LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plMyśleć kompleksowo
Transport szynowy

Myśleć kompleksowo

Forum w Krynicy było także kolejowe

Jerzy Konwicki

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, podczas paneli i spotkań dyskutowano także o działaniach na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej branży kolejowej oraz obecnym programie inwestycyjnym i głównych kierunkach zmian na kolei.


Panel kolejowy   |   Fot. PKP PLK

Podczas panelu „Perspektywy rozwoju transportu w Polsce”, który odbył się z udziałem m.in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, prezes PKP S.A. Mirosław Pawłowski podkreślał, że obecne działania Grupy PKP dobrze wpisują się w nową strategię i programy rządowe. W sumie inwestycje branży kolejowej ze środków rządowych, samorządowych, innych funduszy rozwojowych i pomocowych do 2023 r. wyniosą około 70 mld zł. Mają one wspierać długoterminowy postęp gospodarczy.

Porty priorytetem. Pawłowski wymienił w Krynicy priorytety Grupy PKP na najbliższe lata. Zaliczył do nich m.in. zwiększenie prędkości kolejowych przewozów towarowych oraz rozwój połączeń z polskimi portami morskimi Szczecin–Świnoujście i Gdynia–Gdańsk. - Chcemy aby nasze pociągi z tych portów, które są oknem na świat, były kierowane jak najdalej w głąb Europy, czyli na południe – powiedział Prezes PKP S.A. Podkreślił także znaczenie połączenia wschód–zachód, które jest już prawie gotowe. Pociągi towarowe dojeżdżają do nowoczesnego, rozbudowanego centrum przeładunkowego w Małaszewiczach.

 Już w tym roku poprawiły się możliwości przewozu ładunków po torach dzięki zakończonej modernizacji mostu nad Martwą Wisłą i dojazdu do Portu Gdańsk. Kolejna pozytywna zmiana to m.in. zakończenie budowy mostu granicznego na Nysie Łużyckiej na polsko-niemieckiej granicy. Wzrostowi konkurencyjności kolei będą sprzyjały także modernizacje linii: Rail Baltica, Warszawa-Poznań oraz poprawa infrastruktury kolejowej na Śląsku czy wschodnich przejściach granicznych.

W obecnej perspektywie PLK zamierza skupić się przede wszystkim na podnoszeniu konkurencyjności transportu towarowego. Dzięki planowanym modernizacjom za ponad 66 mld zł za kilka lat zapewniony ma zostać dwukrotnie szybszy przewóz ładunków. Towarowe składy pojadą płynniej i sprawniej oraz z większymi ładunkami. W wielu miejscach dogodnymi trasami oddzielonymi od przewozów pasażerskich.

Wspólny bilet. Grupa dąży też do dalszego zwiększania liczby swoich klientów – w I półroczu 2016 r. odnotowano 27% wzrost liczby pasażerów na pokładach pociągów PKP Intercity w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Aby było to możliwe, kolej musi być jeszcze bardziej przyjazna. Receptą na to ma być wprowadzenie wspólnego biletu.

Należy przybliżyć kolej tym, którzy obecnie z niej nie korzystają lub wręcz się jej boją – powiedział Pawłowski. – Wiedza, która jest potrzebna pasażerowi to tak naprawdę tylko to, dokąd chce dojechać i ile może przeznaczyć na to pieniędzy. Resztę powinien mu podpowiedzieć specjalnie zaprogramowany system. Prace nad wprowadzeniem wspólnego biletu już trwają, a koordynuje je MIB

O możliwościach podnoszenia konkurencyjności kolejowego transportu towarowego wobec transportu kołowego podczas panelu opowiadał Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. W trakcie dyskusji zaznaczał, że kolej potrzebuje wyrównania szans i że należy dążyć do podniesienia jej udziału w polskim miksie transportowym. Bez kolei nie byłaby możliwa m.in. obsługa portów, w tym zawijających do nich kontenerowców. Jednocześnie jesteśmy istotnym elementem zrównoważonego systemu transportowego – przewóz towarów pociągami minimalizuje koszty zewnętrzne. Wykorzystanie kolei odciąża drogi i spowalnia zużycie infrastruktury drogowej. Kolej może świetnie współgrać z transportem kołowym. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom na platformach kolejowych można przewozić naczepy i nadwozia wymienne  – podkreślał Libiszowski.

Prezes Pawłowski zaznaczył również, że dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego potrzeba ciągłego dostosowywania usług kolejowych do potrzeb oczekiwań klientów i tworzenia rynku, np. poprzez budowę usług związanych z obsługą pierwszej i ostatniej mili. Właśnie w tym kierunku rozwija się od jakiegoś czasu Grupa PKP Cargo.

Jeśli chodzi natomiast o przewozy pasażerskie to PKP Intercity zamierza dalej inwestować w tabor - stąd zapowiedź przeznaczenia 2,5 mld zł do 2020 r. na modernizację oraz zakup lokomotyw i wagonów. Ma to się istotnie przełożyć na wzrost konkurencyjności, a także wpłynąć pozytywnie na komfort podróżowania i dalsze skracanie czasów przejazdów.

Myśleć kompleksowo. Podczas rozmów w Krynicy akcentowano nowe, kompleksowe myślenie o przyszłości kolei w Polsce. Według prelegentów w minionych latach często błędnie koncentrowano się na doraźnych korzyściach poszczególnych przewoźników, co negatywnie odbijało się na sposobie postrzegania całej branży kolejowej przez klientów. Duży sukces, jakim była organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży, pokazał natomiast, że współpraca obecnych na polskim rynku spółek kolejowych przynosi wymierne efekty.

Dlatego właśnie działania PKP, między innymi w obszarze inwestycji i wdrażania nowoczesnych technologii, mają przełożyć się na umacnianie pozycji całego polskiego transportu kolejowego. Rozwój kolei odgrywa bowiem znaczącą rolę w budowaniu nowej i efektywnej gospodarki.« powrót
Biuro Brokerskie Omega