LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plO Nowym Jedwabnym Szlaku, portach, intermodalu i CPK
Logistyka

O Nowym Jedwabnym Szlaku, portach, intermodalu i CPK

Na X Europejskim Kongresie Gospodarczym

Janusz Mincewicz

11,5 tys. osób wzięło udział w jubileuszowym, już X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas imprezy odbyło się 150 sesji tematycznych, na których wystąpiło 900 prelegentów.


Do wiodących tematów kongresu należała logistyka i transport. W panelach branżowych TSL dyskutowano m.in. o transporcie morskim, kolejowym, spójnym systemie transportowo-logistycznym czy też najważniejszych inwestycjach w sektorze.

Poprawić konkurencyjność portów. W panelu „Porty morskie” zastanawiano się co należy zrobić, by polskie porty morskie były konkurencyjne. Piotr Walczak, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jako dobry przykład podał czas odprawy kontenera. - Udało nam się go skrócić z niemal godziny do 18 minut m.in. dzięki współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z portami. Według raportu Banku Światowego za 2017 r., Polska jest na pierwszym miejscu w zakresie szybkości i sprawności odpraw przeprowadzanych z zagranicą – podkreślał.

Obecnie Polska dąży do tego, by Chiny prowadziły swój handel właśnie poprzez krajowe porty, a nie zachodnie. - Mam nadzieję, że przyciągniemy potencjalnym importerów i eksporterów do naszych portów – zadeklarował wiceminister. Ale to nie jedyne działania polskich portów. W porcie Gdynia realizowany jest program pogłębienia basenów portowych do 16 m. - Po zakończeniu tej inwestycji do portu będą mogły zawijać największe statki, jakie mogą wpływać na Bałtyk – mówi Adam Meller, prezes Morskiego Portu Gdyni.

Graniczne “wąskie gardła”. O kluczowych projektach i inwestycjach dla kolei rozmawiali: Andrzej Bittel, podsekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury; Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity; Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.; Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, Jerzy Polaczek, były minister transportu oraz Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. - Dzięki kolejnym inwestycjom wdrożymy nowoczesne systemy zarządzania, tak abyśmy mogli wejść w następne lata z koleją, która będzie nie tylko konkurencyjna, ale i bezpieczna – mówił ten ostatni.

Jesteśmy na starcie całej procedury związanej ze zdefiniowaniem nowego budżetu – dodał dyrektor CUPT. Obecnie Komisja Europejska preferuje likwidację „wąskich gardeł” na przejściach granicznych. A te na ścianie wschodniej naszego kraju stanowią szczególne wyzwanie inwestycyjne dla polskiej kolei.

Spójny system transportowy. W panelu "Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce” zastanawiano się, czy Polska ma już spójny systemu transportowo-logistycznego. - Każdy system charakteryzuje się wewnętrzną siecią powiązań i substytucyjnością. Niestety, tych podstawowych cech nie ma w krajowym systemie transportowym - mówiła Halina Brdulak, profesor w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Według niej nadal brakuje koncepcji zbudowania spójnego systemu dla wszystkich rodzajów transportu.

Innego zdania był dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP. - System transportowy spełnia już określone wymogi, jak likwidacja „wąskich gardeł”, modernizacja kolejnych odcinków dróg i linii kolejowych. Aby skrócić czas transportu na całym szlaku, buduje się lub planuje budowę terminali i hubów logistycznych, zapewniających interoperacyjność – podkreślał. Jego zdaniem Polska nie powinna ograniczać się tylko do funkcji kraju tranzytowego. Powinniśmy myśleć o tym, by być krajem pierwszego wyboru logistycznego na drodze z Europy do Azji i z Północy na Południe, oferując pełen pakiet usług logistycznych – zalecał.

Intermodal odrębną gałęzią? W panelu “Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro" zastanawiano się nad rozwojem transport intermodalnego. - Aby kolej mogła przejmować nowe rodzaje ładunków, odciążając drogi, niezbędne jest wsparcie dla przewozów intermodalnych. Dlatego powinny wzrosnąć opłaty dla towarowego transportu drogowego. To się opłaci, także państwu. Ponadto trzeba zwiększyć liczbę bocznic kolejowych, poprawić ich stan techniczny oraz dostępność dla klientów – przekonywał Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Przewozy intermodalne rosną najbardziej dynamicznie w strukturze przewozów koleją. To pochodna globalizacji gospodarki i popytu jaki tworzą porty morskie i eksport towarów chińskich do Europy m.in Nowym Jedwabnym Szlakiem. Prelegenci zwracali uwagę, że intermodal powinien mieć inną rangę w polityce transportowej państwa. By tak się stało musi być odrębną gałęzią transportu i mieć własny departament w ministerstwie infrastruktury oraz wsparcie finansowe w postaci niższych stawek dostępu do torów. Jedwabny Szlak to dla Polski i krajowych firm wielka szansa na rozwój. - Ale podstawowe zadanie, jakie stoi przed Polską to inwestycje w infrastrukturę kolejową i graniczną z korytarzami transportowymi – zwracał uwagę Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS.

O CPK. Na sesji poświęconej Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zwracano uwagę, że jego budowa pozwoli włączyć Polskę w sieć głównych szlaków. Wtedy Polacy zamiast wybierać zachodnie huby lotnicze, będą mogli korzystać z rodzimego. Podkreślano również, że realizacja CPK daleko wykracza swoim znaczeniem poza rynek lotniczy. Przypominano, że w ramach CKP zakłada się budowę nowego dworca i nowej linii kolejowej do tego portu.

Dziś z podróży samolotem Polak korzysta średnio jeden raz w roku, a koleją aż sześć razy. To o wiele mniej, niż w krajach Europy Zachodniej. Projekt CPK ma zatem charakter synergiczny i ma zachęcić Polaków do powszechniejszego korzystania z transportu lotniczego – zaznacza prezes Warsewicz. Z kolei Mariusz Szpikowski, dyrektor Lotniska Chopina, mówił iż: Jednym z celów budowy CPK jest umieszczenie nas na nowej mapie lotniczej. Planujemy więc zrealizować cel, dzięki któremu Polacy lecąc w świat będą wybierali własny narodowy centralny port lotniczy.

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce odprawionych ma być 60 mln pasażerów rocznie. - Lotniska regionalne mogą obsłużyć połowę tego ruchu, ale pod warunkiem, że zainwestują do 2025 r., od 2 do 3 mld zł w dalszą rozbudowę i unowocześnienie – przestrzegał Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega