LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
18 lutego 2019 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plNIK skontrolował TDT
Transport drogowy

NIK skontrolował TDT

13 maja 2016 r.   |  MM

Najwyższa Izba Kontroli zbadała działalność centrali Transportowego Dozoru Technicznego oraz wszystkich jego siedmiu oddziałów terenowych. W ocenie urzędników TDT był dobrze przygotowany do wykonywania zadań inspekcyjnych, czyli do badania urządzeń technicznych w czasie ich eksploatacji.

Stwierdzono jednak, że organizacja nie wykorzystywała w pełni posiadanego potencjału. W okresie objętym kontrolą, w latach 2012-2015 (I półrocze), TDT nie monitorował ważności decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń zarejestrowanych w ewidencji, które nie były zgłoszone do badań przez użytkowników.

Dlatego część z nich, pozostających poza dozorem, mogła być nielegalnie użytkowana i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. TDT nie pozyskiwał też dostępu do bieżących informacji o statusie urządzeń znajdujących się w ewidencji. Spośród znajdujących się w niej 262 tys. urządzeń, ponad 37 tys. (14%) nie posiadało ważnych badań technicznych i decyzji zezwalających na eksploatację.« powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 6-7/2019
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus