LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPorty rosyjskie – rosnące przeładunki
Transport wodny

Porty rosyjskie – rosnące przeładunki

Bałtyk w czołówce

Marek Grzybowski

W I półroczu 2017 r. terminale w portach rosyjskich przeładowały o 11,3% więcej towarów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a globalna podaż towarów osiągnęła 384 mln t ładunków masowych i drobnicy. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od dwóch lat.


Port w Kaliningradzie   |   Fot. Archiwum PGT

Pracę portom zapewniał głównie eksport drogą morską, który wzrósł o 8% do 298,7 mln t (567,3 mln t w całym 2016 r.). W relacji importowej do Rosji przez porty dotarło jedynie 17,3 mln t ładunków (31,7 mln t w 2016 r.) i było ich o 13% więcej niż przed rokiem – podaje rosyjskie Stowarzyszenie Portów Komercyjnych (SPK).

Więcej kontenerów. Więcej było także ładunków tranzytowych (o 17,4% do 28,8 mln t) oraz przewozów short-sea shipping (o 37,5%) - do 39 mln t (71,6 mln t w 2016 r.). W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. w rosyjskich terminalach kontenerowych wzrosła podaż towarów zjednostkowanych. W przeliczeniu na TEU było ich o 15,3% więcej niż przed rokiem, a ogólny wolumen przeładowanych w obu kierunkach pojemników osiągnął 2,26 mln TEU (w całym 2016 r. było 3,82 mln TEU).

Szybciej rósł import (17,3%), który zwiększył się do 971,57 tys. TEU, wolniej eksport (15%), który osiągnął 952,06 tys. TEU. W tranzycie przeładowano niewiele ponad 27 tys. TEU (wzrost o 12,8%), a kontenerów dedykowanych żegludze przybrzeżnej około 312 tys. TEU (10,5%). Prawie 199 tys. kontenerów TEU przywieziono z towarami mrożonymi, a jedynie 17,66 tys. TEU ładunków mrożonych wyeksportowano.

Bałtyk w czołówce. Na około 50 portów rosyjskich największą aktywność przejawiają terminale portów Morza Bałtyckiego (124,6 mln t), Morza Czarnego i Azowskiego (125,8 mln t) oraz Dalekiego Wschodu (95,7 mln t). W portach bałtyckich odnotowano przyrost przeładunków o 6,9%, przy czym dominowały ładunki płynne i masowe suche w eksporcie. Na czoło wysunął się port Ust Ługa, położony na zachód od St. Petersburga, najmłodszy w Rosji. W I półroczu przeładowano w nim 50,9 mln t towarów (15,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r.). Poprzez Primorsk wyeksportowano 31,3 mln t ropy (3,6% mniej niż przed rokiem). W terminalach Portu St. Petersburg podaż ładunków zwiększyła się o 7,5% - do 26 mln t. Wysock zwiększył przeładunki o 9,9% - do 9,1 mln t, a Kaliningrad o 4% przeładowując 6,6 mln t. Port Wyborg nie miał wiele pracy, bowiem w jego terminalach przeładowano jedynie 0,61 mln t (3% więcej).

W przeładunkach kontenerów porty bałtyckie z obrotami 1,1 mln TEU w I półroczu 2017 r. plasują się za portami Morza Kaspijskiego (1,21 mln TEU). Dominował import (565,7 tys. TEU, wzrost podaży o 10%), podczas gdy eksport wzrósł o 2,7% do 356,9 tys. TEU. W tym regionie wciąż dominującą pozycję zajmuje Port St. Petersburg, w którego terminalach przeładowano o 7,7% więcej kontenerów, osiągając 953,9 tys. TEU. W Kaliningradzie było ich prawie 119 tys. TEU (więcej o 33,7%). Ust-Ługa zanotowała jedynie 35,7 tys. TEU i spadek podaży o 5,5%.« powrót
Biuro Brokerskie Omega