LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNajlepszy tegoroczny kwartał PKP Cargo
Transport szynowy

Najlepszy tegoroczny kwartał PKP Cargo

Jest zysk i nieco optymizmu

Janusz Mincewicz

Grupa PKP Cargo przewiozła w trzecim kwartale 23,9 mln ton towarów, wykonana praca przewozowa wyniosła 5,99 mld tkm, a przychód 1 mld zł. Spółka podała, że EBITDA wyniosła 226,9 mln zł, a EBIT osiągnął wartość 36,6 mln zł. To najlepszy tegoroczny kwartał największego polskiego kolejowego przewoźnika, w którym zanotował zysk.


Najlepszy tegoroczny kwartał PKP Cargo   |   Fot. Janusz Mincewicz

Jednak w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. rynek towarowych przewozów kolejowych zmniejszył się o ponad 10 proc. w ujęciu rocznym – z 42,2 mld tkm w 2019 roku do 37,9 mld tkm w 2020 roku. Spółka wyjaśnia, że wpływ na to miały epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej, które ograniczają rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych jak węgiel kamienny. To uderza w przedsiębiorstwa kolejowe o profilu działalności, takie jak PKP Cargo.

Jednak po trudnym pierwszym i drugim kwartale 2020 roku sukcesywnie odbudowujemy swoje wyniki finansowe w ślad za rosnącymi przewozami. Przychody Grupy z tytułu umów z klientami w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1,01mld zł – informuje Spółka.

Odrabianie strat. PKP Cargo podkreśla, że dzięki działaniom oszczędnościowym we wszystkich kategoriach kosztów, wynik operacyjny Grupy w trzecim kwartale był na poziomie 36,6 mln zł, przy minus 76,4 mln zł w poprzednim kwartale. Poprawa efektywności kosztowej pozwoliła także na znaczny wzrost wyniku EBITDA w relacji kw/kw. W trzecim kwartale 2020 roku EBITDA wyniosła 226,9 mln zł , przy 116,7 mln zł w drugim kwartale 2020 roku. Tendencja wzrostowa jest także w wyniku netto Grupy PKP CARGO, który w trzecim kwartale 2020 roku był na poziomie 15,6 mln zł przy wyniku minus 77,5 mln zł w drugim kwartale 2020.

Odrabiamy straty, ale oczywiście nie uda się do końca br. zniwelować tych powstałych w pierwszych dwóch kwartałach. Druga fala COVID-19 nie powinna być tak groźna dla kolejowych przewozów towarowych jak pierwsza, bo choć wprowadzone zostały w Polsce i innych krajach obostrzenia sanitarne, to jednak nie uderzyły one w przemysł, nie spowodowały przerwania łańcuchów dostaw obsługiwanych przez kolej – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Kierowana przez niego Spółka zanotowała także najlepszy tegoroczny kwartał pod względem pracy przewozowej, poprawiając wyniki r/r w dwóch kluczowych segmentach – przewozach intermodalnych oraz w segmencie kruszywa i materiały budowlane.

Zwiększają się przewozy intermodalne. Praca przewozowa wykonana w segmencie przewozów intermodalnych w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,16 mld tkm, tj. o 5,7 proc. r/r. PKP Cargo wyjaśnia, że to efekt konsekwentnej realizacji procesu przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego. A świadczą o tym fakt intensyfikacji działalności handlowej i podpisanie umowy z Krajową Spółką Cukrową na przewozy cukru do terminala w Gdańsku, oraz rozszerzenie oferty połączeń intermodalnych pod marką Connect Operator i uruchomienie pociągów na trasie Warszawa-Gdynia-Warszawa oraz z Małaszewicz do terminali w różnych regionach Polski.

W trzecim kwartale br. praca przewozowa Grupy PKP Cargo wyniosła 5,99 mld tkm, wobec 6,67 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Spółka chwali się, że pomimo epidemii PKP Cargo International miała tylko nieznaczny spadek pracy przewozowej (-3,2 proc. r/r). Natomiast w segmencie przewozów intermodalnych spółka może się pochwalić aż 11,8-proc. wzrostem w tym roku. Obecnie intermodal stanowi już prawie 37 proc. udział w pracy przewozowej czeskiej spółki z Grupy PKP Cargo, a dla całej Grupy zbliża się do 20 proc.

Wstrzeliliśmy się z naszą ofertą w potrzeby rynku, bo gestorzy ładunków coraz chętniej korzystają z możliwości przewozu swoich towarów w kontenerach. To jest również przykład konsekwencji w działaniu, gdyż nie przerwaliśmy prac nad ofertą pociągów operatorskich mimo pierwszej fali pandemii, gdy były okresy spadku także przewozów kontenerów. Patrzyliśmy na rynek w długofalowej perspektywie i wiadomo było, że koniunktura na przewozy intermodalne ma stałą tendencję – podkreśla prezes Warsewicz.« powrót
Biuro Brokerskie Omega