LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRekordowe targi TRAKO 2019
Transport szynowy

Rekordowe targi TRAKO 2019

Blisko 700 wystawców z 30 krajów i 16 tys. uczestników

HH

Gdańsk to dobre miasto do robienia interesów – mówili wystawcy i goście, którzy przybyli w dniach 24-27 września br. do AMBEREXPO na 13. edycję Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019. Na 30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 1 tys. m torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych niespełna 700 wystawców z 30 krajów potwierdziło swoją obecnością, że to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie, co do wielkości oraz znaczenia, targi transportu szynowego w Europie.


Targi odwiedziła rzesza specjalistów z Polski i zagranicy    |   Fot. mat. prasowe

Targi TRAKO to uznane w Europie miejsce spotkań transportu szynowego firm z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów i pasjonatów kolei. Świadczy o tym prawie szesnastotysięczna rzesza specjalistów z Polski i zagranicy, którzy przez cztery dni spotykali się z przedstawicielami firm i organizacji branży kolejowej i tramwajowej.

Wielu z nich uczestniczyło w licznych debatach i konferencjach przygotowanych przez organizatorów, bowiem TRAKO to również platforma dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Podczas ponad 40 wydarzeń, które odbyły się w międzynarodowym gronie poruszane były najbardziej aktualne, priorytetowe dla branży tematy.

Debaty. I tak m.in., Fundacja ProKolej zorganizowała międzynarodową debatę „Masterplan dla przewozów towarowych”. Osią debaty był panel dyskusyjny na temat rozwoju rynków cargo w Europie i możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej kolei.

Urząd Transportu Kolejowego był organizatorem debaty na temat stanu bezpieczeństwa kolei. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, sposoby nowych zabezpieczeń i działania, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków. Debatę poprzedziło seminarium, na którym został przedstawiony stan bezpieczeństwa w 2018 r. oraz I połowie 2019 r. Podczas targów została zaprezentowana również Koncepcja Kolei Metropolitalnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii połączoną z debatą na temat kolei regionalnych.

Jednym z ważniejszych wydarzeń była debata „Zmieniamy polską kolej”, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Grupy PKP oraz branży kolejowej. Zaprezentowano podczas niej pakiet inicjatyw, za pomocą których planuje się rozwijać kolej. Są to: Krajowy Program Kolejowy (75,7 mld zł), Program utrzymaniowy (24 mld zł), strategia taborowa PKP Intercity, warta 7 mld zł., Program Inwestycji Dworcowych PKP S.A., na który ma zostać przeznaczone 1,6 mld zł., Wspólny Bilet, IV pakiet kolejowy wdrożony w zakresie przewozów pasażerskich oraz program Kolej Plus.

Dowodem na mocne zakorzenienie w realiach tej dyskusji było zawarcie na TRAKO umowy między Urzędem Transportu Kolejowego a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA). Dokument ten jest niezbędny dla wdrożenia IV pakietu kolejowego, który ma obowiązywać w Polsce od czerwca przyszłego roku.

Targi stały się również miejscem cyklicznych spotkań statutowych organów wielu międzynarodowych organizacji – m.in. CER i OSJD. Po raz pierwszy swoje cykliczne spotkanie odbyli także członkowie European Passengers Federation.

Gdańskie targi były także wyrazem troski o rozwój branży w wymiarze „młodzieżowym”. To Dzień Edukacji i Kariery, czyli możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich.

[ materiały partnerskie ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega