozły łącznie 218 tys. pasażerów – poinformował pomorski urząd marszałkowski.


W porównaniu z poprzednim miesiącem wynik ten daje wzrost o 7 tys. podróżnych. Co ważne, tak wyraźny przyrost nastąpił pomimo tego, iż w połowie maja z rozkładu jazdy SKM dla linii PKM „wyciętych” zostało 30 pociągów. Dowodzi to tego, że samorząd województwa pomorskiego rzeczywiście zrezygnował wówczas z najmniej obłożonych pasażerami składów, którymi prawie nikt jeździł.

PKM będzie się także dalej rozwijać - jesienią tego roku podpisana zostanie umowa na budowę dwóch dodatkowych przystanków: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion.

Wzrost liczby pasażerów widoczny jest zarówno na aglomeracyjnym odcinku linii kolejowych obsługiwanych przez trójmiejską SKM w ramach projektu PKM (Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa–Gdynia Główna), jak i regionalnym (Gdańsk Główny–Kartuzy). Przy czym na tzw. „odcinku kaszubskim" już trzeci miesiąc z rzędu wzrost ten utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie (15-25% miesięcznie).

Potwierdza to wcześniejsze analizy oraz opinie ekspertów od transportu, że to właśnie regionalna część projektu PKM ma największy potencjał rozwojowy i to mieszkańcy Kaszub będą tymi, którzy najbardziej skorzystają z je uruchomienia. W tym kontekście, z optymizmem można patrzeć na planowane uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kościerzyny z Gdańskiem Wrzeszczem, ma ono ruszyć w grudniu 2016 r. Liczba pasażerów na obecnie funkcjonującej linii Gdynia–Kościerzyna kształtuje się na stałym poziomie ok. 40 tys. osób miesięcznie.

Dalszy rozwój. Przypomnijmy, że na jesień tego roku planowane jest rozstrzygnięcie II etapu przetargu i podpisania umowy z wybranym wykonawcą na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na linii kolejowej 201 (Gdynia-Kościerzyna) – chodzi o Gdynię Karwiny i Gdynię Stadion.

Z końcem czerwca Pomorska Kolej Metropolitalna SA wysłała zaproszenia do składania ofert na wykonanie wspomnianych przystanków do ośmiu firm, które wcześniej przeszły pozytywnie weryfikację w I etapie przetargu.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt PKM pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia–Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 r.

Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85%, władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już obecnie, w ramach rozszerzenia I etapu projektu PKM.

Komisja Europejska zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu tego samego roku. Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), powstaną natomiast w II połowie 2017 r. – czyli trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano.

1,75 mln pasażerów. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy funkcjonowania linii PKM z nowej siatki połączeń skorzystało już łącznie ponad 1,75 mln pasażerów. Jeśli tendencja ta się utrzyma, to zakładany w pierwszym roku funkcjonowania linii wynik 2 mln przewiezionych pasażerów powinien zostać osiągnięty.« powrót
Biuro Brokerskie Omega