AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
27 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPakiet Mobilności - kluczowe zmiany w 2022 r.
Transport drogowy

Pakiet Mobilności - kluczowe zmiany w 2022 r.

5 marca 2022 r.   |  SC

Pierwsze postanowienia Pakietu Mobilności wprowadzone w sierpniu 2020 r. dotyczyły głównie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla kierowców pracujących na terenie Unii Europejskiej. Jakie modyfikacje czekają nas w ciągu najbliższych miesięcy?

Zmiana jest jedyną stałą w życiu - powiedział grecki filozof Heraklit. Firmy z branży transportowo-logistycznej są za pan brat z ciągłymi modyfikacjami. Reformy to sposób na przezwyciężenie zakłóceń gospodarczych spowodowanych wieloma czynnikami, w tym Brexit i COVID-19. W 2022 r. wejdzie w życie kilka kluczowych postanowień Pakietu Mobilności, który ustanawia nowe ramy regulacyjne w obszarze transportu drogowego w Europie. Przewoźnicy muszą zakasać rękawy.

Eksperci z grupy kapitałowej AsstrA-Associated Traffic AG zwracają uwagę na ważne zmiany podyktowane Pakietem Mobilności, które obowiązują od 2 lutego 2022 roku.

 • Wynagrodzenie kierowców

  • Najistotniejsze zmiany dotyczą nowych zasad wynagradzania kierowców. Zgodnie z przepisami kierowcy delegowani muszą otrzymywać pełne minimalne stawki zagraniczne, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonują swoją pracę. Przykładowo, gdy kierowca z Polski jest delegowany do pracy we Francji, jego pensja powinna być obliczana zgodnie ze stawkami, jakie otrzymują francuscy kierowcy.
  • Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników delegowanych odnoszą się również do przewozów kabotażowych i cross-trade.
  • Aktualnym regulacjom nie będą natomiast podlegać przejazdy tranzytowe i przewozy dwustronne (bilateralne).
 • System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System, IMI)

  • Od 2 lutego 2022 r. obowiązuje również wymóg zgłaszania przewozów realizowanych przez kierowców delegowanych w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, będącym ogólnoeuropejską platformą technologiczną stworzoną przez Komisję Europejską.
 • Zmiany w przepisach o kabotażu

  • Co istotne, nadal możliwe będzie wykonanie maksymalnie trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni. Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy kolejnymi kabotażami w tym samym kraju kierowca musi mieć co najmniej czterodniową przerwę, począwszy od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.
 • Transport kombinowany

  • Transport kombinowany, który w przyszłości najprawdopodobniej upodobni się do kabotażu, podlegał będzie takim samym ograniczeniom, jak przewozy kabotażowe pod względem ilości transportów, dni jazdy i przerw. Wymóg ten wpłynie na zdolność przewozową i koszty transportu drogowego.
 • Obowiązek powrotu do bazy raz na 8 tygodni

  • Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe są zobowiązani do powrotu do bazy eksploatacyjnej nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia jej opuszczenia. Wymóg ten wywołuje spore kontrowersje. Niektórzy eksperci twierdzą, że powyższy przepis jest niezgodny z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu, tj. stworzonej przez Komisję Europejską strategii rozwoju, która do 2050 roku ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Wiele wskazuje na to, że chcąc dostosować się do tych przepisów, kierowcy często będą zmuszani odbywać „puste” kursy.
  • Ponadto wejdzie w życie obowiązek rejestrowania przejść granicznych w tachografie cyfrowym.
 • Zmiany w przepisach podatkowych

  • Konsekwencją wdrożenia unijnego Pakietu Mobilności są również zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń kierowców w kilku krajach Europy Wschodniej. W efekcie koszty brutto przewoźników w Polsce, Rumunii i Bułgarii mogą wzrosnąć co najmniej o 36%.

Eksperci AsstrA-Associated Traffic AG podkreślają, że nieprzestrzeganie postanowień Pakietu Mobilności skutkować będzie nie tylko karami finansowymi, ale także utratą dobrej reputacji, co z kolei może doprowadzić do zawieszenia lub utraty licencji. Przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na rzetelne obliczanie wynagrodzeń zgodnie z najważniejszymi zmianami, które wprowadził Pakiet Mobilności.

[ materiały AsstrA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega