LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plMagazynowy boom nie maleje
Logistyka

Magazynowy boom nie maleje

Trwają inwestycje, a wskaźnik pustostanów jest rekordowo niski

Krzysztof Koprowski

Popyt na magazyny pozostaje w Polsce nadal wysoki – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. przekroczył 2,2 mln m2, a całkowite zasoby rynku wzrosły do 12,86 mln m2 (+18% w stosunku do roku 2016). Jednocześnie ponad 1,05 mln m2 jest w budowie, a wskaźnik pustostanów pozostaje na rekordowo niskim poziomie 5,04%.


Jak wynika z badania PMR Consulting & Research (wzięto pod uwagę firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników i o rocznych obrotach min. 150 mln zł), wśród ankietowanych przedsiębiorstw 57% korzysta z zewnętrznych usług logistycznych, 89% z obiektów magazynowych (a 80% z powierzchni o metrażu powyżej 3 tys. m2). 8 na 10 firm wykorzystuje nowoczesne obiekty magazynowe. 84% badanych podmiotów pozytywnie ocenia wybór Polski jako centrum logistycznego.

Dobre perspektywy. O bieżącym i perspektywicznym rynku magazynowym mówiono 6 X na śniadaniu prasowym w InFormal Kitchen w Warszawie, zorganizowanym przez firmy Fiege (Grupa ta jest jedną z największych w swej branży w Europie; w Polsce od 1997 r.) oraz P3 Logistics Parks (wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych). Obecnie 84% podmiotów bardzo pozytywnie ocenia poziom usług świadczonych przez operatorów logistycznych. 55% badanych firm współpracuje ze swoim operatorem dłużej niż 5 lat. Ponad 1/3 przewiduje zwiększenie poziomu korzystania z zewnętrznych usług logistycznych w najbliższych 2-3 latach.

Interesujące, jak będzie się zmieniał rynek w obliczu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne? Według ankietowanych, najbardziej widocznymi tendencjami będą: automatyzacja procesów (58%), rozwój systemów IT (49%), wzrost e-handlu (46%), powstawanie małych jednostek magazynowych w pobliżu centrów miast (32%), presja bliskości klienta końcowego (14%) oraz rosnąca liczba zwrotów (9%).

Dobra lokalizacja. Nasz kraj jest dobrym miejscem do lokowania centrów logistycznych. Zdaniem Piotra Bzowskiego (Leasing & Development Director P3 w Polsce), koszty pracy i dostępność wykwalifikowanych pracowników, stale ulepszana i rozwijana infrastruktura transportowa, a także wysokiej jakości obiekty – to czynniki, które w największym stopniu decydują o atrakcyjności Polski. Optymizmem napawa też fakt, że firmy nadal chcą się tu rozwijać. Aż 54% respondentów zadeklarowało chęć powiększenia powierzchni magazynowej lub produkcyjnej, a jednocześnie 45% zamierza to zrobić w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

E-commerce goni. Obroty osiągnięte w e-commerce przekroczą w 2017 r. barierę 40 mld zł – powiedział Damian Kołata, Senior Business Development Manager Fiege. – A według prognoz, w ciągu 2-3 lat rynek ten wzrośnie o kolejne kilkadziesiąt procent, osiągając poziom ok. 9% ogólnego handlu detalicznego, co stanowi europejską średnią. W ślad za bardzo intensywnym rozwojem e-handlu rośnie liczba zwrotów. Firmom, które nie mają wyspecjalizowanych komórek ds. operacji magazynowych z pomocą przychodzą operatorzy logistyczni. Rozwój e-handlu wymusza też na firmach większą automatyzację. To właśnie operatorzy logistyczni powinni pokazywać klientom zalety automatyzacji procesów (roboty pikujące, pick by vison czy pick by light są coraz częściej spotykane w magazynach), jak i rozwój systemów IT, usprawniających procesy dostaw.« powrót
Biuro Brokerskie Omega