LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNeutralni klimatycznie w ciągu dwóch dekad
Logistyka

Neutralni klimatycznie w ciągu dwóch dekad

GLS chce to osiągnąć w 2045 roku

SC

Operator kurierski wdraża program Climate Protect i do 2045 roku chce osiągnąć klimatyczną neutralność. Strategia całej Grupy GLS skupia się na stopniowej redukcji CO2 m.in. dzięki ekologicznej flocie, korzystaniu z OZE i codziennym działaniom wszystkich pracowników i partnerów GLS na całym świecie.

Ograniczanie emisji CO2, optymalizacja zarządzania odpadami i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leżą w centrum programu Climate Protect, który GLS wdraża na całym świecie. Również w Polsce. W 2045 roku firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że z roku na rok będzie stopniowo redukowała emisję CO2. To kolejny etap działań. Operator już teraz kompensuje całą bieżącą emisję, a do tego do 2025 roku zamierza ją znacząco obniżyć na każdej paczce. Grupa GLS uczestniczy m.in. w czterech globalnych programach, które mają na celu np. ochronę zagrożonej część Amazonii w Peru i Brazylii, czy też wsparcie budowy elektrowni wiatrowej i słonecznej w Indiach.

Climate Protect to program GLS prowadzący do klimatycznej neutralności. W 2008 roku rozpoczęliśmy inicjatywę ThinkGreen, która skupiała się na promocji ekologicznych postaw i rozwiązań wewnątrz firmy. Kontynuujemy te działania, ale cała Grupa GLS idzie dalej. Jako firma o międzynarodowym zasięgu wiemy, że możemy mieć realny wpływ na poprawę klimatu, dlatego mocną deklaracją całej Grupy jest zeroemisyjność, którą chcemy osiągnąć w następnych dwóch dekadach – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Polska droga do zeroemisyjności. GLS Poland już dziś w 85 proc. korzysta z odnawialnych źródeł energii takich jak biomasa, źródła wodne i energia słoneczna. Firma sukcesywnie montuje instalacje fotowoltaiczne na własnych obiektach, dzięki czemu operator sam może wytwarzać potrzebną energię.

Zobowiązania, które podjęliśmy wchodząc na drogę do neutralności klimatycznej, są przez nas konsekwentnie realizowane, zarówno w skali makro, jak i mikro. Ważne są nie tylko działania podejmowane przez firmę, ale także przez pojedyncze osoby. Razem przynoszą naprawdę imponujący efekt. Dlatego zachęcamy pracowników do różnych działań ekologicznych, np. oszczędności energii poprzez wyłączanie urządzeń i światła, gdy wychodzą z pomieszczeń lub kończą pracę. Drukujemy tylko naprawdę niezbędne dokumenty. Z kolei kurierzy GLS korzystają ze wskazówek dotyczących ekonomicznej jazdy i odbywają praktycznie szkolenia w tym zakresie – mówi Justyna Glaza, environmental manager GLS Poland.

Wszystkie te działania skupiają się przede wszystkim na redukcji emisji na każdą transportowaną paczkę. Jako operator logistyczny GLS Poland ma świadomość, że największa rewolucja musi dokonać się właśnie w transporcie. Dlatego właśnie firma konsekwentnie wymienia swoją flotę na bardziej ekologiczną, co składa się z kilku bardzo konkretnych elementów. Po pierwsze – w 2019 roku flota GLS Poland poszerzyła się o samochody ciężarowe Iveco Stralis NP 460 napędzane LNG, mniej emisyjne w porównaniu z podobnymi samochodami ciężarowymi z silnikami Diesla. Obecnie jest już 28 takich samochodów jeżdżących na najdłuższych europejskich trasach. Po drugie – w kilkunastu miastach Polski w barwach GLS jeździ 58 e-vanów.

Operator konsekwentnie rozbudowuje tę część floty i zwiększa liczbę ładowarek do samochodów elektrycznych na terenach filii. Również samochody służbowe są systematycznie zmieniane na wersje o napędzie hybrydowym.

Po trzecie wreszcie – GLS Poland inwestuje w lekki transport. Firma jako pierwszy operator w kraju uruchomiła rower kurierski. Pilotaż programu rozpoczął się w Krakowie, a obecnie 13 rowerów kurierskich w barwach GLS Poland jeździ już w 9 miastach Polski. Rowery systematycznie pojawiać się będą w kolejnych miejscowościach.

Rowery sprawdzają się w strefach z ograniczeniami dla ruchu kołowego, czyli w centrach dużych miast. To szybki i zeroemisyjny środek transportu, dzięki któremu zyskujemy wymierne korzyści dla klimatu. Przykładowo w Krakowie wykorzystanie tylko jednego roweru do regularnej obsługi przesyłek pozwoliło oszczędzić ok. 12 ton emisji CO2 rocznie – mówi Justyna Glaza.

Od 2020 roku operator korzysta także z zaawansowanej technologii do zarządzania trasami kurierskimi opartej o geokodowanie. Geokoordynaty, które są przypisywane do danego adresu, pozwalają w sposób optymalny planować cały proces dostawy dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu tras kurierskich.

Dodatkowo GLS, w swojej drodze do neutralności klimatycznej, chętnie angażuje się również w inicjatywy promujące ekologiczne postawy, a także sam jest inicjatorem akcji, które mają na celu ochronę klimatu, m.in. poprzez sadzenie łąk kwietnych i ochronę pszczół.

[ materiały GLS ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega