LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzeładunki dalej w górę
Transport wodny

Przeładunki dalej w górę

Szczecin i Świnoujście celują w ponad 23 mln t

HH

Ponad 20 mln t towarów przeładowały w ciągu 10 miesięcy 2016 r. porty Szczecin i Świnoujście.


To o blisko 1 mln t więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Oznacza to, iż dotychczasowy wynik obsłużonej masy ładunkowej jest o 4,5% lepszy niż w pierwszych 10 miesiącach roku 2015.

Rekordowy październik. Rekordowy okazał się październik, który porty zamknęły wynikiem blisko 2,4 mln t przeładunków. Oznacza to wzrost, porównując rok do roku, o 19,2%. Nareszcie wzrosły przeładunki węgla – było ich o 188,7 tys. t więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 86,2%. Wpływ miały na to m.in. dwa duże statki w imporcie z Kanady i Mozambiku oraz eksport węgla do Indii i Niemiec.

Przeładunki rudy utrzymały się na tym samym poziomie, co rok wcześniej tj. 175,2 tys. t. Za to znakomity wynik w październiku odnotowały zboża. Tych było w obu portach więcej o 140,8%, czyli o 150,1 tys. t, tj. z  106,6 tys. ton w 2015 r. do 256,7 tys. ton w 2016 r. To zasługa dwóch dużych masowców w imporcie ze śrutą sojową z Argentyny oraz czterech statków w eksporcie z pszenicą do Afryki.

Przeładunki drobnicy utrzymały się na poziomie analogicznym do roku ubiegłego i osiągnęły poziom 1 107,6 tys. t. W tej grupie stałe wzrosty notuje drobnica promowa. Tej w październiku było o 3,1% więcej. Odnotowano również duży wzrost, bo o 85%, przeładunków paliw - ze 120,9 tys. t w 2015 r. do 223,7 tys. t w roku 2016. To efekt przeładunków gazu LNG, a także zwiększonego importu i eksportu oleju napędowego.

Także przeładunki kontenerów były w październiku o 6,8% lepsze niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Jedyną grupą towarową, która we wspomnianym miesiącu odnotowała spadek były towary inne masowe (-20,1%). To z kolei efekt mniejszych przeładunków kruszyw i chemikaliów.

Ponad 23 mln t. W sumie w ciągu 10 miesięcy tego roku w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano o 861,4 tys. t towarów więcej, tj. z 19 153,5 tys. t w 2015 r. do 20 014,9 tys. t w roku 2016. Prym w rankingu wiodą: paliwa ze wzrostem o 31,5%, zboża – tych było więcej o 15,1% oraz drobnica z wynikiem lepszym o 9,9% (w tym drobnica promowa +8,3% i kontenerowa +4,2%). Niestety dalej poniżej poziomu z poprzedniego roku są przeładunki węgla, rudy i inne masowe.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, ZMPSiŚ SA przewiduje, że w 2016 r. przeładunki przekroczą 23 mln t.« powrót
Biuro Brokerskie Omega