Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
30 maja 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plOtwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu
Transport drogowy

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu

Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem specjalnych gości

23 lutego 2016 r.   |  Cezary Banasiak

Pierwsze i jedyne w Polsce, a zaledwie drugie w Europie - 11 II Wielton otworzył specjalistyczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu. Inżynieryjno-naukowe zaplecze powstało by wspierać innowacyjne rozwiązania technologiczne firmy.


Symboliczne otwarcie CBR   |   Fot. Cezary Banasiak

Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się z towarzyszeniem licznych gości specjalnych, wśród których znaleźli się Karol Młynarczyk wicewojewoda łódzki, Joanna Skrzydlewska Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jerzy Majchrzak z dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia oraz Andrzej Stępień, wieluński Starosta Powiatowy. Całość objęta była patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia.

Przede wszystkim innowacje. Nie tylko inwestowanie w park maszynowy tu i teraz, nie tylko myślenie o produkcji tej tymczasowej jest istotne dla przedsiębiorstwa, ale istotna jest także ta część rozwojowa, która może dać nam pewność, że grupa Wielton będzie w przyszłości odnosiła sukcesy. Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku.

Chcemy dawać 100% gwarancję niezawodności naszych produktów. Chcemy też zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, aby nasze produkty były najlepsze na rynku – zarówno pod względem technologicznym, jak i jakościowym. To ugruntuje przewagę konkurencyjną Wieltonu na rynku europejskim w perspektywie długofalowej - powiedział podczas otwarcia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wieltonu.

Po pierwszej części, w której nastąpiło symbolicznie przecięcie wstęg, odbyła się prezentacja, a podczas krótkiego zwiedzania można było się zapoznać z możliwościami i szczegółami technicznymi centrum.

Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe objęła budowę dwóch nowych budynków oraz odnowienie pomieszczeń w już istniejącym obiekcie na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w  Wieluniu. W wyniku prac powstały nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, wyspecjalizowane stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów naczep i  przyczep, stanowisko diagnostyki układów hamulcowych oraz stanowisko diagnostyki konstrukcji pojazdów.

Jednostka naukowa. Wielton posiada status centrum badawczo-rozwojowego, co pozwala działać spółce jak jednostce naukowej i  finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycja w CBR została zrealizowana przy współpracy Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Rozwoju). Firma Wielton otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka - wartość inwestycji wyniosła niemal 22 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Całopojazdowa stacja do badania naczep i przyczep, znajdująca się w ośrodku badawczym, jest jedynym takim miejscem w Polsce i dopiero drugim w całej Europie. Wyposażona w specjalistyczne stanowiska pomiarowe i testujące, służyć ma do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowisko ma kompleksowo badać i weryfikować nowe rozwiązania konstrukcyjne przyczep i naczep. Dzięki niemu już na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest eliminowanie ewentualnych wad w konstrukcji i wdrażanie do produkcji niezawodnych rozwiązań. Oznacza to także wykluczenie ryzyka powstawania usterek, nawet przy wieloletniej eksploatacji pojazdów.

Całość podsumowała konferencja prasowa, a na dodatkowe pytania odpowiadał obok prezesa Wieltonu Mariusza Golca, także Maciej Kaczor, dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy.

Po więcej szczegółów o Centrum Badawczo-Rozwojowym i na relację zdjęciową zapraszamy już do przyszłotygodniowego PGT.

Zobacz film o: Centrum Badawczo Rozwojowym WIELTON S.A.« powrót
Biuro Brokerskie Omega