AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
25 września 2021 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plNowoczesna technologia ładowania elektrycznych dostawczaków
Transport drogowy

Nowoczesna technologia ładowania elektrycznych dostawczaków

28 marca 2018 r.   |  HH

Konsorcjum kierowane przez UPS wdrożyło w Londynie nową technologię ładowania, dzięki której możliwe jest jednoczesne ładowanie całej floty elektrycznych samochodów dostawczych bez potrzeby kosztownej modernizacji sieci energetycznej. Jest to przełom, który nie tylko pozwoli firmie zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych wykonujących operacje w centrum Londynu z 65 do 170 ciężarówek, ale także ograniczy stosowanie pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi.


Wprowadzenie systemu na taką skalę, po raz pierwszy na świecie, jest efektem projektu ‘Smart Electric Urban Logistics (SEUL)’. Projekt realizowany jest we współpracy z brytyjskimi sieciami energetycznymi oraz Cross River Partnership i finansowany jest ze środków brytyjskiego Urzędu ds. Pojazdów o Niskiej Emisji.

UPS opracowuje nowe technologie, by pokonywać bariery hamujące proces wdrażania pojazdów elektrycznych na szerszą skalę. Chcemy, aby usługi dostaw miejskich były coraz bardziej zrównoważone zarówno w Londynie jak i w innych dużych miastach na całym świecie - powiedział Peter Harris, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w UPS Europe. Pojazdy elektryczne stanowią integralną część naszej floty opartej na paliwach alternatywnych i zaawansowanych technologiach. Nasza współpraca z brytyjskimi sieciami energetycznymi i Cross River Partnership jest punktem zwrotnym w efektywnym kosztowo wprowadzaniu pojazdów elektrycznych, które przyczynią się do umocnienia ogólnoświatowego trendu zrównoważonej urbanizacji. Stosujemy nowe technologie, by nasz proces ładowania był inteligentniejszy, a nasze usługi dostaw czystsze.

Nowa technologia ładowania oraz plany zmniejszenia kosztów elektrycznych ciężarówek ogłoszone w zeszłym miesiącu są potwierdzeniem, że koszty związane z użytkowaniem samochodów elektrycznych, w tym koszty ładowania, już niedługo będą niższe niż koszty użytkowania podobnego samochodu napędzanego olejem napędowym. Zmniejszenie kosztów pomoże upowszechnić samochody elektryczne, co jest kluczowe w kontekście polepszania jakości powietrza w środowisku miejskim.

To przełomowe rozwiązanie pozwoliło UPS zwiększyć flotę elektrycznych pojazdów dostawczych bez konieczności modernizacji połączeń sieciowych. Jest to dobry prognostyk dla dalszego procesu elektryfikacji samochodów dostawczych - powiedział Ian Smyth z brytyjskich sieci energetycznych. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą UPS i jej partnerami przy opracowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu tym inteligentnym rozwiązaniem. Projekt ten będzie miał ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza w Londynie i zintensyfikuje działania UPS w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kluczowym elementem inicjatywy jest wykorzystanie urządzeń kumulujących energię na miejscu. Pomimo, że na tym etapie zostały zastosowane nowe baterie, przewiduje się, że w przyszłości będzie można wykorzystać baterie tzw. „drugiego życia”, czyli takie, które były wcześniej zamontowane w innych pojazdach elektrycznych we flocie UPS. To rozwiązanie oraz inteligentna sieć energetyczna pozwolą ukierunkować strategię rozwoju infrastruktury elektrycznej UPS. Zakłada ona wykorzystanie ulepszeń konwencjonalnej sieci elektrycznej, inteligentnej sieci energetycznej, możliwości magazynowania energii na miejscu, a w wielu przypadkach rozwoju lokalnego wytwarzania energii, w tym energii słonecznej i innych źródeł alternatywnych.

Wcześniejsze prace nad pojazdami z napędem elektrycznym pokazały, że lokalne ograniczenia infrastruktury sieciowej są jedną z głównych przeszkód w użytkowaniu ich na większą skalę - powiedziała Tanja Dalle-Muenchmeyer, menedżer programu elektrycznego frachtu w Cross River Partnership. „Musimy znaleźć lepsze rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych, jeśli chcemy poprawić jakość powietrza oraz środowiska naturalnego, a nasze rozwiązanie nam to gwarantuje”.

UPS posiada długą historię z pojazdami elektrycznymi, po raz pierwszy wprowadził je do swojej floty w latach 30. XX wieku, nowoczesne pojazdy elektryczne zostały ponownie wprowadzone w 2001 roku. W Europie i Stanach Zjednoczonych UPS używa ponad 300 pojazdów elektrycznych i prawie 700 hybrydowych (częściowo elektrycznych). Ostatnio firma zamówiła 125 nowych półciągników z napędem całkowicie elektrycznym, które zostaną wyprodukowane przez Teslę w 2019 roku. Jest to największe jak dotąd zamówienie na takie pojazdy. Ponadto, we wrześniu ubiegłego roku UPS poinformował, że będzie pierwszym klientem komercyjnym w Stanach Zjednoczonych, który zacznie korzystać z ciężarowych samochodów elektrycznych marki Daimler Trucks Fuso o nazwie eCanter, przeznaczonych do pracy przy średnich obciążeniach.

Tego typu inicjatywy pomogą UPS osiągnąć cel - aby najpóźniej w 2020 roku, co czwarty kupowany przez firmę nowy pojazd był zasilany paliwem alternatywnym lub wyposażony w zaawansowane technologie. Firma zobowiązała się również, że do 2025 roku będzie pozyskiwać 25% zużywanej przez siebie energii ze źródeł odnawialnych oraz zastąpi 40% paliw kopalnych innymi źródłami energii niż tradycyjna benzyna i olej napędowy (w porównaniu z 19,6% w 2016 r.).

UPS zarządza jedną z największych w Stanach Zjednoczonych prywatnych flot pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i wyposażonych w zaawansowane technologie. Flota liczy ponad 9000 pojazdów - to samochody zasilane wyłącznie energią elektryczną, hybrydy elektryczno-spalinowe i elektrohydrauliczne, a także pojazdy zasilane etanolem, skompresowanym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub propanem.

Kwestia ładowania floty pojazdów elektrycznych może być niezwykle kosztowna, ponieważ często wymaga modernizacji zewnętrznej sieci energetycznej, co nie jest atrakcyjne dla większości firm lub operatorów. Wprowadzany system pozwoli UPS zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych działających w centrum Londynu z 65 do 170 ciężarówek - bez potrzeby przeprowadzenia modernizacji. Jest to możliwe dzięki inteligentnej sieci, która korzysta z centralnego serwera połączonego z każdym punktem ładowania, jak również z zasilaniem sieciowym, monitorowany jest również poziom energii magazynowanej na miejscu.

System opiera się na „inteligentnym” podejściu do ładowania, które funkcjonuje przez całą noc, tak aby budynek mógł skumulować wystarczającą ilość energii potrzebną do wykonywania działań logistycznych (oświetlenie, maszyny sortujące i IT) i zapewnić pełne naładowanie wszystkich pojazdów elektrycznych, tak by były gotowe do pracy rano. Ważne jest to, że system nigdy nie przekracza poboru maksymalnej mocy dostępnej z sieci.

Dzięki temu projektowi i doświadczeniu, UPS może teraz tworzyć budynki na miarę swoich potrzeb, przy niskich nakładach kosztowych, by jak najlepiej adaptować i ładować w pełni elektryczną flotę. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie różnych rozwiązań, w tym modernizację konwencjonalnej sieci energetycznej, inteligentną sieć, magazynowanie energii na miejscu za pomocą baterii i lokalne wytwarzanie energii (przy użyciu, na przykład, energii słonecznej wytwarzanej na dachach budynków).

[  UPS ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega