LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNIK skontrolował lotnisko Rzeszów-Jasionka
Transport lotniczy

NIK skontrolował lotnisko Rzeszów-Jasionka

MM

W ubiegłym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, którego celem było zbadanie czy nakłady poniesione na infrastrukturę Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” przyczyniły się do pełnego wykorzystania jego potencjału oraz realizacji celów określonych w Strategii 2020.

Wynika z niego, że ów potencjał mógł być jednak wykorzystywany w większym stopniu. W szczególności dotyczy to przewozów pasażerskich, gdyż w 2015 r. przepustowość lotniska była wykorzystywana niespełna w połowie. Według szacunków Izby granica rentowności, określana jako 1 mln pasażerów rocznie, zostanie osiągnięta najwcześniej w 2022 r.

Przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału lotniska mogą być stwierdzone zagrożenia w terminowej budowie linii kolejowej i dróg, służących lepszemu skomunikowaniu portu. Chodzi tu o odgałęzienie linii kolejowej L71 oraz bezpośrednie połączenie lotniska z drogą ekspresową S19 i autostradą A4.« powrót
Biuro Brokerskie Omega