AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
22 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plOdpowiedzialnie wejść w kolejną dekadę
Transport drogowy

Odpowiedzialnie wejść w kolejną dekadę

Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben

26 kwietnia 2022 r.   |  SC

Jubileusz 90-lecia i kolejne akwizycje, statystyki dotyczące ponad 10 tysięcy pracowników i 14 rynków, walka ze zmianami klimatycznymi i działalność społeczna – te i dużo więcej informacji zawiera nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben. W publikacji za 2021 rok operator logistyczny prezentuje zarówno długoterminowe programy i ich efekty, jak i jednorazowe przedsięwzięcia, często o przełomowym znaczeniu dla firmy i całej branży.


Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben   |   Fot. Raben

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w sposób naprawę zrównoważony, potrzebne są nie tylko perspektywiczne myślenie i odważne decyzje, ale także systematyczna praca i codzienne starania, by przekuć plany w wymierne wyniki. Zapał i ambicja w wyznaczaniu celów powinny iść w parze z konsekwencją i determinacją. Takie podejście do biznesu widoczne jest w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben 2021. Firma właśnie opublikowała sprawozdanie – ósme w swojej historii, drugie dotyczące zrównoważonego rozwoju (nie tylko CSR) i pierwsze uwzględniające dane ze wszystkich europejskich rynków, na których jest obecna.

Rok 2021 przejdzie do historii jako 90. rocznica powstania Grupy Raben, ale też możemy go uznać za kamień milowy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pozwoliło nam znaleźć się wśród liderów w tej dziedzinie w sektorze transportu I logistyki. Dzięki tak wielu zrealizowanym pomyślnie projektom mam poczucie, że standardy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) stały się nieodłączną częścią naszego DNA – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

W minionym roku wciąż odczuwalne były skutki pandemii, ale na pierwszy plan wysunęły się wydarzenia o pozytywnym wydźwięku – wspomniany już jubileusz oraz poszerzenie mapy zasięgu Grupy Raben. Firma swoje 90-lecie świętowała w ekologicznym stylu, poprzez trasę Eco2Way po Europie zwieńczoną głosowaniem na projekty pomocy przyrodzie. Wkroczyła w kolejną dekadę swojej działalności - sygnalizując troskę o los planety i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – i równocześnie na czternasty, a niewiele później (w lutym 2022 roku) na piętnasty już rynek, przejmując operatorów logistycznych w Grecji i Austrii. Natomiast akwizycje spółek z Niderlandów i Niemiec dały szansę na umocnienie pozycji Raben na dotychczasowych rynkach.

Długi maraton… W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 Grupa Raben przedstawia działania o charakterze długofalowym w dziedzinie m.in. etyki, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, jakości obsługi, innowacyjności, redukcji śladu węglowego, efektywnego transportu i gospodarki odpadami, projektów na rzecz rozwoju pracowników, kultury bezpieczeństwa, łańcucha dostaw, odpowiedzialności za społeczności lokalne. Znalazło się w nim miejsce także na przedsięwzięcia jednorazowe, ale niezwykle ważne, determinujące funkcjonowanie firmy w najbliższych latach.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju obwiązująca do 2025 roku nabrała ostatecznego kształtu i stała się naszą „mapą drogową”, z wyznaczonymi konkretnymi celami we wszystkich istotnych obszarach naszego biznesu. Ponadto rozpoczęliśmy proces identyfikacji ryzyk klimatycznych dla całej Grupy i oceny ich skutku oraz prawdopodobieństwa, mając na uwadze konsekwencje kryzysu klimatycznego dla działalności przedsiębiorstw, powiązane z nimi nowe regulacje i zmiany w zarządzaniu ryzykiem – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability w Grupie Raben.

i skok w dal. Do tych przełomowych przedsięwzięć niewątpliwie należy zaliczyć Power Purchase Agreement (PPA) – umowę, która zapewni firmie w Polsce zieloną energię w latach 2023-2029 i przyczyni się do budowy nowych farm fotowoltaicznych nad Wisłą. Równie wysoką rangę ma Sustainabililty Linked Loan (SLL), czyli pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Jego marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora TSL. Dla Grupy Raben to silna motywacja, by do 2025 osiągnąć cele takie jak: redukcja intensywności emisji o 30% w swoich obiektach i o 10% w transporcie, zwiększenie do 96% udziału pojazdów spełniających min. normę Euro 5 we flocie własnej i dostawców, zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% oraz systematyczna poprawa oceny w rankingu EcoVadis.

Wielka siła to wielka odpowiedzialność. W przypadku jednego z czołowych europejskich operatorów logistycznych tak wielka skala działalności oznacza duży wpływ na liczne grupy interesariuszy i odpowiedzialność w wymiarze globalnym. Dlatego zaktualizowana, przyjęta w 2021 r. Strategia ma przyczyniać się do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (5) Równość płci, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów. Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Raben w zrównoważony rozwój, jej chęci doskonalenia się, ale też dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, jest przystąpienie do United Nations Global Compact oraz Science Based Targets initiative.

Obecność na kilkunastu rynkach europejskich, a przy tym profesjonalne podejście do kwestii raportowania wiążą się z potężną ilością danych. Raport obejmuje całą Grupę (poprzedni dotyczył Polski, Niemiec i Czech, zaś wcześniejsze tylko Polski), w skład której wchodzi ponad 10 tysięcy pracowników, flota licząca przeszło 9 tysięcy pojazdów i ok. 160 oddziałów, rozmieszczonych na terenie 14 krajów Europy. Treść, podobnie jak rok wcześniej, została podzielona na sekcje informujące o wpływie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym firmy oraz ładzie korporacyjnym. Nowością w raporcie jest pierwsze w historii ujawnienie przez Grupę Raben informacji związanych z klimatem wg zaleceń TCFD (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures). Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym, a firma Deloitte dokonała jego zewnętrznej weryfikacji.

- Wszystkie powyższe działania potwierdzają, że w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest aktywnie zaangażowana cała nasza organizacja, pracownicy każdego szczebla. Dzięki temu możemy rozwijać nasz biznes po prostu w kategoriach wzrostu, a jednocześnie podejmować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i pracować nad zmniejszeniem śladu węglowego. To z kolei pozwala nam już teraz tworzyć plany na kolejne lata – podsumowuje CEO Grupy Raben.

Pełna wersja raportu: https://polska.raben-group.com/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna

Od lutego 2022 Grupa Raben obecna jest już w 15 krajach Europy, ponieważ podpisała umowę przejęcia 100% udziałów austriackiej spółki Bexity. W wyniku transakcji ponad 500 pracowników i 16 oddziałów Bexity dołączyło do Grupy. Transakcja została zainicjowana w grudniu 2021 r. a w lutym 2022 zaakceptowana przez władze antymonopolowe.

[ materiały Raben ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega