LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPorty Trójmiasta - dobre III kwartały
Transport wodny

Porty Trójmiasta - dobre III kwartały

Rosną przeładunki, są powody do optymizmu

Marek Grzybowski

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. w terminalach Gdańska przeładowano 27,87 mln t ładunków (4,1% więcej niż w roku 2015), a w Gdyni 14,38 mln t (wzrost o 2,2%).


BCT Gdynia   |   Fot. Marek Grzybowski

To optymistyczne wyniki, biorąc pod uwagę, że wiele portów notuje spadki podaży ładunków.

Dominuje drobnica. W Gdańsku i Gdyni dominuje drobnica. W terminalach gdyńskich przeładowano jej ponad 8,53 mln t, a więc prawie tyle samo (8,61 mln t) co w analogicznym okresie roku 2015. Z kolei w Gdańsku przeładowano jej ponad 10,8 mln t i po raz pierwszy był to wynik lepszy niż terminali przeładowujących ładunki płynne (9,6 mln t). Stało się to dzięki wzrostowi podaży drobnicy o 27,6%.

Dominowały oczywiście ładunki w kontenerach. Dzięki uruchomieniu nowego połączenia z Dalekim Wschodem ich wolumen w ciągu pierwszych 9 miesięcy zwiększył się z ponad 7,71 mln t w 2015 r. do 10,02 mln t w roku 2016. W Gdyni o 12,4% wzrosły przeładunki w grupie „węgiel i koks” - do 1,25 mln t. W Gdańsku taśmociągi terminala węglowego przeładowały ponad 3,8 mln t (3,57 mln t w ubr.), wzrósł również wolumen innych masowych z 2,46 mln t do 2,87 mln t. W Gdyni podaż masowych zmalała z ponad 1 mln t do 823 tys. t. W gdyńskim porcie przeładunki w wrześniu 2016 r. były aż o 20,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy w Gdańsku utrzymały się na podobnym poziomie.

Trójmiasto na Bałtyku. Porty Trójmiasta nie wypadają źle na tle innych portów regionu Bałtyku. Na przykład Port w Petersburgu odnotował spadek podaży ładunków o 7%, przeładowując w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. 36 mln t towarów. To wynik tego, że podaż ładunków płynnych, w tym ropy naftowej spadła o 33%, a masowych o 17%. Port Kaliningrad odnotował spadek przeładunków o 9% do 8,67 mln t. U naszego sąsiada o 36% spadła podaż ładunków przewożonych promami oraz o 24% przepompowano mniej ładunków płynnych.

Trzy wiodące porty kontenerowe Finlandii przeładowały około 1 mln TEU kontenerów, podczas gdy w terminalach Trójmiasta przekroczono 1,7 mln TEU. Aktywność portów polskich odczuł również Hamburg, który już w po pierwszym półroczu informował o spadku transhipmentów kontenerów do Polski i krajów bałtyckich o 5,7%.

Potrzebne inwestycje. Inwestycje podejmowane w portach Trójmiasta tworzą nową jakość i znacznie poprawią ich pozycję konkurencyjną. Uruchomienie nowego nabrzeża przeładunku kontenerów w DCT Gdańsk niewątpliwie wzmocni pozycję portu na globalnej mapie przewozów oceanicznych.

W Gdyni dostępność portu dla jednostek oceanicznych o długości 400 m poprawi zbudowanie w centralnej części portu obrotnicy nr 2. Budowa rozpocznie się jesienią, a jej uruchomienie planowane jest na początku 2018 r. Dla obu portów wciąż istotna jest poprawa dostępu drogowego i kolejowego od strony lądu, a w dalszej perspektywie powiązanie z drogami śródlądowymi.« powrót
Biuro Brokerskie Omega