LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia
Transport wodny

Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia

SC

Realizacja zadania „Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m” stanowi kluczowy etap wieloletnich inwestycji prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o Dofinansowanie podpisanej w dniu 28.12.2018 r.

Całościowo realizacja projektu należy do dwóch podmiotów - w zakresie pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży w Porcie realizowany jest przez ZMPG S.A. Natomiast za pogłębianie toru podejściowego odpowiedzialny jest Urząd Morski w Gdyni, będący oddzielnym Beneficjentem (osobna Umowa o Dofinansowanie).

Jednym z głównych elementów projektu jest wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i telekomunikacyjnymi, które są realizowane na podstawie podpisanej w dniu 14.07.2022 r. umowy z wybranym wykonawcą - Jan De Nul NV z siedzibą w Belgii. W ramach umowy zostaną wykonane m.in.

  • przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości -16 m wraz z budową i rozbiórką umocnienia dna;
  • zabezpieczenie rurociągów podwodnych dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych do głębokości -16 m;
  • przebudowa umocnienia dna stanowiska prób na uwięzi przy Pirsie III dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych do głębokości -16 m;
  • przełożenie kabli podwodnych akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Po zakończonych przebudowach Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego oraz Portowego, skróceniu Północnej Ostrogi Pilotowej rozpoczęte zostały prace polegające na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości -16,0m. Pogłębione zostaną również Baseny III, IV oraz V. W ramach prac wykonywane są umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim / Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowane w dnie w rejonie Awanportu, a także przekładane są kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego. W ramach prac wyczerpane zostanie ca 4 mln m3 urobku, który zdeponowany zostanie na klapowisku morskim.

Wykonawca – belgijska firma JanDeNul - rozpoczął prace w lipcu 2022. Aktualnie zakończył usuwanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych z dna i rozpoczął prace czerpalne przy nabrzeżach oraz związane z tym umocnienie dna. W chwili obecnej, pod dnem Kanału Portowego prowadzony jest przewiert mający na celu przełożenie podwodnych kabli teletechnicznych. Na placu budowy na terenie całego portu pracuje każdego dnia ok 100 osób, 5 ekip nurkowych, oraz liczny sprzęt pływający. Prace prowadzone są w zależności od ich rodzaju w systemie ciągłym 24/7.

Całość prac powinna zakończyć się w czasie 16 miesięcy.

Realizacja zadania ma na celu umożliwianie obsługi znacznie większych jednostek, tj. o długości do 400m, co w znaczy sposób przyczyni się do zwiększenia przeładunków w Porcie Gdynia, zarówno w zakresie kontenerów jak i towarów masowych i drobnicy.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku przewozów morskich. Kilkanaście ostatnich lat to okres swoistego wyścigu, czasem nieuzasadnionego, we wzroście wielkości statków kontenerowych. Coraz liczniej zawijają na Morze Bałtyckie największe kontenerowce świata o długości około 400 m, szerokości 59 m oraz maksymalnym zanurzeniu 16 m. Stąd konieczność realizacji projektów rozwojowych , wychodzących naprzeciw temu potencjałowi, wprowadzających nową jakość do portu poprzez osiągnięcie możliwości obsługi statków typowo oceanicznych, nawet do 20 tys. TEU i zanurzeniu do -16 m.

Inwestycja pozwala również na uzyskanie szeregu dodatkowych pozytywnych efektów, wśród których za najważniejsze uznać można:

  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • skrócenie czasu przewozu ładunków w łańcuchu transportowym,
  • optymalne wykorzystanie wcześniej realizowanych inwestycji,
  • umocnienie podstaw do ciągłego rozwoju portu, w tym przechodzenia do następnych kroków technologicznych (porty zewnętrzne).

Zadanie realizowane jest w ramach wsparcia funduszy z Unii Europejskiej, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00 z dnia 28.12.2018 r.

[ materiały Port Gdynia ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega