LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPKP LHS za 40 mln zł zmodernizuje terminal na Podkarpaciu
Transport szynowy

PKP LHS za 40 mln zł zmodernizuje terminal na Podkarpaciu

Janusz Mincewicz

Ze Zbigniewem Tracichlebem, prezesem PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, rozmawia Janusz Mincewicz.


PKP LHS za 40 mln zł zmodernizuje terminal na Podkarpaciu   |   Fot. PKP LHS

PKP LHS otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie terminala w Woli Baranowskiej. W jaki sposób wpłynie on na poprawę pracy PKP LHS?

Budowa terminalu przyczyni się do poprawy infrastruktury przeładunkowej w województwie podkarpackim oraz pozwoli zwiększyć ilość towarów transportowanych koleją. Celem inwestycji jest zwiększenie udziału towarów przewożonych koleją, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku przeniesienia ruchu towarowego z dróg na tory oraz poprawa dostępności transportowej i przeładunkowej województwa podkarpackiego. To kolejny terminal na linii szerokotorowej, który zwiększy nasze możliwości przeładunkowe i poprawi skomunikowanie województwa podkarpackiego. Dzięki dogodnemu położeniu, w pobliżu ważnych szlaków kolejowych i drogowych zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa i cała gospodarka zyskają nowy impuls do rozwoju. 

Będzie przystosowany do obsługi przewozów intermodalnych?

Tak. W ramach inwestycji powstanie w pełni funkcjonalny terminal przeładunkowy przystosowany również do obsługi przewozów intermodalnych. Nowy plac przeładunkowy będzie miał powierzchnię ponad 40 tys. m2. Przebudowany zostanie również układ torowy, droga dojazdowa i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także infrastruktura telekomunikacyjna, energetyczna i wodno-kanalizacyjna. Ponadto, terminal zostanie wyposażony w sprzęt przeładunkowy. Oprócz kontenerów, przewidujemy także przeładunek towarów nieskonteneryzowanych m.in. węgla, minerałów, materiałów budowlanych, drewna, nawozów, szkła i wyrobów ceramicznych. Terminal będzie wykorzystywany również do obsługi magazynowej, celnej, inspekcji i usług pomocniczych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zarządca terminala  PKP LHS,  zapewni zainteresowanym podmiotom dostęp do planowanej infrastruktury na niedyskryminujących i przejrzystych warunkach rynkowych. A skąd będą środki na ten projekt?

Pomoc publiczna ze środków podkarpackiego programu operacyjnego wyniesie 16,8 mln zł, czyli 40,35% wydatków kwalifikowanych. Zwracam uwagę, że budowa terminala jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie międzynarodowym transportem kolejowym. W ciągu roku na nowej trasie z Xi’an do Sławkowa Spółka PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z Xi’an do Euroterminala Sławków. W grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne połączenie z Chongqin.


Fot. PKP LHS


« powrót
Biuro Brokerskie Omega