LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPolska regionalnym hubem gazowym w Europie?
Logistyka

Polska regionalnym hubem gazowym w Europie?

Gaz-System S.A. przedstawił strategię rozwoju do 2025 r.

Mikołaj Marszycki

W ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej prezes spółki Gaz-System S.A., Tomasz Stępień, przedstawił strategię tego operatora gazociągów przesyłowych do roku 2025. W ciągu najbliższych dziesięciu lat firma planuje skoncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu tego surowca z różnych źródeł i kierunków.


Efektem realizacji strategii będzie budowa w kraju kolejnych ponad 2 tys. km nowoczesnych gazociągów przesyłowych do 2025 r. oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu gotowego już do eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu. Powstaną też nowe połączenia transgraniczne.

Operator zamierza stworzyć hub gazowy, pełniący rolę regionalnego centrum obrotu gazem, aby Polska mogła w przyszłości czerpać korzyści gospodarcze ze swojego centralnego położenia w Europie.

W związku z poczynionymi nowymi inwestycjami w infrastrukturę przesyłową w połączeniu z Terminalem LNG w Świnoujściu zmieni się funkcjonujący obecnie model importowy. Teraz Gaz-System może już nie tylko koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i zażegnywaniu sytuacji kryzysowych, ale także skupić się na stworzeniu takiego rynek gazu, na którym możliwa będzie pełna alternatywa w doborze dostawców surowca do Polski i  całkowita niezależność od dostaw z  któregokolwiek kierunku, a szczególnie z Rosji.

Naszą ambicją jest stanie się silną, konkurencyjną spółką przesyłową w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada połączenia między różnymi źródłami produkcji gazu ziemnego i systemami ościennymi, gdzie prowadzą działalność potencjalni odbiorcy gazu – powiedział prezes Stępień.

Baltic Pipe albo pływający gazoport. I tak spółka chce przede wszystkim rozwinąć swą infrastrukturę pod kątem importu gazu. Ma to się odbyć poprzez zwiększenie zdolności regazyfikacji LNG w świnoujskim Terminalu z obecnych 5 mld m3 do 7,5-10 mld m3. W wariancie podstawowym strategii znalazła się również budowa połączenia z Danią czyli podmorskiego gazociągu Baltic Pipe, którym docelowo popłynąć ma z Norwegii nawet 10 mld m3 surowca rocznie.

Jak wiadomo wspomnianym połączeniem żywo zainteresowana jest również Dania. Gdyby jednak „kierunek duński” nie doszedł do skutku, w wariancie alternatywnym zakłada się ustawienie w regionie Zatoki Gdańskiej pływającego gazoportu o przepustowości właśnie 10 mld m3 rocznie.

Rozwój infrastruktury. Wiąże się to z rozbudową systemu przesyłowego w północno-zachodniej (wariant podstawowy) lub południowo-wschodniej Polsce (wariant alternatywny obejmujący eksport na Ukrainę) umożliwiającego rozpływ gazu z wymienionych kierunków. Do tego potrzebna jest także budowa podziemnego magazynu o pojemności 0,5-0,6 mld m3.

Prawdopodobną lokalizacją tego obiektu w podstawowym wariancie rozwoju jest okolica Damasławek. Jeśli chodzi natomiast o rozwiązanie alternatywne z pływającym gazoportem to Gaz-System zakłada budowę magazynu obok Białogarda.

Poziom nakładów inwestycyjnych spółki na rozwój systemu przesyłowego utrzymać się ma na poziomie realizowanym w ostatnich latach - mówi się o ok. 1 mld zł rocznie. Strategia zakłada ponadto, że dużą rolę w finansowaniu kluczowych projektów nadal odgrywać będą fundusze unijne pozyskane w ramach programów, takich jak POiŚ (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF).« powrót
Biuro Brokerskie Omega