LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 kwietnia 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.plPolski klaster morski trzyma się mocno
Transport wodny

Polski klaster morski trzyma się mocno

Ogromny potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany

4 października 2016 r.   |  Grzegorz Bałtycki

Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał wiedzy. Polski klaster morski ma szanse na rozszerzenie swojej aktywności w Unii Europejskiej i na globalnym rynku przemysłu i usług morskich – to konkluzja pierwszej w Polsce konferencji MARE FORUM.


Statek badawczy Oceanograf zbudowany przez konsorcjum stoczni Nauta i Crist   |   Fot. Marek Grzybowski

21 IX odbyła się pierwsza w Polsce konferencja 1 Mare Forum. To jedna z imprez realizowanych w całym świecie prestiżowych konferencji poświęconych rozwojowi gospodarki morskiej. Organizację konferencji merytorycznie wspierał Polski Klaster Morski.

Polska w światowym klubie. Otwierając konferencję Jannis Kostoulas, prezydent MARE FORUM, która jest światową organizacją, a przygotowywane przez nią konferencje odbywają się regularnie w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie, stwierdził, że w środowisku międzynarodowym polski klaster morski dostrzegany jest jako branża z dużym potencjałem.   

Z kolei Wiesław Byczkowski, wicemarszałek pomorski podkreślił, że Pomorskie stanowi przykład województwa wygrywającego nadmorskim położeniem i otwarciem na świat, właśnie dzięki rozwojowi przemysłów i usług morskich. Generują one w otoczeniu gospodarczym, w zależności od rodzaju działalności, od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc pracy.

Będzie spowolnienie. Makroekonomicznym czynnikom rozwoju gospodarki morskiej poświęcony został panel pierwszy, który prowadził Aposotolos Poulovassilis, CEO Eletson. Sytuację ekonomiczną omówił szeroko Guy Verberne, Chief Economist, PGGM Pension Fund, wskazując na spowolnienie gospodarcze w wielu regionach. Zauważył, że: w najbliższych latach będziemy obserwować osłabienie gospodarek krajów zaawansowanych gospodarczo oraz jej wzmocnienie w krajach rozwijających się, głównie w Azji. Światowy wskaźnik rozwoju gospodarczego będzie wyraźnie słabszy.

Polski punkt widzenia zaprezentował ambasador Wojciech Ponikowski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, który omówił kontekst polityczny globalizacji, wskazując liczne zagrożenia i napięcia w otoczeniu i wewnątrz Unii Europejskiej. W dyskusji zwracano uwagę na zmiany na mapie politycznej i gospodarczej Europy związane z sytuacją w Turcji i Brexitem.

Dyskusję nta temat globalnego handlu, transportu i energii oraz aspektów finansowych prowadził Zhongyi (John) Su, CEO Erasmus Shipinvest. W tej sesji Piotr Kuś, dyrektor biura Gaz-System w Brukseli omówił problematykę bezpieczeństwa energetycznego, a dr Jerzy Majewski, wiceprezes HSN Nordbank – zagadnienia finansowania shippingu w sytuacji znacznej nadpodaży floty. Marcin Białek, Radca Ministra z Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGiŻŚ przedstawił z kolei program MGiŻŚ dotyczący rozwoju polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Kurs na innowacje. Trzecia sesja skupiła się na rozwoju innowacyjnych jednostek. Po wprowadzeniu Zbigniewa Kurowskiego, CEO MARS Design and Solutions, w którym zaprezentowano potencjał innowacyjny polskiego przemysłu budowy statków i okrętów, dyskusja skoncentrowała się na tym jak Polska może wpisać się w ogólny trend wzrostu popytu na innowacyjne rozwiązania.

W związku z tym, że współczesna żegluga opiera się na systemach informatycznych, istotnym uzupełnieniem wprowadzenia była prezentacja Pino Spadafory, Dyrektor RINA (Europa Północna), który zwrócił uwagę na rozwój zarządzania transportem morskim w chmurze informatycznej oraz zagrożenie cyber przestępczością. Istotnym podsumowaniem dyskusji była prezentacja aktywności Grupy Mars wykonana przez Andrzeja Rodziewicza, doradcę ds. strategii i rozwoju w Mars

Silne strony Polski Morskiej. Kolejny panel poprowadzony przez Marka Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego skupił się na wyznaczeniu głównych szans rozwojowych dla polskiej gospodarki morskiej. Polski Klaster Morski jest kluczową organizacją morską w Europie Środkowej i Wschodniej, najaktywniejszym klastrem w Regionie Morza Bałtyckiego i liczącym się w European Network of Maritime Clusters. Jest również aktywnym partnerem UN Global Compact. Po wprowadzeniu na temat polskiej gospodarki morskiej oraz jej otoczenia, wraz z wiceprezesem kpt. Alfredem Naskrętem i przy aktywnym uczestnictwie uczestników konferencji, Grzybowski przeprowadził burzę mózgów, w wyniku której dokonano analizy SWOT polskiej gospodarki morskiej wspartej analizą PESTLE.

Polska jest liderem w Europie w produkcji jachtów i małych łodzi rekreacyjnych. Jesteśmy czołowym producentem przetworów z ryb. Wśród silnych stron wyeksponowano wysoką jakość polskich produktów i usług morskich oraz niskie koszty polskich pracowników. Wśród słabości - marketing i PR. Szansą dla naszych przemysłów i usług jest duży popyt na wykwalifikowane kadry i innowacje – twierdzili uczestnicy konferencji. W Polsce pojawiliśmy się po raz pierwszy, ze świadomością że tutejszy rynek morski ma wielowiekową tradycję oraz ogromny potencjał, który nie jest dziś jednak w pełni wykorzystany – zauważył Jannis Kostoulas, prezydent MARE FORUM, zapraszając uczestników spotkania na następną konferencję za rok.« powrót
Biuro Brokerskie Omega