AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
22 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plOgraniczenia w przekraczaniu granic
Transport drogowy

Ograniczenia w przekraczaniu granic

Nowe postanowienia w związku z zagrożeniem epidemicznym

15 marca 2020 r.   |  SC

W związku z zagrożeniem epidemicznym od 15 marca zostanie ograniczony ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.


Ograniczenia na granicach od 15 marca   |   Fot. GDDKiA

Zostanie też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna.

Gdzie przekraczać granicę? Na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją na 10 dni zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Miejsca, w których będzie można przekraczać granicę, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Graniczne przejścia drogowe z dozwolonym ruchem osobowym i towarowym

Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską

 • Cieszyn – Chotebuz na S52
 • Gorzyczki na A1
 • Nowe Chałupki na DK78
 • Trzebina na DK41
 • Kudowa – Słone na DK8
 • Jakuszyce na DK3

Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec

 • Jędrzychowice na A4
 • Olszyna – Forst na DK18
 • Świecko – Frankfurt na A2
 • Krajnik Dolny – Schwedt na DK26
 • Kołbaskowo – Pomellen na A6
 • Świnoujście – Garz na DK93 tylko ruch pojazdów osobowych

Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską

 • Budzisko na DK8

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką

 • Barwinek na DK19
 • Chyżne na DK7

Pozostałe drogi przecinające granicę państwa zostaną zablokowane. 

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą zostaje znacznie ograniczony ruch graniczny. Granicę polsko-rosyjską będzie można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej.

Kto będzie do Polski wpuszczony? Do Polski będą mogli wjechać jedynie: 

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką, 
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, 
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, 
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 

Kto będzie poddawany kontroli sanitarnej na granicy? Kontroli sanitarnej będzie poddana każda osoba przekraczająca polską granicę. Tak jak dotychczas służby medyczne lub strażacy będą dokonywać pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze będą odbierać od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikować zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.  

Osoby przekraczające granicę z Rosją, Ukrainą i Białorusią nie będą musiały wypełniać kart lokalizacyjnych. Informacje umożliwiające szybkie dotarcie do każdego podróżnego wprowadzane będą do bazy danych w trakcie kontroli granicznej i udostępniane służbom sanitarnym.  

Kogo dotyczy kwarantanna? Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną poddani kontroli sanitarnej i zarejestrowani. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostaną także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

 • osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
 • cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.

[ info prasowe GDDKiA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega