LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNiemieckie koleje podsumowały rok 2019
Transport szynowy

Niemieckie koleje podsumowały rok 2019

Po raz piąty z rzędu wzrost na trasach długodystansowych

SC

Deutsche Bahn (DB) po raz piąty z rzędu odnotował znaczny wzrost liczby pasażerów na trasach długodystansowych – w 2019 r. liczba pasażerów na trasach dalekobieżnych przekroczyła po raz pierwszy 150 milionów.


Po raz piąty z rzędu wzrosty DB na trasach długodystansowych   |   Fot. DB

DB Schenker, międzynarodowa spółka Grupy DB, osiągnął rekordowe wyniki za 2019 r. po raz trzeci z rzędu. Liczba pasażerów na trasach dalekobieżnych wyniosła 151 milionów, co oznacza, że spółka Deutsche Bahn (DB) ustanowiła nowy rekord, przekraczając poziom 150 milionów przewożonych osób. Wyniki odnotowane we wcześniejszym roku były bardzo dobre, a w 2019 r. dodatkowa liczba korzystających z pociągów ICE i IC DB wyniosła 2,8 miliona (wzrost o 1,9%). Był to piąty kolejny rok wzrostu liczby pasażerów.

Skorygowane przychody Grupy DB zwiększyły się w 2019 r. do 44,4 mld euro, co stanowi wzrost o niecały 1%. Spółka DB, rozwijając największy program inwestycyjny w swojej historii, dokonała znacznych nakładów na sieć kolejową, stacje i pociągi. W efekcie wysokiego poziomu inwestycji w przyszłość kolei, skorygowany zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) uległ obniżeniu o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 1,8 mld euro.

Celem DB jest zwiększenie w znacznym stopniu wydajności kolei w Niemczech – powiedział Dr Richard Lutz, Dyrektor Generalny DB, w odniesieniu do bilansu za rok obrotowy 2019. Inwestycje w przyszłość kolei będą miały priorytet w nadchodzących latach, co znajdzie odzwierciedlenie w naszych wynikach w perspektywie średnioterminowej.

Wzrost liczby przewiezionych pasażerów potwierdza, że spółka DB obrała dobry kurs dzięki swojej strategii pod nazwą „Silna kolej” („Strong Rail”). W 2019 r., oprócz wzrostu liczby pasażerów na trasach dalekobieżnych o 1,6% , ich liczba zwiększyła się również na niemieckich trasach regionalnych, osiągając poziom prawie dwóch miliardów. Widzimy wyraźne oznaki modalnego przesunięcia w kierunku kolei, która jest przyjaznym dla środowiska środkiem transportu – powiedział Lutz.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym łączny wolumen kolejowego transportu pasażerskiego w 2019 r. wzrósł o 695 milionów pasażerokilometrów do poziomu 98,4 miliarda. Po raz pierwszy w 2019 r. Spółka DB Regio odnotowała zwiększenie portfela zamówień netto, pozyskując więcej pociągokilometrów, niż tracąc na rzecz konkurentów.

Wolumen wygenerowany w 2019 r. w sieci kolejowej ponownie wzrósł, przy jednoczesnym wzroście popytu o 0,4% do 1,09 mld kilometrów tras przejazdów pociągów. Wskaźnik procentowy innych operatorów niż DB zwiększył się do 33,8% (2018 r.: 32,2%).

Znacznie wzrosły nakłady inwestycyjne netto. W porównaniu z rokiem wcześniejszym zwiększyły się one o 41%, osiągając poziom 5,6 mld euro. To rekordowy wzrost, chociaż zmiana metod rachunkowości spowodowała, że wynik był porównywalny z danymi za rok 2018 tylko w ograniczonym zakresie. Wzrosły również nakłady inwestycyjne brutto, które koncentrowały się na infrastrukturze. Tak jak poprzednio, przeważająca część środków zostanie wykorzystana na rozbudowę i modernizację niemieckiego systemu kolei, podniesienie jakości i niezawodności oraz zakup nowych pociągów i zatrudnienie dodatkowego personelu.

Zadłużenie finansowe netto kształtujące się na poziomie 24,2 mld euro było nieco mniejsze niż oczekiwano i pozostawało poniżej limitu zadłużenia uzgodnionego z rządem niemieckim.

Naszym zadaniem – powiedział Dr Levin Holle, Dyrektor Finansowy DB – jest zapewnianie w dalszym ciągu stabilności finansowej DB pomimo bardzo wysokiego poziomu inwestycji i dodatkowych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Nadal nie wiadomo, jakie dokładnie będą negatywne skutki ekonomiczne globalnego kryzysu spowodowanego przez pandemię.

Logistyka i transport towarowy. Dzięki wskaźnikowi EBIT na poziomie 538 mln euro, spółka DB Schenker osiągnęła rekordowe wyniki za 2019 r. po raz trzeci z rzędu. Z wyjątkiem frachtu lotniczego, który odnotował tendencję spadkową w całej branży, wszystkie sektory działalności wykazały lepsze wyniki. DB Arriva, europejska spółka zależna DB zajmująca się transportem lokalnym, działała w bardzo konkurencyjnym otoczeniu w 2019 r., a jej wskaźnik EBIT uległ nieznacznemu obniżeniu w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

W stosunku do poprzedniego roku spadek o 3,7% odnotował wolumen transportu DB Cargo. Spada popyt w sektorach cyklicznych, takich jak przemysł stalowy i motoryzacyjny, a zatem pomimo podejmowanych wysiłków trwały wzrost kolejowych przewozów towarowych zajmie trochę czasu.

Pełny bilans za rok 2019 jest dostępny online jako część raportu zintegrowanego na stronie Deutsche Bahn.

[ info prasowe DB ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega