LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPoczta Polska operatorem wyznaczonym
Logistyka

Poczta Polska operatorem wyznaczonym

MM

Poczta Polska wygrała konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025. Oferta Polskiej Grupy Pocztowej, jedynego konkurenta państwowej spółki, została, zgodnie z oczekiwaniami, odrzucona przez niespełnienie wymogów formalnych.

Chodziło o ocenę merytoryczną czyli posiadanie odpowiednio rozbudowanej sieci placówek pocztowych i centrów rozdzielczych, środków transportu, a także stabilną organizację przedsiębiorstwa i płynność finansową. Przypomnijmy, że PGP z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełniała wszystkich wymogów określonych w dokumentacji konkursu. W ten sposób spółka chciała „dać wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony (...) pomimo niesprzyjających uwarunkowań prawnych konkursu.” Teraz wszczynamy postępowanie administracyjne, które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej wyznaczającej operatora do świadczenia usługi powszechnej – poinformował prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj.« powrót
Biuro Brokerskie Omega