LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim
Transport szynowy

Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim

MM

Firma ZUE SA, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiająca w swych ramach potencjał projektowy, handlowo-produkcyjny i wykonawczy, podpisała ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim.

Wartość umowy wynosi 303,1 mln zł netto (372,8 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 44 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlano – montażowych na odcinku Trzebinia – Oświęcim, które obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, budowalnej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej i geologicznej. Prace te mają na celu sprawniejszy przewóz pasażerów i towarów, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz lepszą obsługę podróżnych na stacjach i przystankach linii nr 93.

Prace obejmą kompleksową wymianę 20 km torów między Trzebinią a Oświęcimiem. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością rozkładową do 120 km/h. Natomiast przebudowa i remont obiektów inżynieryjnych, w tym 21 wiaduktów w Trzebini, Chrzanowie, Chełmku i Oświęcimiu, umożliwi płynną jazdę pociągów oraz dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego.

Inwestycja ułatwi podróże w regionie oraz transport towarów na kolejowej trasie z Małopolski na Śląsk. Na stacjach i przystankach Chrzanów, Chełmek, Chrzanów Śródmieście, Chełmek Fabryka, Gorzów Chrzanowski będą także nowe, lepiej wyposażone perony, zapewniające łatwiejszy dostęp do pociągów, również osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Linia kolejowa nr 93 powstała w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie wykorzystywana jest m.in do transportu węgla ze Śląska na południe Europy. Jest trasą międzynarodową, łączącą stację Trzebinia ze stacją Zebrzydowice, przebiegającą przez województwo małopolskie i śląskie.

Modernizacje tras kolejowych stwarzają nowe, lepsze możliwości podróży w aglomeracjach oraz między regionami i miastami. Dzięki realizowanym projektom Krajowego Programu Kolejowego powstaje spójna sieć kolejowa, zyskują pasażerowie pociągów, mieszkańcy, tworzą się także lepsze możliwości dla przewozów towarów – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, obecny podczas podpisania umowy.

Bardzo cieszymy się z podpisania kolejnej, znaczącej umowy z PKP PLK SA na realizację projektu z zakresu infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 1,8 mld zł. Czekamy na podpisanie kolejnych umów w przetargach, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty. Po pozytywnym sfinalizowaniu wszystkich z nich nasz portfel zamówień będzie opiewał na ponad 2,2 mld zł. Stabilna sytacja płynnościowa, wysoki poziom dostępnych linii gwarancyjnych oraz posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe pozwalają nam na realizację znacznej ilości kontraktów opiewających na wysokie kwoty oraz szeroką akwizycję nowych zleceń. Naszym celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie dobrych rynkowych perspektyw, w tym unijnej perspektywy na lata 2014-2020 – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

[ ZUE ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega