LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzekop Mierzei Wiślanej już od 2016 r.?
Transport wodny

Przekop Mierzei Wiślanej już od 2016 r.?

Czy ta inwestycja ma sens?

Ewa Grunert

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej nie ma najmniejszych wątpliwości co do konieczności szybkiego przekopania Mierzei Wiślanej. Inwestycja ta ma być priorytetowym zadaniem nowego resortu.


Potrzebne dokumenty zostały wysłane do Komisji Europejskiej, która, zanim wyda jakakolwiek decyzję, dokładnie je przeanalizuje, ponieważ przekop ma być dokonany na obszarach Natura 2000.

23 I 2016 r. w Warszawie Karmenu Vella – komisarz UE ds. środowiska i gospodarki morskiej, spotkał się z Janem Szyszko – ministrem środowiska oraz Markiem Gróbarczykiem – ministrem gospodarki morskiej, przedstawicielami sektora rybackiego oraz organizacjami ekologicznymi. Urzędnicy unijni podkreślają, że co prawda dyrektywa siedliskowa nie zabrania prowadzenia inwestycji w obrębie obszarów Natura 2000, to skutki mogą mieć negatywny wpływ na te obszary.

Jaki to będzie kanał? Plany zakładają, że kanał będzie miał 1,1 km długości i 5 m głębokości, czyli tyle, ile wynosi średni poziom morza. Przy nim wybudowana zostanie śluza o długości 200 m, dzięki której różnica w poziomach wód w Zalewie Wiślanym i w Bałtyku będzie wyrównywana. Zapobiegnie ona mieszaniu się wód z obu akwenów i zanieczyszczeniu bałtyckich plaż.

W kanale będzie także stanowisko postojowe dla jednostek, które będą czekać na wejście do śluzy. Wybudowane zostaną również podejścia do portów nadzalewowych, pogłębione będą tory wodne, powstaną falochrony oraz dwa mosty zwodzone. Planowana jest również rozbudowa portu morskiego w Elblągu.

Przypomnijmy, że pomysł przekopu powstał na skutek decyzji Rosji z 7 V 2006 r., kiedy to rozpoczęto blokadę polskiej żeglugi, żądając podpisania nowej umowy, gdyż stara zawarta była z krajem socjalistycznym i nie należącym do UE. Ówczesny rząd PiS, zamiast podpisać nową umowę, rozpoczął bojkot, co w rezultacie przyniosło 3 lata zamknięcia portu w Elblągu i ogromne straty finansowe dla miasta i portu. Dopiero po zmianie rządu, 1 IX 2009 r., na mocy umowy polsko-rosyjskiej, żegluga po Zalewie została przywrócona, ale zamiar przekopania Mierzei pozostał.

W 2014 r. poprzedni rząd przyjął projekt inwestycyjny kraju na lata 2014-2022, w którym przewidziano plan budowy przekopu oraz zapisano, że "w przypadku pozytywnej opinii Komisji Europejskiej decyzja co do realizacji projektu będzie należeć do Rady Ministrów; przewidywany termin, to drugi kwartał 2016 r."

Cztery lokalizacje. Jeszcze w lipcu 2015 r. Dorota Pyć, wiceminister infrastruktury, poinformowała, że nowy projekt programu budowy drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim przez Mierzeję, został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu, a inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych. Założono, że budowa całej infrastruktury będzie kosztowała 878 mln zł. Tak więc dokumentacja projektu była już gotowa i prawdopodobnie teraz przekazana została do KE.

Od 2008 r. na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni trwają prace nad Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Według Urzędu Morskiego w Gdyni, analizy wykazały, że z czterech lokalizacji najkorzystniejszy jest wariant budowy przekopu w Nowym Świecie, ponieważ, przekop umiejscowiony w Przebrnie naruszałby warstwy wodonośne dla Krynicy Morskiej, przekop w Skowronkach zagrażałby unikatowym gatunkom roślin podwodnych, a budowa w Piaskach, najbardziej oddalonych na północ, wydaje się najmniej korzystna finansowo.« powrót
Biuro Brokerskie Omega