LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPoprawa infrastruktury na wschodniej granicy
Transport szynowy

Poprawa infrastruktury na wschodniej granicy

250 mln zł na osiem kolejowych przejść granicznych

HH

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację stacji Medyka. Projekt za 51 mln zł ma poprawić obsługę przewozów towarowych. To jedno z ośmiu miejsc, które wyremontuje zarządca infrastruktury w ramach projektu wartego prawie 250 mln zł.


Ważny projekt towarowy „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” obejmuje prace w rejonach ośmiu przejść granicznych. Sprawniejsze i lepsze w obsłudze będą: Skandawa-Żeleznodorożnyj, Braniewo–Mamonowo, Kuźnica Białostocka–Grodno, Siemianówka–Świsłocz, Terespol–Brześć, Dorohusk–Jagodzin, Werchrata-Rawa Ruska i Medyka-Mościska II.  Zwiększy się ich dostępność, skróci czas obsługi przesyłek oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią. 

Medyka-Mościska. Przejście graniczne Medyka–Mościska jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko–ukraińskiej. Zakres prac przewiduje tu wymianę ponad 12 km torów w rejonie stacji. Prace dotyczą zarówno toru normalnego (880 m) jak i szerokiego (11,8 km) po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m (do 1050 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybszego odprawiania pociągów. 

Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią nowe rozjazdy oraz przebudowa sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje także obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty oraz przepusty). Zakończenie prac planowane jest w 2019 r.

8 przejść granicznych. W ramach wspomnianego projektu PLK przebudują tory i wymienią rozjazdy na stacjach. Lepszą obsługę składów zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Połączenia będą także bardziej niezawodne dzięki wymianie sieci trakcyjnej. Inwestycje zapewnić mają płynny ruch pociągów i poprawę drożności na przejściach granicznych, a to pozwoli na przejazd większej liczby pociągów. 

Projekt o wartości 250 mln zł obejmie następujące rejony przejść granicznych:

  • Skandawa-Żeleznodorożnyj (planowane lata realizacji: 2017 - 2021 r.)

  • Braniewo-Mamonowo (planowane lata realizacji: 2020 - 2022 r.)

  • Kuźnica Białostocka-Grodno (planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)

  • Siemianówka-Swisłocz (planowany rok realizacji: 2023 r.)

  • Terespol-Brześć (lata realizacji: 2016 - 2017 r.) 

  • Dorohusk-Jagodzin ( planowane lata realizacji: 2020 - 2023 r.)

  • Werchrata-Rawa Ruska (planowany rok realizacji: 2023 r.)

  • Medyka-Mościska II (projekt podzielony na dwa zadania, planowany do realizacji w latach 2016 - 2019 i 2022 - 2023 r.)« powrót
Biuro Brokerskie Omega