LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
18 lutego 2019 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plObwodnica Wielunia gotowa
Transport drogowy

Obwodnica Wielunia gotowa

31 marca 2017 r.   |  AS

Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z nowego ponad 13-kilometrowego fragmentu dawnej DK 8, stanowiącego obwodnicę Wielunia. Drogę wykonało Konsorcjum firm z Grupy STRABAG na zlecenie GDDKiA w Łodzi. Umowę podpisano 1 grudnia 2014 r. Wartość kontraktu wyniosła 215 mln PLN brutto. Na wykonanie zadania wykonawca miał 19 miesięcy bez okresów zimowych.


Fot. Strabag

Zakończyliśmy ważną obwodnicę w Polsce, realizowaną w ramach programu na lata 2014-2020Dawna droga krajowa nr 8, obecnie zastąpiona przez obwodnicę, zaliczana była do głównego układu komunikacyjnego Polski, który łączy obszary kraju o dużym znaczeniu przemysłowym i turystycznym na linii Warszawa –Wrocław. Głównym celem inwestycji było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zatłoczonego centrum miasta – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o. - Obecnie realizujemy budowę obwodnic Kościerzyny, Rzepina i Wrocławia. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy coraz więcej użytkowników dróg może wygodniej i bezpieczniej poruszać się w otaczającej przestrzeni.

W ramach przedsięwzięcia powstało 13,2 km drogi w standardzie GP. Jezdnia ma trzy pasy po 3,5 metra szerokości każdy – dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym (naprzemiennie). Inwestycja objęła też budowę 20 obiektów mostowych, rond, zatok autobusowych, chodników przy węzłach, a także 11 km dróg dojazdowych.

Na obwodnicę obecnie można wjechać na węzłach Biała, Raczyn i Jodłowiec. Nowa droga omija Wieluń od strony północnej i biegnie przez teren powiatu wieluńskiego, gminy Czarnożyły oraz Wieluń. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

[ STRABAG ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 6-7/2019
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus