LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plNowatorska koncepcja dostaw rozjazdów kolejowych
Transport szynowy

Nowatorska koncepcja dostaw rozjazdów kolejowych

Specjalistyczne wagony skrócą czas robót o 40%

Mikołaj Marszycki

Na początku czerwca, w zakładzie produkcyjnym KolTram w Zawadzkiem, Track Tec S.A. zaprezentował pierwsze w Polsce wagony przystosowane do przewozu bloków rozjazdów kolejowych zmontowanych na podkładach strunobetonowych (lub drewnianych). Nowatorską koncepcję opracowali logistycy i inżynierowie spółki.


Transport tak dużych segmentów w całości, nie był dotąd stosowany w Polsce   |   Fot. Mikołaj Marszycki

Wraz ze stworzeniem nowego systemu firma chce rozszerzyć zakres proponowanych przez siebie usług i oferować samodzielne dostawy wyprodukowanych rozjazdów na miejsce zabudowy. Do tego dojść ma jeszcze wykonanie samej zabudowy, a także pełny serwis urządzenia. Pomóc w tym mają spółki „córki” należące do Grupy: Track Tec Logistics i Track Tec Construction. Chcemy specjalizować się w logistyce związanej z naszym produktem – powiedział wiceprezes spółki Krzysztof Niemiec. Według wstępnych szacunków cała koncepcja ma skrócić czas realizacji dotychczasowych robót i zamknięć torowych nawet o 40%.

Urządzenie ładunkowe UR-1. Przewóz zmontowanych bloków rozjazdów, o znaczących gabarytach, stał się możliwy dzięki opracowaniu konstrukcji nowatorskiego urządzenia ładunkowego UR-1 posiadającego napęd hydrauliczny zasilany z własnego agregatu. Zostało ono zaprojektowane i wykonane przez krakowską firmę EC Engineering. Za montaż na wagonach platformach z obniżoną podłogą serii Uai - niewymagający ingerencji w ich konstrukcję, układ biegowy i hamulcowy - odpowiedzialny był zakład Newag w Gliwicach. Zależało nam na tym żeby wykonywały to dobre firmy, które zagwarantują nam powtarzalność takich zestawów w przyszłości – tłumaczył Niemiec. Same wagony firma pozyskała od jednego z węgierskich przewoźników – zostały one wyprodukowane przez chorzowski Konstal.

Wspomniane rozwiązanie pozwala załadować zmontowane bloki krzyżownic i szyn łączących w pozycji poziomej, a następnie, po zamocowaniu ładunku do ramy urządzenia, uniesienie jej do pozycji ukośnej, która zapewnia mieszczenie się w skrajni ładunkowej. Wagon razem z takim ładunkiem spełnia wymogi normalnej przesyłki handlowej i nie wymaga procedur przewidzianych dla przesyłek nadzwyczajnych. Tak przewożone mogą być rozjazdy o promieniu R500 i mniejszym, a więc te najpopularniejsze na sieci PKP PLK. Urządzenie zostało już dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny

Jak to działa? Blok szyn łączących zmontowanego na strunobetonowych podrozjazdnicach rozjazdu R500 waży 17,8 t, ma długość przeszło 15 m, a najdłuższa podrozjazdnica decydująca o szerokości całego bloku to 3,7 m. Blok krzyżownicy jest dużo lżejszy (12,1 t) i krótszy (8,1 m), ale jego najdłuższe podrozjazdnice mają 4,3 m długości. Trzeci segment zmontowanego rozjazdu – blok zwrotnicy można przewozić w pozycji poziomej na „zwykłej” platformie.

Transport tak dużych segmentów w całości, nie był dotąd stosowany w Polsce. Możliwość taką dawały jedynie zagraniczne pojazdy specjalne, które skutecznie odstraszały swą ceną – jeden wagon przeznaczony do zadań tego typu kosztuje nawet 700 tys. franków. Teraz, dzięki rozwiązaniu polskiej spółki, zmontowany rozjazd można dostarczyć w dowolne miejsce na sieci kolejowej na trzech wagonach.

 Po dotarciu na miejsce zabudowy, blok rozjazdu opuszczany jest do pozycji poziomej, po czym następuje zdjęcie zabezpieczeń mocujących i żuraw kolejowy może układać rozjazd wprost na przygotowane podtorze. Track Tec wykorzystywał będzie do tego specjalistyczny żuraw firmy Gottwald o udźwigu 45 t. Urządzenie to w znaczący sposób ułatwia pracę ponieważ umożliwia nie tylko rozładunek bloków na placu budowy, ale także ich przewóz pod siecią.

Kompleksowa obsługa. Track Tec dysponuje obecnie czterema zestawami po trzy wagony do przewozu bloków rozjazdów. Dwa z nich są już gotowe do działania, na pozostałych trwa jeszcze montaż urządzeń, który ma się wkrótce zakończyć. Grupa jest także właścicielem wagonów szutrówek, które umożliwiają przewóz i wysypywanie tłucznia na boki i międzytorze. Ponadto firma pozyskała pięć lokomotyw elektrycznych EU-07, które po modernizacji są już gotowe do pracy. Do tego dochodzą jeszcze trzy spalinowozy.

Mając takie zaplecze pojazdów Track Tec proponuje kompleksową usługę logistyczną wykonywaną jednym pociągiem. Firmowa lokomotywa ciągnie wówczas wagony z blokami rozjazdów, kolejowy żuraw i szutrówki z tłuczniem. Taki pociąg logistyczny jest najbardziej efektywny. Skracamy bowiem maksymalnie czas dojazdu i montażu na placu budowy, nawet o 40% – przekonywał wiceprezes Niemiec. – W ten sposób działa się na zachodzie np. w Szwecji. W Polsce dotychczas nikt nie proponował takiej oferty.

Co istotne wszystkie elementy procesu, od produkcji rozjazdu, poprzez dowóz na miejsce budowy i jego zabudowę oraz pełen serwis, wykonywane będą przez podmioty należące do Grupy (spółki Track Tec Logistics i Track Tec Construction). To pozwoli mieć pewność, że geometria rozjazdu nie dozna żadnego uszczerbku i zapewni pełny poziom bezpieczeństwa.

Premiera w lipcu. Co ciekawe takie rozwiązanie, czyli zabudowę przęsłową, stosowano już w 1935 r. w Niemczech. Korzysta z niej również wiele innych krajów europejskich. Teraz, zgodnie z rozporządzeniem PKP PLK z ubiegłego roku, ma ona być wykorzystywana obligatoryjnie w Polsce. Zresztą już w 2006 r. zarządca infrastruktury zalecał stosowanie takiej technologii transportu i zabudowy zwrotnic, jednak z braku oferty na rynku nie było to egzekwowane. Obecnie poza Track Tec swój system szykuje również KZN Bieżanów. Producent ten zakłada zdejmowanie bloków rozjazdów z boku wagonu (dźwigiem samojezdnym lub z drugiego toru).

Naszym rozwiązaniem, poza PLK, powinni być zainteresowani również przewoźnicy, bo to oni najdotkliwiej odczuwają trwające remonty na sieci kolejowej – stwierdził Krzysztof Niemiec. Już w lipcu firma zainauguruje pracę zestawów wagonów, które obsłużą pierwszy transport rozjazdów strunobetonowych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega