LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNowa stacja tankowania gazu ziemnego
Transport drogowy

Nowa stacja tankowania gazu ziemnego

Wspólna inicjatywa ENGIE i IVECO

AS

Nowa stacja tankowania gazu ziemnego dla ciężkich pojazdów na terenie centrali firmy IVECO we wschodnim Turynie.


Po zawarciu umowy w 2017 r. firmy ENGIE Italia — dostawca energii i usług realizujący misję wprowadzania rozwiązań eliminujących emisję CO2 — oraz IVECO uruchomiły nową i bardzo nowoczesną stację tankowania gazu.

Stacja zlokalizowana na terenie centrali CNH Industrial przy Strada delle Cascinette w strategicznej wschodniej części Turynu, w pobliżu węzła drogowego (autostrada, obwodnica itp.), zajmuje powierzchnię ponad 5000 m2 i jest przystosowana do obsługi ciężkich pojazdów. Na stacji znajdują się 2 dystrybutory LNG (skroplonego gazu ziemnego) oraz 4 dystrybutory CNG (sprężonego gazu ziemnego), a także klika stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych z dachowego systemu fotowoltaicznego.

Stacja będzie otwarta dla wszystkich pojazdów zasilanych gazem ziemnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 6–21.

Dzięki projektowi, który dziś nabrał realnych kształtów, ENGIE wnosi dalszy wkład w rozwój zielonej mobilności, koncentrując się na alternatywnych źródłach zasilania, takich jak elektryczność i gaz, a IVECO może wykazać się zaangażowaniem jako lider w segmencie pojazdów zasilanych gazem ziemnym. IVECO ORECCHIA — wzorcowy dealer IVECO w prowincji turyńskiej i Dolinie Aosty, który ma swoją placówkę w pobliżu stacji — będzie wspierać klientów w przechodzeniu na zieloną mobilność, oferując pełny pakiet usług (sprzedaż, serwis, a teraz także tankowanie).

Ogromna przewaga gazu ziemnego nad olejem napędowym, LPG lub ciężkim olejem napędowym wynika z niższej emisji cząstek stałych (PM; o 95%), tlenku azotu (NO2; o 90%) oraz znacznego ograniczenia emisji CO2.

Na mobilność przypada 20% globalnego zużycia energii, 24% globalnej emisji CO2 oraz 95% uzależnienia od ropy naftowej. Zrównoważona mobilność jest zatem podstawowym warunkiem przejścia do bezwęglowych rozwiązań.

Celem ENGIE jest wdrażanie rozwiązań służących dekarbonizacji, a ten projekt jest jednym z przykładów takich działań — powiedział Matthieu Bonvoisin, dyrektor działu infrastruktury energetycznej w ENGIE Italia. W północnych Włoszech występuje bardzo wysoki poziom emisji CO2. W 50% emisja ta pochodzi z ogrzewania prywatnych budynków, 25% przypada na przemysł, a kolejne 25% na transport. Rozbudowa sieci i infrastruktury tankowania LNG umożliwia zmniejszenie zanieczyszczającego oddziaływania ciężkiego transportu. Oprócz ograniczenia wpływu na środowisko rozwiązanie to pozwala ograniczyć zanieczyszczenie hałasem, ponieważ silniki pojazdów zasilanych LNG są cichsze od silników Diesla. ENGIE działa na rynku od 20 lat i obsługuje ponad 160 stacji w Europie. Ten projekt wpisuje się w pragnienie poszerzania naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności we Włoszech.

IVECO jest pionierem stosowania technologii opartej na gazie ziemnym w transporcie i pełni zasadniczą rolę w rozbudowie sieci dystrybucji tego paliwa. Gaz ziemny jest dojrzałym i natychmiastowo dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym dekarbonizację przewozów na dalekich trasach — dodał Fabrizio Buffa, dyrektor ds. rozwoju działu gazowego w IVECO — Umowa z ENGIE dotycząca otwarcia nowych stacji tankowania jest częścią naszego całościowego podejścia do zielonego transportu. Uważamy, że wszystkie podmioty w sektorze powinny współpracować ze sobą, aby faktycznie zrealizować ideę zrównoważonego rozwoju w transporcie, zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów odnoszących się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Listy intencyjny podpisany przez ENGIE i IVECO w 2017 r. zakłada rozbudowę różnych wspólnych projektów: od Francji (w centrali IVECO w Trappes) poprzez Wielką Brytanię (w porcie w Immingham) do Rumunii (centrum demonstracyjne w Alba Lulia). Jednocześnie trwają prace we Włoszech: ENGIE pracuje nad trzema innymi projektami stacji L‑CNG na północy kraju, a także nad instalacją kilkudziesięciu punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym regionie.

[ mat. prasowe IVECO ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega