LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPorty rosyjskie trzymają się mocno
Transport wodny

Porty rosyjskie trzymają się mocno

Dynamicznie rozwijał się będzie Kaliningrad

Ewa Grunert

Jak informuje Stowarzyszenie Komercyjnych Rosyjskich Portów Morskich, w I półroczu 2018 r. tamtejsze porty przeładowały 394,8 mln t ładunków tj. o 2,8% więcej niż w roku 2017.


Port Primorsk   |   Fot. Archiwum PGT

Ogółem, w poszczególnych grupach towarowych obroty kształtowały się następująco: zanotowano wzrost o 8,5% przeładunku ładunków suchych, który wyniósł 188,8 mln t, w tym 78,3 mln t węgla (+4,1%). Wzrosły również obroty zbóż osiągając poziom 25,2 mln t, nawozów mineralnych (+7,0%), rudy (+7,1%) i drewna (+3,1%).

Znacząco, bo o 12,8%, wzrosły obroty kontenerowe osiągając poziom 26,6 mln t. O 2%, w stosunku do roku ubiegłego, spadł natomiast przeładunek płynnych ładunków masowych, który po sześciu miesiącach wyniósł 206 mln t. Przeładowano tylko 120,4 mln t ropy naftowej, 6,6% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Jednak wyraźnie, bo aż o 45,7% wzrosły przeładunki skroplonego gazu, osiągając poziom 10,5 mln t.

St. Petersburg i Ust-Ługa. W porcie w St. Petersburgu na przestrzeni 7 miesięcy bieżącego roku, przeładunki wzrosły o 14,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając poziom 27,9 mln t. Obroty płynnych ładunków masowych wzrosły o 24% do 5,15 mln t, przeładunki towarów masowych zwiększyły się o 12% do 8 mln t, a przeładunki ro-ro wzrosły o 26% do 836,2 t. Obrót kontenerów sięgnął poziomu 1,25 mln TEU.

W porcie Ust-Ługa przeładunki spadły i osiągnęły poziom 49,1 mln t (mniej o 3,6%), co może jeszcze zostać nadrobione w II półroczu tego roku. Warto przypomnieć, że w 2017 r. port Ust-Ługa przeładował 103,3 mln t przekraczając, jako pierwszy na Bałtyku, barierę 100 mln t. Pozycja Ust - Ługi, portu leżącego obok St. Petersburga, może się znacząco zmienić po wybudowaniu tu przez rosyjski koncern Gazprom wielkich zakładów przetwórstwa gazu, połączonych z zakładami chemicznymi, które będą mogły przetwarzać do 45 mld m3 gazu rocznie - zapowiedział niedawno dziennik gospodarczy “Wiedomosti”. W zakładach przetwórstwa gazu surowiec będzie oczyszczany, a otrzymany metan będzie skraplany w terminalu do skraplania gazu ziemnego Baltic LNG, który ma być ukończony w przyszłej dekadzie. Na potrzeby terminalu LNG wystarczy 14-15 mld m3 gazu rocznie, reszta surowca ma być przeznaczona na eksport gazociągiem Nord Stream 2.

Budowany równocześnie z Ust-Ługą port w Wysocku, zanotował w I półroczu przeładunek tylko 9 mln t, co oznacza spadek o 1,3%, ale port ten ma już na swoim koncie wynik z 2017 r., w wysokości 17 mln t.

Primorsk i Kaliningrad. Port Primorsk zanotował największy spadek przeładunków, do 26,8 mln t (-14,6%). Port ten notuje spadki obrotów już od paru lat, ale i tak utrzymuje roczne, drugie miejsce wśród portów obsługujących paliwa płynne. Primorsk, to jeden z największych w Rosji terminali przeładunkowych ropy, obsługuje ok. 30% eksportowanego z tego kraju surowca. W ubiegłym roku zanotował obroty w wysokości 57,6 mln t, które i tak były niższe o 10% w stosunku do wyniku z 2016 r. Promorsk jest także jedynym rosyjskim bałtyckim portem, który notuje stały spadek przeładunków.

Z kolei port w Kalinigradzie nie może narzekać na brak masy towarowej. Obroty wzrosły tu o 9,2% i sięgnęły poziomu 7,2 mln t. Przed położonym najbliżej naszych granic portem rosyjskim otwiera się prawdziwy boom gospodarczy. Władze Obwodu Kaliningradzkiego zamierzają wybudować tu terminale pasażerskie i LNG, warte od 2,5 do 2,8 mld euro. W zależności od przyjętego ostatecznie planu rozwoju, port będzie w stanie przeładować od 46 do 50,3 mln t ładunków rocznie. Projekt zakłada pogłębienie i poszerzenie portu, powstanie terminali: kontenerowego, ro-ro, towarów masowych, towarów płynnych, regazyfikacyjnego, a ponadto bazy do bunkrowania LNG, centrum logistycznego i innych obiektów portowych. Kaliningrad ma spełniać rolę hubu przyjmującego oceaniczne serwisy i rozdzielającego dalej towary na połączenia feederowe, transport drogowy i kolejowy. Ma on dobre połączenie kolejowe z Europą i Rosją oraz dobrze rozwiniętą sieć połączeń drogowych.

Nie jest do końca przesądzone, czy te wszystkie projekty zostaną zrealizowane, ale najbardziej prawdopodobna jest budowa w porcie kalinigradzkim przez Gazprom terminalu LNG. Gazoport ma być oddany do użytku w IV kwartale 2020 r., a jego moc będzie liczyć 10 mln t rocznie.

Victor Olersky, wiceminister transportu Rosji zapowiedział, że w 2018 r., we wszystkich portach rosyjskich (a więc także tych na dalekiej północy) planowany jest wzrost rocznych obrotów o 28 mln t.« powrót
Biuro Brokerskie Omega