LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNajwiększa impreza logistyczna w Europie Centralnej
Logistyka

Największa impreza logistyczna w Europie Centralnej

Czy EKL Onecargo stanie się ważnym forum dyskusyjnym?

Janusz Mincewicz

Ponad 1000 specjalistów z branży logistyczno-transportowej wzięło udział w pierwszym Europejskim Kongresie Logistycznym Onecargo, który odbył się, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Pomysłodawcą i inicjatorem spotkania było PKP Cargo.


Prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej, z uznaniem mówił o EKL – Spodziewam się, że impreza w Katowicach stanie się w kolejnych latach ważnym forum dyskusji o rozwoju branży TSL w Europie Środkowej. Przygotowany program i przebieg konferencji wskazuje, że wśród top managementu grupy kolejowej panuje zrozumienie dla wielokierunkowego powiązania w branży TSL, której ważnym elementem jest transport kolejowy.

Kongres otworzył Adam Purwin, prezes PKP Cargo, wyjaśniając dlaczego kierowana przez niego spółka zdecydowała się na jego organizację: Wejście na giełdę PKP Cargo, oraz międzynarodowe akwizycje pokazały nam, jak ważny jest dialog, spotkania ludzi z branży logistycznej. Takich okazji nie jest dużo. Dlatego postanowiliśmy na Śląsku, gdzie bije serce polskiego przemysłu, skąd pochodzi 70% naszego biznesu, zorganizować spotkanie, na którym zastanowimy się, jak wykorzystać szansę tworzoną przez ogromne inwestycje infrastrukturalne i duże zmiany na logistycznej mapie Europy.

Na kongres przejechała szefowa MiR Maria Wasiak, która wiązała duże nadzieje z jego obradami. - Chciałabym, aby padła tu odpowiedź na pytanie, jaką politykę należy prowadzić, aby inwestując w infrastrukturę, zmieniając regulacje, nie tylko na krajowym poziomie, ale i europejskim, osiągnąć efekt stymulujący całą gospodarkę. W pierwszym dniu kongresu minister Wasiak i prezes Purwin odwiedzili nowoczesną siedzibę PKP Cargo w Katowicach, gdzie zapoznali się z pracą głównej dyspozytury i spotkali się z dziennikarzami.

O sprawach kolei dyskutowali uczestnicy panelu "Tabor kolejowy. Inwestycje, potrzeby, realia". Zastanawiali się co przyniesie nowa perspektywa i rządowy program rozwoju infrastruktury kolejowej. Jacek Leonkiewicz, prezes PKP Intercity, podkreślił, że wprowadzenie pociągów Pendolino przyciągnęło nowych pasażerów, a tegoroczny sierpień był najlepszy od 2010 r. Przypomniał również, że przed 5 laty konkurencja dla kolei była znacznie mniejsza, bo obecnie lepsza jest sieć dróg i bogatsza oferta autobusowa.

PKP Cargo podkreślało zwiększanie swoje zaangażowanie za granicą i związany z nim zakupu 300 nowych wagonów-platform do przewozów intermodalnych oraz lokomotyw wielosystemowych. Na dobre perspektywy wzrostu sprzedaży tych ostatnich wskazywali przedstawiciele obecnych na sesji producentów taboru: Newagu, Pesy, Bombardiera oraz Siemensa AG.

Rozmawiano o tym, że 67 mld zł, jakie w najbliższych czasach zostanie przeznaczone na modernizację infrstruktury kolejowej, na początku spowoduje niestety problemy w komunikacji. Natomiast uczestnicy sesji "Dokąd zmierza transport drogowy? Specjalizacja, konsolidacja, intermodalność", zgodzili się, że w ciągu 10 lat transport drogowy w Polsce ulegnie dużej zmianie – już jest widoczny i konkurencyjny w Europie.

Słabe lotnicze cargo. Na świecie lotniczy przewóz towarów daje miliardy euro zarobków. Korzystają na nim porty lotnicze, a pracę mają dziesiątki tysięcy osób. Cargo wspiera także handel i przemysł. Niestety w naszym kraju to marginalny element działalności lotniczej - tylko 130 tys. t ładunków rocznie (dla przykładu lotniska w Hong Kongu i Memphis obsługują ponad 4 mln t ładunków).

Podczas kongresu zastanawiano się dlaczego tak się dzieje? Wpływ na taką sytuację ma wiele czynników. Ale jednym z kluczowych jest zapotrzebowanie. Ze względu na swoją naturę transport lotniczy cargo jest również kosztowną alternatywą dla innych przewozów.

List intencyjny. W drugim dniu kongresu PKP Cargo podpisało, z Agencją Rozwoju Przemysłu, list intencyjny o wspólnym działaniu, opartym na należącej do ARP Platformie Transferu Technologii. Jej celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przydatnych w działalności spółek Grupy. Współpraca z ARP wpisuje się w strategię przewoźnika zakładającą wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.

PKP Cargo chce m.in. zastosować systemy optymalizacji przewozów i pracy terminali konwencjonalnych oraz zarządzania, monitorowania i zabezpieczenia taboru na bocznicach i terminalach przeładunkowych. Cenne dla przewoźnika są również technologie sprzyjające zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej, paliwa trakcyjnego i redukcji hałasu oraz nowoczesne rozwiązania stosowane w budowie taboru i kontenerów na potrzeby transportu intermodalnego.

Motory Polskiej Logistyki”. Kongres zakończyła. Gala „Motory Polskiej Logistyki”, która odbyła się w nowoczesnym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Laureatami zostali: DCT Gdańsk, PKP PLK, PCC Intermodal, Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk, Hatrans Logistics i Związek Regionalnych Portów Lotniczych.

Z kongresu Onecargo zadowolone są również władze Śląska. Piotr Litwa, wojewoda śląski, stwierdził, że region ten jest najważniejszym miejscem dla transportu i logistyki w Europie Centralnej dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowo-kolejowej oraz lotniczej. Wojewoda zaznaczył, że sektor TSL jest też dużą szansą na nowe miejsca pracy.

Z kolei Wojciech Saługa, marszałek śląski, wskazał, że branża TSL jest wpisana w charakter regionu, ale istniejący potencjał „nie jest dany na zawsze”. Dlatego dodatkowej wagi nabierają plany dotyczące inwestycji, które ujęto w rządowym dokumencie „Śląsk 2.0”. Wśród projektów infrastrukturalnych w programie założono m.in. dokończenie odcinków tras ekspresowych S1 i S69, a także autostrady A1. Natomiast inwestycje kolejowe w ramach nowego budżetu UE mają sięgnąć 9 mld zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega