LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plProtekcjonizmowi mówimy: nie!
Transport drogowy

Protekcjonizmowi mówimy: nie!

Razem naprzeciw problemom... Czy to coś da?

Jacek Kosecki

Pod koniec kwietnia organizacje przedsiębiorców sektora transportu drogowego z Polski, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego będą wspólnie działać przeciw "złym" zmianom w prawie unijnym.


Uczestnicy spotkania   |   Fot. TLP

Jakie mogą być te "złe" zmiany? Oczywiście powrócił (i powraca) m.in. temat dyrektywy o delegowaniu pracowników, a także nowe tzw. "Inicjatywy Drogowe", które będą przedmiotem najbliższych prac Komisji Europejskiej w dziedzinie transportu.

Organizacjami, które postanowiły wzajemnie się wspierać są Transport i Logistyka Polska, bułgarska Union of International Haulers SMP, chorwacka Association of the Croatian Road Carriers oraz rumuńska The Romanian Association for International Road Transports. Chęć przystąpienia do porozumienia wyraziło również obecne na spotkaniu stowarzyszenie z Litwy - The Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA.

Celem porozumienia jest nie tylko podejmowanie wspólnej, merytorycznej pracy nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników czy tzw. „Inicjatywami Drogowymi” KE, lecz także promowanie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i promowania dialogu z partnerami społecznymi — powiedziała Joanna Jasiewicz, pełnomocniczka zarządu TLP.

Wspólnie wobec problemów. Członkowie nowego sojuszu podkreślają konieczność dalszych usilnych działań nad eliminacją zjawisk ograniczających swobody europejskie, w szczególności swobodę przepływu usług oraz towarów. Jesteśmy dzisiaj razem, bo wszyscy mamy te same problemy. Musimy podjąć konkretne kroki, aby być słyszanym w Brukseli. Wierzymy, że działając razem możemy rozwiązać nasze problemy szybko i efektywnie – mówił podczas spotkania Yordan  Arabadzhiev, dyrektor zarządzający Unii Międzynarodowych Przewoźników Bułgarii. Reprezentujący chorwackich przewoźników Dragutin Kranjcec dodał też, że nie może być zgody na tworzenie barier dla transportu.

Wspólna reprezentacja europejska i pogłębiona współpraca wzmocnią podejmowane przez organizacje konkretne działania, takie jak zaskarżenie przepisów Ustawy Macrona do Komisji Europejskiej, na podstawie której KE prowadzi postępowanie przeciwko Francji; zaskarżenie Ustawy Macrona do francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Conseil d'Etat), co daje szansę na eliminację przepisów o płacach minimalnych wobec kierowców międzynarodowych we Francji czy też zaskarżenie austriackich przepisów o tzw. dumpingu płacowym, co umożliwi zniesienie nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na przewoźników. Austria przedstawiła już nowelizację swoich przepisów uwzględniającą ten postulat. 27 IV Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Austrii - dodała Jasiewicz.

Lepsi i gorsi. Uczestnicy spotkania zgodnie wskazywali na to, jak ważną rolę dla europejskiej gospodarki stanowi transport, a także jak duży negatywny wpływ mają wprowadzane przez kolejne kraje przepisy dotyczące płacy minimalnej, stawiające przewoźnikom bariery w dostępie do wspólnego rynku. Te przepisy dzielą Unię na lepszych i gorszych. Na rynku transportowym nie konkurujemy ceną, lecz jakością usług i naszą ciężką pracą – skomentował Arturas Telmentas z litewskiego stowarzyszenia LINAVA.

31 V Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian w kluczowych regulacjach dotyczących transportu, które na wiele lat ukształtują europejski rynek transportowy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie brali aktywny udział w procesie legislacyjnym - podsumowała Joanna Rutkowska, dyrektor ds. projektów strategicznych TLP.« powrót
Biuro Brokerskie Omega