AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
26 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPoluzowanie ograniczeń dla przewoźników?
Transport drogowy

Poluzowanie ograniczeń dla przewoźników?

Związek Pracodawców TLP interweniuje

26 lutego 2021 r.   |  SC

Od początku pandemii Covid-19 przewoźnikom drogowym nie ułatwiają życia ciągłe zmiany przepisów i wymagań w stosunku do kierowców. Te niestety następują często z dnia na dzień, a zapoznanie się z nimi wymaga analizy przepisów danego kraju, dostępnych tylko w jego języku urzędowym.


M.in. na skutek działań TLP 23 II Komisja Europejska wystosowała oficjalne listy do 6 państw członkowskich w sprawie nadmiernych ograniczeń wprowadzonych w stosunku do przemieszczania się osób przez granice.   |   Fot. pixabay

TLP na bieżąco informuje o zmianach przepisów związanych z Covid-19 w poszczególnych krajach. Jednocześnie, przekazujemy też tego typu informacje bezpośrednio do Komisji Europejskiej, podając źródła przepisów w danym kraju, opisując dokładnie problemy zgłaszane przez przewoźników, czy też załączając zdjęcia i filmy nagrywane przez kierowców podczas ich oczekiwania na testy na granicach. Apelujemy do KE o podjęcie stosownych działań mających na celu zwolnienie kierowców z obowiązkowych testów na Covid-19 oraz wszelkich form rejestracji przed wjazdem do danego kraju  tłumaczy Maciej Wroński, Prezes TLP.

M.in. na skutek działań TLP 23 II Komisja Europejska wystosowała oficjalne listy do 6 państw członkowskich w sprawie nadmiernych ograniczeń wprowadzonych w stosunku do przemieszczania się osób przez granice. Krajami tymi są Niemcy, Belgia, Węgry, Dania, Szwecja i Finlandia. KE żąda wyjaśnienia i szybkiego unormowania tej sytuacji.

Szczególnie istotne jest pismo skierowane do Niemiec, w którym KE jasno daje do zrozumienia, że wprowadzone obowiązkowe testy na Covid-19 dla kierowców zawodowych przekraczających granicę niemiecką z Czechami lub Austrią (Tyrol) są środkiem daleko nieproporcjonalnym, nieuzasadnionym, dyskryminującym i zakłócającym funkcjonowanie wspólnego rynku UE. Co równie istotne, przepisy te są niezgodne z uzgodnionymi niedawno wytycznymi KE, wg których przepływ towarów przez granice wewnętrzne UE nie powinien być w żaden sposób ograniczany – tłumaczy Artur Kalisiak, Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP.

W przypadku gdy dany kraj chce wprowadzać testy na Covid-19 dla kierowców, to powinny to być tylko szybkie testy antygenowe. Jeżeli jednak testowanie kierowców prowadzi do zatorów na granicach to nie powinno ono być stosowane.

Ponadto, wg KE zarówno w Czechach, jak i na Słowacji stwierdzono zaledwie kilka przypadków brytyjskiej odmiany koronawirusa. KE wzywa więc Niemcy do wyjaśnienia, na jakiej podstawie kraje te zostały zakwalifikowane do obszarów największego ryzyka, podczas gdy w innych krajach wykryto dużo więcej przypadków brytyjskiej odmiany Covid-19.

KE oczekuje odpowiedzi od poszczególnych krajów w ciągu 10 dni. 

[ materiały TLP ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega