LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPowstała Rada Wodorowa
Logistyka

Powstała Rada Wodorowa

Maciej Jagodziński

Trzynaście podmiotów powołało (17 I 2017 r. w Davos) Radę Wodorową - Hydrogen Council. Jak donosi John Clancy i Harriet Barham z FTI Consulting, założyciele, czyli: BMW, Daimler, Honda, Kawasaki i Toyota, Shell,Total, Air Liquide, Alstom, Anglo American, Engie i Linde Group mają wspierać komercjalizację rozwiązań z użyciem wodorowych ogniw paliwowych.

Założyciele Rady to koncerny motoryzacyjne, paliwowe i energetyczne, a samo przedsięwzięcie jest pierwszą taką inicjatywą na świecie. Planowany na prace badawcze budżet to 1,4-1,9 mld euro rocznie. Na czele nowo powołanego ciała stanęli przedstawiciele Air Liquid i Toyoty. Jednym z celów Rady jest wykonanie zaleceń Porozumienia Paryskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W opublikowanym jednocześnie raporcie „How hydrogen empowers the enrgy transition’’, autorstwa członków Rady Wodorowej, wskazano pięć głównych wyzwań. Jedno z nich odnosi się bezpośrednio do transportu.

Autorzy zauważają, że długodystansowy i ciężki transport drogowy, niektóre linie kolejowe, transport lotniczy i morski nie są podatne na elektryfikację przy pomocy konwencjonalnej sieci przesyłowej lub baterii. Jakkolwiek technologicznie jest to wykonalne, to nie jest uzasadnione ekonomicznie. Nawet w transporcie lżejszym, krótkodystansowym, zasięg pojazdów elektrycznych i sposób ładowania baterii nie są w stanie, na razie, sprostać wymaganiom użytkowników.

W raporcie wskazano również siedem głównych korzyści jakie niesie wykorzystanie wodoru. Jedną z nich jest dekarbonizacja transportu. Autorzy raportu wskazują na potencjał FCEV – feuel cel electric vehicles – pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi.

Obecnie 96% paliw w transporcie to olej napędowy i benzyna, których spalanie odpowiada za 21% emisji gazów cieplarnianych. HEVs- hybrid – electric vehicles - hybrydowe pojazdy elektryczne i PHEVs – plug in hybrid electric vehicles czyli pojazdy elektryczne hybrydowe z możliwością ładowania z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej, już obecnie przyczyniają się do spadku emisji gazów cieplarnianych. Zaś autonomia motoryzacyjna i car sharing wpłyną na przyśpieszenie przechodzenia do transportu zeroemisyjnego. Zastosowanie pojazdów elektrycznych przyczyni się również do zmniejszenia, związanego z transportem hałasu.

Polska nie jest reprezentowana w Hydrogen Council, choć ogniwa wodorowe w korelacji z ekologią to duży biznes. Aktywność wokół zastosowania wodoru i jego wpływu na ochronę środowiska, przy jednoczesnej prezentacji prototypów wodorowych ciężarówek, każe się zastanawiać, czy to właśnie ten trend, a nie płaca minimalna będzie największym zagrożeniem dla wschodnieuropejskich przewoźników na rynku przewozów drogowych. Mając na uwadze subsydia państwowe do zakupu pojazdów elektrycznych w zachodniej Europie i jednocześnie ryzyko ograniczenia dostępu do rynku pojazdom ICE – internal combustion engine, czyli popularnym, spalinowym, można żywić obawy. Bowiem procesy przechodzenia do transportu zeroemisyjnego, które np. w Norwegii rozpoczęły się ponad 20 lat temu, w Polsce stoją dopiero w blokach startowych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega