LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 kwietnia 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.plNowa organizacja zarządzania Grupą Kapitałową
Transport drogowy

Nowa organizacja zarządzania Grupą Kapitałową

W Wieltonie zmiany w zarządzie

10 czerwca 2020 r.   |  SC

Wielton wprowadza nową strukturę zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowy skład zarządu Spółki Wielton zostaje rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Zmiana wynika bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie. 

Większą skuteczność, bardziej skoordynowaną i szybką decyzyjność zagwarantują dedykowani członkowie zarządu oraz powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Pawła Szataniaka – większościowego współudziałowca i dotychczasowego przewodniczącego Rady Nadzorczej wieluńskiej Spółki. Obecny Prezes Zarządu Mariusz Golec obejmuje w nowej strukturze funkcję I Wiceprezesa Zarządu, CEO Grupy Wielton. Jednocześnie powołany zostaje na funkcję CFO Grupy Piotr Kamiński były członek Rady Nadzorczej Spółki.

Wielton wydziela także działalność głównego zakładu produkcyjnego Grupy w Wieluniu, aby docelowo stanowił odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Polska. Na czele oddziału stanie Piotr Kuś, który został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w funkcji Dyrektora Generalnego jednostki.

Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania oraz łatwiejsza adaptacja tej notowanej na warszawskiej giełdzie europejskiej Grupy do dynamicznych zmian rynkowych. W konsekwencji przyniesie to korzystną zmianę w kreowaniu wartości dla jej akcjonariuszy.

Ostatnie pięć lat rozwoju Grupy Wielton to okres niezwykle dynamicznego wzrostu organicznego, jak i akwizycyjnego. Zgodnie ze strategią dywersyfikacji geograficznej i produktowej, Grupa dokonała przejęć zagranicznych producentów o ugruntowanej pozycji na swoim rynku. Dzięki temu do składu Grupy Wielton dołączył m.in. francuski lider rynku Fruehauf, czołowy producent brytyjski Lawrence David oraz niemiecki producent pojazdów specjalistycznych Langendorf. Zapewniło to wieluńskiej Grupie skokowy wzrost wyników operacyjnych i finansowych. W okresie 2015-2019 Grupa odnotowała niemal trzykrotny wzrost sprzedaży wolumenowej z 7 036 do 20 824 szt., co przełożyło się na prawie czterokrotny wzrost przychodów (z 630,3 mln zł w 2015 r. do 2 343,2 mln zł w 2019 r.). Jednocześnie Grupa Wielton utrzymała trzecią pozycję wśród czołowych europejskich producentów przyczep i naczep oraz awansowała na 8 pozycję w swojej branży na świecie.

W odpowiedzi na nieustanny rozwój Grupy, wieluński producent podjął decyzję o ewolucji dotychczasowej struktury organizacyjnej. Dokonywana zmiana jest zgodna ze Strategią wzrostu Wielton 2020, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami Grupy i synergiami możliwymi do uzyskania przez ich optymalne wykorzystanie. Zakłada również skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych spółek i zakładów Grupy oraz sprawniejszą i skoordynowaną decyzyjność. Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez optymalną działalność wszystkich składników Grupy Kapitałowej Wielton.

Do realizacji zadań w nowej strukturze niezbędne było wzmocnienie grona osób zarządzających na poziomie Grupy Kapitałowej. Skład zarządu Wielton SA rozrósł się z trzech do siedmiu członków. Utworzono poziom centrali Grupy w postaci trzech dedykowanych członków zarządu.
Paweł Szataniak, były Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz główny akcjonariusz Wielton SA, objął funkcję Prezesa Zarządu i Chairmana Grupy Kapitałowej, który pokieruje zespołem nadzoru Grupowego. Mariusz Golec, dotychczasowy Prezes Zarządu, objął funkcję I Wiceprezesa Zarządu na stanowisku CEO Grupy. Będzie on kontynuował rozwój Grupy, skupiając swoją uwagę na poziomie centralnym. Piotr Kamiński, były członek Rady Nadzorczej Wielton SA, objął funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz CFO Grupy i będzie odpowiadał za strategię finansową całej Grupy.

Wprowadzona zmiana jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju organizacji. Międzynarodowy charakter Grupy Wielton oraz ambitne cele wzrostu wymagały dostosowania dotychczasowej struktury organizacyjnej do skali biznesu. Zachowujemy sprawdzony federalny charakter naszej Grupy, a jednocześnie ujednolicamy centralny nadzór nad spółkami. Mój udział w zarządzie jest gwarancją skrócenia procesu decyzyjnego na poziomie Grupy, a tym samym większej dynamiki i efektowności zarządczej, tak ważnej w obecnej sytuacji rynkowej, ale przede wszystkim wypracowania korzyści dla wszystkich akcjonariuszy Spółki w postaci wzrostu jej wartości. Swoją rolę widzę w kreowaniu wizji oraz wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton – powiedział Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Adekwatna i przejrzysta struktura organizacyjna nadzoru grupowego z osobami znającymi przekrojowo biznes i będącymi specjalistami w swoich dziedzinach, zapewni skuteczność procesów oraz odpowiedni poziom zaufania u zarządów poszczególnych spółek (Dyrektorów Generalnych). Dzięki temu zostanie usprawniony proces decyzyjny na poziomie spółek Grupy Wielton.

Grupa Wielton, a tym samym jej struktura sukcesywnie się rozwijają. Z tego powodu ważne jest, aby zmiany w zarządzaniu i nadzorze również ewoluowały. Sprawdzone rozwiązania, funkcjonujące w ostatnim okresie, nie będą sprawdzać się w dużej, międzynarodowej Grupie w kolejnych latach, przy tak dynamicznym jej rozwoju. Jesteśmy niezwykle ambitni, dlatego nasz dalszy wzrost wymaga reorientacji nadzoru i zarządzania. Wprowadzenie poziomu centrali oraz rozdzielenie funkcji Prezesa Zarządu od CEO doprowadzi do usprawnienia procesów, a tym samym do aktywniejszego działania na wielu polach – powiedział Mariusz Golec, I Wiceprezes Zarządu CEO Wielton S.A.

Atutem wprowadzonej zmiany jest wzmocnienie struktury zarządczej zakładu w Wieluniu wydzielanego w formie Oddziału Spółki Wielton Polska, którego zarządzanie przekazane zostało w ręce: Piotra Kuś, który objął funkcję Wiceprezesa Wielton SA, Dyrektora Generalnego oddziału Wielton Polska. Tomasza Śniatała, który objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego oddziału. Włodzimierza Masłowskiego który objął funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Rynków Wschodnich i Rynku Agro oraz Andrzeja Mowczana, który objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Komercyjnego.

Pomimo wzrostu udziałów rynków zagranicznych w przychodach całej Grupy, spółka Wielton pozostaje dominującym podmiotem produkcyjnym i dodatkowo stanowi wsparcie dla pozostałych spółek w Grupie. Wieluńska spółka jest obecna nie tylko na rodzimym rynku, ale również za granicą. Wydzielenie funkcji zarządczych Oddziału w Wieluniu jest niewątpliwym usprawnieniem procesów oraz daje duże możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wprowadzona struktura nadzoru zachowuje autonomiczność poszczególnych spółek, w szczególności w obszarze produkcji i sprzedaży. Dyrektorzy Generalni pełnią realne funkcje zarządcze oraz ponoszą odpowiedzialność za spółkę.

Podobnie jak cały świat, w pierwszym kwartale 2020 r. Grupa musiała zmierzyć się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz spadającym popytem na rynkach. Mimo trudnych warunków skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ponad 472,5 mln zł (spadek o 26 proc. r/r) co przełożyło się na 17,7 mln zł zysku EBITDA (o 58 proc. więcej r/r).

[ mat. prasowe Wielton ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega