LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plMajowe święto budownictwa drogowego
Transport drogowy

Majowe święto budownictwa drogowego

400 wystawców z 17 krajów

AS

Po raz 24. odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - Autostrada-Polska, a także tradycyjnie towarzyszące im Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe Rotra (po raz 10.) i Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych - Maszbud (po raz 19.).


Pogoda dopisała, a odwiedzający... od drugiego dnia też   |   Fot. Cezary Banasiak

Majową imprezę we wtorek 8 V otworzyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Ponad 400 wystawców z 17 krajów, rozlokowanych na obszarze 30 tys. m2 - to tak w statystycznym skrócie. Do Kielc przyjechały firmy m.in. z Austrii, Białorusi, Francji, Holandii, Portugalii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Obok licznych konferencji i prezentacji, przygotowano także warsztaty, pokazy na symulatorach maszyn budowlanych i dynamiczne pokazy sprzętu na zewnątrz hal. Ostatniego dnia był także konkurs dla operatorów maszyn budowlanych.

"Droga do dobrobytu". Wśród wydarzeń pierwszego dnia wyróżnić należy debatę "Polska Droga do dobrobytu" (prowadzoną przez tygodnik Wprost i przedstawicieli Targów Kielce) z udziałem m.in. wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza. Jeszcze ćwierć wieku temu całkowita długość nowo zbudowanych dróg szybkiego ruchu wynosiła zaledwie 100 km. Dziś mamy 1641 km autostrad i 1611 km dróg ekspresowych (w tym dwujezdniowych 1362 km). W założeniach Programu Budowy Dróg Krajowych zostało ok. 18% przewidzianych autostrad i niemal 70% docelowej długości dróg ekspresowych. Dużo już zostało zrobione, dużo jednak nadal czeka na finalizację.

Co jest według przedstawiciela rządu największą bolączką branży? Problemy ze wzrastającymi cenami cementu, stali, asfaltu, ropy naftowej, a także robocizny. Bardzo ważne w tej sytuacji jest przygotowanie firm do prowadzenia robót związanych z pracami drogowymi. Dzisiaj przedsiębiorstwa nie są przygotowane do końca do tak poważnych zadań, jakie przed nimi stoją po wygraniu przetargu - mówił wiceminister. Jak jednak temu zaradzić? Przy ocenie ofert będziemy się starać brać pod uwagę to, czy firma jest innowacyjna, czy zatrudnia na stałe inżynierów i czy jest w stanie wykonać własnymi siłami część kontraktu - dodawał Marek Chodkiewicz. Musimy też przyjrzeć się potencjałowi wykonawczemu firmy - jakie przedsiębiorstwo ma narzędzia, aby wykonać kontrakt: liczba ciężarówek, koparek, zmechanizowanego sprzętu. Cena, moim zdaniem, nie jest na tyle istotna. Ważna jest jakość, terminowość i innowacyjność prowadzonych prac.

We wtorek rozpoczęła się też (i potrwała do czwartku) debata w ramach Salonu Kruszyw: "Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw" zorganizowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a podczas konferencji "Firmy drogowe - ich kondycja, inwestycje, ryzyko i perspektywy" przedstawiono wnioski z XV edycji raportu o firmach drogowych (org. był także IMBiGS oraz Arcata Partners).

W środę także nie brakowało ciekawych punktów programu, dopisali też w znacznie większej liczbie odwiedzający (bo trzeba niestety dodać, iż wtorek był pod tym względem dość mizerny). GDDKiA wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji (Oddział Kielce) zorganizowali debatę "Infrastruktura drogowo-kolejowa - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Obecnie uzupełniane są główne drogowe ciągi komunikacyjne i choć jeszcze dużo zostało do zrobienia, aby uzyskać sprawny system komunikacyjny, to musimy patrzeć szerzej niż tylko na drogi szybkiego ruchu – mówił Jacek Gryga, generalny dyrektor GDDKiA. Istotne jest, by obok dróg szybkiego ruchu rozwijały się także drogi niższych kategorii. Patrzymy także coraz szerzej na możliwości przemieszczania się, a uzupełnieniem dróg jest kolej. Tworzenie funkcjonalnego systemu transportowego to praca zespołowa – podsumował.

Drugiego dnia odbyła się również konferencja "Rozpoznanie podłoża budowlanego w drogownictwie w świetle EUROKODU 7", organizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Warszawskiej, a także istotne seminarium Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych "Bezpiezeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów".

Nagrody i wyróżnienia. Podczas targów Autostrada-Polska przygotowano także kilka specjalnych uroczystości - m.in. przyznano wyróżnienie firmie Westrand Depollution Marek Szatkowski za preparat neutralizujący gazy złowonne (Airhitone CM5 P), a medale otrzymały dwie firmy: Wirtgen Polska Sp. z o.o. za podajnik materiału Vögele MT 3000 - 2i Offset oraz Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. za barierę mostową Megarail BK.

Z kolei na Maszbudzie wyróżnienie przyznano firmie Brigade Electronics Polska Sp. z o.o. za system wizyjny zapewniający całkowitą eliminację martwych stref - Brigade Select 3600.

Na sam koniec relacji wypada wspomnieć, iż organizatorzy targów postanowili w przyszłym roku nieco zmienić koncepcję imprezy. W dniach 14-16 V 2019 r. obok targów Autostrada-Polska, mają się tym razem odbyć targi Rotra (transportu drogowego) oraz Traffic-Expo (infrastruktury) i Europarking (techniki parkingowej).


Fot. Cezary Banasiak

Fot. Cezary Banasiak

Fot. Cezary Banasiak

Fot. Cezary Banasiak


« powrót
Biuro Brokerskie Omega