AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPoprawa infrastruktury na wschodniej granicy
Transport szynowy

Poprawa infrastruktury na wschodniej granicy

250 mln zł na osiem kolejowych przejść granicznych

25 października 2016 r.   |  HH

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację stacji Medyka. Projekt za 51 mln zł ma poprawić obsługę przewozów towarowych. To jedno z ośmiu miejsc, które wyremontuje zarządca infrastruktury w ramach projektu wartego prawie 250 mln zł.


Ważny projekt towarowy „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” obejmuje prace w rejonach ośmiu przejść granicznych. Sprawniejsze i lepsze w obsłudze będą: Skandawa-Żeleznodorożnyj, Braniewo–Mamonowo, Kuźnica Białostocka–Grodno, Siemianówka–Świsłocz, Terespol–Brześć, Dorohusk–Jagodzin, Werchrata-Rawa Ruska i Medyka-Mościska II.  Zwiększy się ich dostępność, skróci czas obsługi przesyłek oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią. 

Medyka-Mościska. Przejście graniczne Medyka–Mościska jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko–ukraińskiej. Zakres prac przewiduje tu wymianę ponad 12 km torów w rejonie stacji. Prace dotyczą zarówno toru normalnego (880 m) jak i szerokiego (11,8 km) po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m (do 1050 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybszego odprawiania pociągów. 

Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią nowe rozjazdy oraz przebudowa sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje także obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty oraz przepusty). Zakończenie prac planowane jest w 2019 r.

8 przejść granicznych. W ramach wspomnianego projektu PLK przebudują tory i wymienią rozjazdy na stacjach. Lepszą obsługę składów zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Połączenia będą także bardziej niezawodne dzięki wymianie sieci trakcyjnej. Inwestycje zapewnić mają płynny ruch pociągów i poprawę drożności na przejściach granicznych, a to pozwoli na przejazd większej liczby pociągów. 

Projekt o wartości 250 mln zł obejmie następujące rejony przejść granicznych:

  • Skandawa-Żeleznodorożnyj (planowane lata realizacji: 2017 - 2021 r.)

  • Braniewo-Mamonowo (planowane lata realizacji: 2020 - 2022 r.)

  • Kuźnica Białostocka-Grodno (planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)

  • Siemianówka-Swisłocz (planowany rok realizacji: 2023 r.)

  • Terespol-Brześć (lata realizacji: 2016 - 2017 r.) 

  • Dorohusk-Jagodzin ( planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)

  • Werchrata-Rawa Ruska (planowany rok realizacji: 2023 r.)

  • Medyka-Mościska II (projekt podzielony na dwa zadania, planowany do realizacji w latach 2016 - 2019 i 2022 - 2023 r.)« powrót
Biuro Brokerskie Omega