LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNie najlepsze wyniki finansowe
Transport szynowy

Nie najlepsze wyniki finansowe

…ale są już pierwsze rezultaty rozwoju za granicą

Jerzy Konwicki

Grupa PKP Cargo podsumowała I kwartał 2016 r. W tym okresie spółka przy wyższych przychodach (1,03 mld zł, wzrost o 15% rdr) i nakładach inwestycyjnych (185 mln zł, wzrost o 73% rdr) zanotowała ujemny wynik netto (-66 mln zł).


Nie najlepsze wyniki finansowe rekompensuje aktywność spółki za granicą. Po I kwartale polski przewoźnik zwiększył wolumen masy przewiezionej poza krajem o 12%, a wykonana za granicą praca przewozowa wzrosła o ponad 85% w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r. To efekt m.in. większych przewozów węgla kamiennego i kruszyw oraz bardzo perspektywicznego segmentu intermodalnego.

Pozostajemy atrakcyjną spółką dla inwestorów. Utrzymując podstawowe cele postawione w strategii rozwoju Grupy na lata 2016-2020 elastycznie reagujemy na potrzeby rynku. Dokonujemy korekt w filozofii i sposobie zarządzania oraz w polityce handlowej. Pozwolą one powrócić nam na tor szybkiego wzrostu – zapewniał Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo.

Widocznymi rezultatami realizacji strategii rozwoju spółki za granicą jest także zwiększenie przewozów przez AWT – należącego do Grupy, drugiego pod względem wielkości przewoźnika w Czechach. W I kwartale zwiększyły się ona o blisko 20% w ujęciu masy i 13% w ujęciu pracy przewozowej.

- W ostatnich czterech latach praca przewozowa PKP Cargo wykonana poza granicami kraju wzrosła prawie czterokrotnie. Rozwijamy ten kierunek – inwestujemy w tabor do obsługi połączeń za granicą, rozbudowujemy i zwiększamy przepustowość naszej sieci terminali wykorzystywanych do obsługi połączeń międzynarodowych – przekonywał Libiszowski.

Praca przewozowa Grupy w I kwartale wyniosła 6,54 mld tkm, o 2% więcej niż przed rokiem. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, największe wzrosty zanotowano w przewozach paliw płynnych (+110%), intermodalnych (+17%), drewna i płodów rolnych (+10%) oraz węgla kamiennego (+6%). Jedynym segmentem z ujemną dynamiką pracy przewozowej były kruszywa i materiały budowlane. Przewieziony w tym okresie wolumen masy osiągnął 25,44 mln t (+5% r/r).

Na wyniki spółki wpłynęły m.in.: spadający wolumen przewozów w Polsce, a przez to wzrastająca konkurencja między przewoźnikami. Dużym wyzwaniem pozostaje trudna sytuacja na rynku materiałów budowlanych i kruszyw, spowodowana opóźnieniami w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Potrzebę wzmocnienia aktywności biznesowej Grupy  dyktuje także wygranie w ubiegłym roku tylko jednej z dwóch części przetargu na obsługę przewozów węgla kamiennego dla jednej z wiodących polskich grup energetycznych.

W najbliższych miesiącach spółka będzie pracować nad finalizacją akwizycji kolejowych aktywów Grupy PKN Orlen – spółki KolTrans i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Przejęcie tych przewoźników oznacza dalsze wzmacnianie pozycji w segmencie paliw płynnych. Obecnie przewoźnik oczekuje na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PKP Cargo intensywnie informatyzuje też proces przewozowy. Spółka pracuje nad wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie taborem i posiadaną infrastrukturą, w tym siecią terminali. Mamy ambitne plany w zakresie poprawy efektywności operacyjnej Grupy. Pomogą nam w tym zaawansowane narzędzia IT. Chcemy usprawnić zarządzanie naszym biznesem i jednocześnie dać klientom pełną wiedzę o ich przesyłkach, z dostępem on-line przez całą dobę – mówił Jarosław Klasa, członek zarządu ds. operacyjnych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega