Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
31 października 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plProgram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
Transport drogowy

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Będzie lepiej na drogach lokalnych?

30 marca 2016 r.   |  Jacek Kosecki

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zakończyły się procedury naboru wniosków o dofinansowanie i rozpoczęła realizacja I edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Program powstał w celu sprawnego przydzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Gotowy w zeszłym roku. Program został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów i zaczał obowiązywać od tego roku. Według założeń, dofinansowanie w ramach programu ma wynosić łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie w wymiarze rzeczowym ustalono, że możliwa jest budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg powiatowych i gminnych.

Cieszy skala zainteresowania samorządów udziałem w Programie, bo pokazuje to, że władze lokalne chcą zapewnić mieszkańcom nowoczesną infrastrukturę drogową. Dzięki wsparciu finansowemu rządu powstaną bardzo potrzebne i oczekiwane inwestycje, które pozwolą na wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do pracy czy do szkoły – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej - mówiła Maria Wasiak, minister jeszcze poprzedniego rządu, tuż po zatwierdzeniu programu.

Prace ruszają. Do 16 urzędów wojewódzkich wpłynęło ogółem 1645 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 1,7 mld zł. Dostępna na rok 2016 kwota - 800 mln zł - pozwala na dofinansowanie 492 zadań na drogach powiatowych i gminnych. W przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych, do realizacji będą kierowane kolejne zadania z list rankingowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazuje na bieżąco do Ministerstwa Finansów składane przez wojewodów wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu. Resort Finansów już wydał pierwsze decyzje o uruchomieniu środków. Na tej podstawie wojewodowie rozpoczęli etap podpisywania umów o dofinansowanie dla zadań znajdujących się na najwyższych pozycjach list rankingowych, zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa 19 stycznia 2016 r.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej ministerstwa: "Strategicznym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym".« powrót
Biuro Brokerskie Omega