LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plList intencyjny dla Programu Zielona Kolej
Transport szynowy

List intencyjny dla Programu Zielona Kolej

DB Cargo Polska i PKP Energetyka złożyły podpisy

SC

DB Cargo Polska i PKP Energetyka podpisały list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie Programu Zielona Kolej, którego celem jest wypracowanie zasad zasilania realizowanych przez DB Cargo Polska przewozów kolejowych energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 100% w ciągu 3 lat. 


DB Cargo Polska i PKP Energetyka podpisały list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie Programu Zielona Kolej   |   Fot. DB Cargo

Zgodnie z podpisanym przez Spółki listem intencyjnym partnerzy podejmują się wypracowania modelu zakupu energii z OZE na cele zasilania przewozów realizowanych przez DB Cargo Polska. Dzięki tej współpracy już od stycznia 2022 roku połowa energii trakcyjnej dostarczanej do przewoźnika przez PKP Energetyka będzie przyjazna dla środowiska, a docelowo, od stycznia 2023 roku będzie to 100% wolumenu. Tym samym DB Cargo Polska stanie się Zielonym Przewoźnikiem zasilającym swój elektryczny tabor w całości energią z OZE. Obie Spółki przykładają dużą wagę do zrównoważonego rozwoju.

Dbałość o środowisko naturalne i ochrona jego zasobów stanowią wartości, którymi sygnatariusze porozumienia kierują się w codziennej działalności. W ramach podpisanego listu intencyjnego strony zobowiązują się do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz informacji, w celu wypracowania najbardziej korzystnych rozwiązań wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, do realizacji przewozów kolejowych.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie działalności biznesowej nie odbywa się bez wpływu na środowisko, w którym funkcjonujemy. Mając tę świadomość oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w ramach grupy DB Cargo, opracowaliśmy dwa produkty „DBeco plus” i „DBeco neutral”. Pierwszy produkt daje klientowi możliwość zasilania zleconych transportów energią elektryczną pochodzącą z OZE, cały proces jest monitorowany i certyfikowany przez TÜV SÜD. Drugi produkt pozwala zamawiającemu skompensować emisję CO2 poprzez udział w ekologicznych projektach – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska – produkt „DBeco plus” dostępny jest na razie na terenie Niemiec i Austrii. Liczymy iż w ramach podjętej współpracy z PKP Energetyka będziemy mogli rozszerzyć ofertę na polski rynek kolejowy. 

Kolej już dziś jest jednym z najbardziej zrównoważonych i ekologicznych środków transportu. Pociąg towarowy emituje dwukrotnie mniej dwutlenku węgla, w przeliczeniu na tonokilometr, niż transport morski i czterokrotnie mniej niż transport drogowy. Chcąc wzmocnić kolejowy zielony ślad czołowe firmy z sektora aktywnie działają w ramach CEEK na rzecz zwiększenia w polskiej sieci trakcyjnej ilości zielonej energii, której udział wynosi dziś 12%.

Przez ostatnie 5 lat Zespół PKP Energetyka przeprowadził cyfrową i organizacyjną transformację, co pozwala dziś zaoferować naszym klientom możliwości dekarbonizacji. Zgodnie ze światowymi trendami zielone produkty i usługi będą kluczową przewagą konkurencyjną firm. Chcemy, aby kolej przyciągała jak najwięcej potoków towarów i pasażerów, dlatego Zielona Kolej to jeden z filarów naszej strategii do 2030 roku. Bardzo się cieszymy, że nasza oferta wpisuje się w tworzenie zielonego łańcucha dostaw DB Cargo Polska. Podpisany list intencyjny pokazuje, że partnerska współpraca w ramach naszego sektora może stworzyć usługi przewozowe jeszcze bardziej przyjazne środowisku – mówi Wojciech Orzech, prezes zarządu PKP Energetyka.

Unia Europejska wyraźnie wskazała kolej jako środek transportu, który pozwoli osiągnąć ambitne cele klimatyczne, wyznaczone w ramach Zielonego Ładu. Europa jednoznacznie określa, gdzie leży przyszłość bezpiecznego, zielonego transportu i decyduje się te rozwiązania promować – stąd rok 2021 ogłoszony został Europejskim Rokiem Kolei.

DB Cargo Polska od wielu lat realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizowane przez DB Cargo Polska dobre praktyki z zakresu środowiska pracy i ekologii, od pięciu Informacja prasowa 2/2 lat publikowane są w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu”. Dodatkowo firma poddaje szczegółowej analizie generowane przez siebie wielowymiarowe efekty w polskiej gospodarce. Publikacje kompleksowo podsumowują wpływ działalności DB Cargo Polska na jej otoczenie – mówi Robert Nowakowski, członek zarządu DB Cargo Polska – współpraca z PKP Energetyka, na rzecz wypracowania rozwiązań pozwalających na wykorzystanie odnawialnej energii w sieci trakcyjnej, to jedno z wielu działań jakie podejmujemy w Europejskim Roku Kolei.

Dzięki mobilizacji oraz zaangażowaniu całej branży kolejowej, wraz PKP Energetyka, we wspólną inicjatywę jaką jest Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, powstała koncepcja polskiej Zielonej Kolei. Cieszę się, że dzisiaj przechodzimy od fazy koncepcji do fazy realizacji. Wierzymy, że systematycznie będziemy poszerzać listę przewoźników, którzy zaoferują swoim klientom przewozy oparte na „zielonej” energii czyniąc branżę kolejową liderem zielonej transformacji – powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

[ DB Cargo ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega