LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzewozy towarowe nadal oparte na surowcach
Transport szynowy

Przewozy towarowe nadal oparte na surowcach

Wciąż mały udział transportu produktów wysokomarżowych

HH

Ponad 3/4  wszystkich towarów przewiezionych na kolei w I kwartale 2017 r. stanowiły ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (43,8 % ), rudy metali (20,8%), koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi (11,9%). To efekt wzrostu popytu na te towary, które w ostatnich latach dotknęła wyraźna dekoniunktura.


Przewoźnicy kolejowi wciąż uzależnieni są od transportów czarnego złota   |   Fot. PKP Cargo

Masa wspomnianych wyżej trzech grup towarowych w największym stopniu przełożyła się na dobre wyniki przewozów w I kwartale 2017 r. w porównaniu do pierwszych miesięcy 2016 r. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego przewoźnicy przewieźli o ponad 8,7% więcej masy niż w rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła 12,1 mld tkm i była wyższa o ponad 6,2%.

W I kwartale 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego  przewieziono ponad 10% więcej towarów  z grupy węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prawie 9% więcej z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa. Łącznie blisko 3, 4 mln t więcej, niż w badanym okresie roku 2016.
Według wskaźnika pracy przewozowej udziały tych najważniejszych grup towarowych wynoszą 69,5%. Podział wygląda następująco: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (30,4%) , rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (22,4)%; koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi 16,7%.

Wciąż niski jest niestety udziały towarów z grup chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe oraz metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń), które wyniósł odpowiednio 4,2% i 4,1%.

Za to w coraz większym stopniu widoczny jest wzrost masy przewiezionych ładunków w grupach towarów mieszanych (bez spożywczych) oraz tzw. nieidentyfikowalnych. Łącznie w tych grupach w I kwartale 2017 r. przewieziono ponad 1 mln t ładunków więcej w porównaniu do I kwartału roku 2016.

Duże wzrosty przewozów wystąpiły również w przypadku surowców wtórnych, sprzętu transportowego oraz maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W pozostałych grupach wg klasyfikacji NST wzrost w I kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2016 r. wyniósł 17,8%, na co najwięcej wpływ miał wzrost masy towarów nieidentyfikowalnych oraz towarów mieszanych, bez spożywczych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega