LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPolska logistycznym hubem na Nowym Kolejowym Jedwabnym Szlaku
Logistyka

Polska logistycznym hubem na Nowym Kolejowym Jedwabnym Szlaku

SC

Według danych GUS z 2020 r. import towarów z Chin do Polski w okresie styczeń-sierpień wyniósł 87,9 mld zł, przy czym 12 lat temu roczny wskaźnik był mniejszy o połowę. Dzięki Nowemu Jedwabnemu Szlakowi stale rosnący wolumen przewożonych ładunków po korytarzach euroazjatyckich świadczy o możliwościach dla polskich firm logistycznych.


Anna Reczulska, kierownik europejskiego działu transportu kolejowego w AsstrA-Associated Traffic AG   |   Fot. AsstrA

W 2014 r. na euroazjatyckich szlakach kolejowych uruchomiono 307 pociągów. W ciągu zaledwie 5 lat liczba ta wzrosła do 8 000. W tym okresie zmodernizowana została struktura polskiej sieci transportowej obejmującej linie kolejowe oraz infrastrukturę portową. Powstały nowe centra logistyczne, terminale przeładunkowe, a także nowe, regularne połączenia międzynarodowe.

Liczby mówią same za siebie. Położenie Polski na Jedwabnym Szlaku jest istotnym punktem tranzytowym, jednak należy na bieżąco obserwować tendencje rynkowe oraz błyskawicznie reagować na zapotrzebowanie chińskich i europejskich nadawców ładunków. Realizacja projektów infrastrukturalnych, modernizacja strategicznych elementów sieci kolejowej oraz inwestycje w nowe terminale intermodalne wpłyną na terminowość dostaw i przejezdność szlaków handlowych. To z kolei zbuduje przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorstw i umocni pozycję Polski jako hubu Europy - opowiada Anna Reczulska, kierownik europejskiego działu transportu kolejowego w AsstrA-Associated Traffic AG.

Rynek przewozów intermodalnych oraz rozwiązań multimodalnych pomimo wprowadzonych ograniczeń związanych z koronawirusem wzrasta dynamicznie. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w II kwartale 2020 r. transportem kombinowanym przewieziono rekordową masę towarów, która wyniosła 5,5 mln ton. Porównując analogiczny okres w 2018 i 2019 r. wyniosła ona odpowiednio 4,3 i 4,7 mln ton.

Przewiduje się dalszy wzrost współczynnika załadowania kontenerów, ponieważ w czasie pandemii kontenerowy transport kolejowy okazał się stabilną i optymalną opcją przejazdu. W tym samym czasie transport lotniczy podrożał czterokrotnie. Kolejowe przewozy intermodalne sprostały oczekiwaniom chińskich oferentów ładunków i konsumentów europejskich. Ilość ładowanych kontenerów jest uzależniona od tego, jakie wagony zostaną dedykowane pod dany transport. Zazwyczaj są to 41-43 kontenery 40’.

Klienci korporacyjni AsstrA korzystają z pełnego zakresu usług transportowych i logistycznych w ramach transportu kolejowego ładunków. Do opracowanych intermodalnych oraz multimodalnych schematów przewozowych „od drzwi do drzwi” wykorzystywane są specjalne pociągi i kontenery w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. W ciągu 10 miesięcy 2020 r. eksperci grupy kapitałowej zorganizowali ponad 4,5 tysiąca dostaw kolejowych, przewożąc ładunki masowe i sypkie, ponadgabarytowe i ciężkie oraz sztukowe czy niebezpieczne.

Przewozy intermodalne to przyszłość handlu pomiędzy Chinami a Europą. Polska ugruntowała mocną pozycję w wymianie towarów z Azją, jednak takie kraje jak Litwa czy Kaliningrad również zaczęły zwiększać udział w korytarzu euroazjatyckim. Dalszy rozwój koncentruje się na rozwiązaniach transportowych z uwzględnieniem różnych środków transportu: kontenerowców, feederów, pociągów i samochodów. Stanowi to element realizacji europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju transportu, której celem jest zwiększenie efektywności sektora transportowego oraz zapewnienie stabilności ekologicznej - reasumuje Anna Reczulska.

[ materiały AsstrA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega