LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzesyłki w temperaturze kontrolowanej
Logistyka

Przesyłki w temperaturze kontrolowanej

Serwis pasywny w transporcie lotniczym

Hubert Hryniewicz

Wśród dóbr przemieszczanych każdego dnia w łańcuchach logistycznych, znaczną część stanowią żywność oraz leki, które ze względu na swoje właściwości wymagają specjalnych warunków, zarówno magazynowania jak i transportu.


Ze względu na specyfikę ładunków w transporcie lotniczym wprowadzono dodatkowe serwisy, aby sprostać wymogom klientów i zagwarantować najwyższą jakość usług. Dotyczą one np. czasu realizacji transportu: serwis priorytetowy (daje pierwszeństwo załadunku na pokład samolotu, nie gwarancje) bądź gwarantowany (daje gwarancję załadunku na pokład samolotu), jak również dodatkowych wymogów wynikających ze specyfiki przewożonego ładunku: materiały niebezpieczne, wartościowe, łatwo psujące się czy też wrażliwe na wahania temperatury, czyli przesyłki w tzw. temperaturze kontrolowanej.

Cykl. Chcąc zaoferować najlepsze rozwiązania z zakresu transportu towarów w temperaturze kontrolowanej, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele ważnych czynników wpływających na jego przebieg. Prześledzimy ten cykl na przykładzie globalnego spedytora DHL Global Forwarding, wśród klientów którego znajdują się najważniejsi producenci farmaceutyczni, producenci urządzeń medycznych, organy służby zdrowia, szpitale, firmy zaopatrujące szpitale oraz inni świadczeniodawcy usług medycznych.

W pierwszej kolejności zbiera się pełną informacje od klienta na temat szczególnych wymagań co do warunków w jakich towar ma być przewożony na całej trasie, przechowywany podczas oczekiwania na kolejny rejs czy podczas przeładunków. Chodzi tu przede wszystkim o specjalne warunki co do odpowiedniej temperatury.

Kolejnym etapem jest wybór jak najlepszych rozwiązań do danego zlecenia, takich jak: odpowiedni serwis dla mniej wrażliwych towarów i utrzymanie temperatury tylko w portach przeładunkowych, utrzymanie temperatury na całej trasie, ale przy większych widełkach temperaturowych oraz najbardziej pewny serwis czyli kontener chłodniczy – przy tej opcji towar transportowany jest z punktu A do B w stricte określonej temperaturze. Taka opcja wykorzystywana jest np. dla szczepionek lub leków z wysoką wrażliwością lub żywności szybko psującej się.

Mając już wszystkie wyczerpujące informacje czas wybrać odpowiedniego przewoźnika na odcinku drogowym jak również lotniczym oraz sprawdzić wszelkie punkty postoju czy przeładunku - czyli warunki w magazynach lotniska wylotu, jak i docelowego co do wyznaczonej strefy ogrzewanej czy odpowiednio schładzanej. W bardzo krótkim czasie dokładnie sprawdza się także całość procesu i potwierdza (w biurze w kraju przeznaczenia) odpowiednie wymagania dla danego projektu.

Po sprawdzeniu wszystkich newralgicznych punktów i upewnieniu się, iż towar będzie odpowiednio transportowany na wszystkich odcinkach można już przedstawić ofertę klientowi, dając mu kompleksowe rozwiązanie, m.in. oferując dodatkowo własne ubezpieczenie i analizując ewentualne ryzyko.

Przykłady. Transport żywności i farmaceutyków jest jednym z największych wyzwań w logistyce, ponieważ nieprawidłowa obsługa może wiązać się z utratą zdatności do konsumpcji. DHL Global Forwarding od wielu lat współpracuje z firmą mleczarską wysyłającą nabiał (typu serki) dla rodaków za oceanem. Są to cotygodniowe wysyłki realizowane w oparciu o serwis pasywny (patrz ramka) w zakresie temperatury od +2C do +8C. Odbiory są aranżowane przy użyciu chłodni, które gwarantują transport w wymaganej przez klienta temperaturze.

Kolejnym ciekawym przykładem użycia serwisu pasywnego jest transport czekolady. Na początku tego roku operator zrealizował projekt wysyłek czekolady z fabryki w Polsce do Azji. Łącznie przy pomocy wspomnianego serwisu wysłano ponad 300 t czekolady.

Co to jest serwis pasywny?

Serwis pasywny polega na utrzymaniu temperatury kontrolowanej w magazynach portów przeładunkowych oraz w samolocie, ale nie daje on gwarancji zachowania wymaganej temperatury na całym odcinku transportowym, chociażby podczas załadunku/rozładunku towaru z/na samolot na płycie lotniska. Wyróżnia się kilka podstawowych przedziałów temperatury w serwisie pasywnym: od -20 do -15C; od +2 do +8C; od +5 do +15; od +15 do +25C.

Co to jest serwis aktywny?

Serwis aktywny daje gwarancje zachowania wybranej przez klienta temperatury w przedziale od -20C do +30C. Transport ten realizowany jest przy użyciu specjalistycznego kontenera chłodniczego, który dzięki nowoczesnej technologii gwarantuje wysoką jakość usług ponieważ gwarantuje zachowanie wymaganej temperatury podczas całego procesu transportowego. Serwis ten ze względu na wysokie koszty wynajmu kontenera, wysoką minimalną wagę płatną oraz koszty obsługi zazwyczaj jest używany do transportu ładunków o wysokiej wartości jak np. szczepionki.« powrót
Biuro Brokerskie Omega