LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRemont tamy we Włocławku zakończony
Transport wodny

Remont tamy we Włocławku zakończony

Nie zapewni pełnego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Janusz Kajda

Zakończyła się modernizacja zapory we Włocławku. Poprawił się stan techniczny stopnia wodnego oraz zwiększyło się bezpieczeństwo powodziowe. Inwestycję zrealizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” został podzielony na dwa etapy. Koszt jego realizacji wyniósł ponad 115,4 mln zł, z czego 68 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

Realizacja etapów. Pierwszy etap projektu dotyczył przebudowy i remontu obiektów stopnia wodnego we Włocławku w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas jego wykonywania rozbudowany został m.in. automatyczny system pomiarowo-kontrolny stopnia. Powstała również przepławka dla ryb, w której zamontowano monitoring. Wyremontowano jaz oraz śluzę i awanporty.

Realizację zadań zawartych w II etapie zakończono w grudniu 2014 r. Jego efektem jest m.in. polepszenie stanu technicznego zapory bocznej Borowiczki i wału wstecznego Słupianki oraz Rosicy, a także budowa nowych obwałowań tych rzek. Poprawiono także bezpieczeństwo powodziowe poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz podwyższenie korony zapory. Wymieniono również rurociągi tłoczne znajdujące się w pompowni Borowiczki.

Stopień Wodny Włocławek został oddany do eksploatacji w 1970 r. jako pierwszy z zaprojektowanej Kaskady Dolnej Wisły. Budowę pozostałych 7 stopni zaniechano. Istniejący obiekt hydrotechniczny jest eksploatowany w warunkach odbiegających do tych, do jakich został zaprojektowany. Poziom wody na dolnym stanowisku zapory nie został, niestety, wsparty przez powstanie kolejnego stopnia.

Projekt stworzenia drugiej tamy na Wiśle jest obecnie na etapie procedury środowiskowej. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został złożony w lutym 2015 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jeszcze w tym roku powinna zostać wydana decyzja, która umożliwi rozpoczęcie etapu projektowania przedsięwzięcia – powiedział agencji informacyjnej Newseria Janusz Granatowicz, dyr. Projektu Wisła w Energa Inwest S.A. – Ukończenie budowy II stopnia na Wiśle jest możliwe w ciągu 9-10 lat od uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej.

Ta budowla hydrotechniczna powstać ma w Sarzewie k. Ciechocinka, ok. 30 km od Włocławka. Na tym odcinku rzeki, realizacja tej inwestycji, zapewni pełne bezpieczeństwo powodziowe. Dzięki podniesieniu poziomu wody o 3 m poprawi się bezpieczeństwo zapory i elektrowni wodnej we Włocławku, a także polepszą się warunki żeglugowe.« powrót
Biuro Brokerskie Omega