LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl Rewitalizacja i modernizacja obiektów hydrotechnicznych
Transport wodny

Rewitalizacja i modernizacja obiektów hydrotechnicznych

Nowe oblicze śluz i jazu

Janusz Kajda

Zakończona została realizacja projektu „Bydgoski Węzeł Wodny” – zadania inwestycyjnego finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem była rewitalizacja i modernizacja trzech obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Śluzy Brdyujście, Śluzy Miejskiej nr 2 i Jazu Farnego.


Jaz Farny   |   Fot. RZGW Gdańsk

Wszystkie te budowle były w złym stanie technicznym i wymagały gruntownego remontu. Dziś sprawnie działają, umożliwiając swobodną żeglugę po Bydgoskim Węźle Wodnym (BWW). Jest to miejsce, w którym następuje połączenie dróg wodnych na skrzyżowaniu głównych osi hydrograficznych: (wschód-zachód) oraz północ-południe (Wisła). Przecina się tutaj siedem szlaków –  żeglugowych, turystycznych i kajakowych.

Trudna operacja. Ze względów technicznych remont Śluzy Miejskiej nr 2 był najbardziej skomplikowany ze wszystkich prac prowadzanych na terenie BWW. W trakcie ich realizacji pojawiło się wiele nieprzewidzianych trudności. Okazało się, że naprawa poszczególnych elementów budowli musi mieć większy zakres i potrwa znacznie dłużej. Wykonawca inwestycji miał problemy z dojazdem ciężkim sprzętem na miejsca realizowanych robót. Nastąpiło też zapadnięcie podmytego gruntu przy klapie śluzy od strony wody górnej.

Znacząco przekroczyło to zakładany zakres prac. Dopiero po odwodnieniu śluzy okazało się, że stan budowli jest dużo gorszy od przewidywanego. Wykonana została kompleksowa jej przebudowa. Wyremontowano elementy mechaniczne, sterownię i zmodernizowano instalację energetyczną. Inwestycję realizowano od wiosny 2014 r. do lata 2016 r. Remont kosztował ponad 11 mln zł.

Śluza umożliwia pokonywanie trzymetrowej różnicy poziomów wody przez statki płynące w górę Brdy w kierunku Kanału Bydgoskiego oraz Odry.

Zabytek architektury wodnej. Śluza Brdyujście, znajdująca się w Bydgoszczy-Fordonie, jest obiektem nieczynnym i przygotowanym do pełnienia roli edukacyjnej. Zbudowano ją w 1879 r. Działała do 2002 r. Wtedy zastąpiona została śluzą Czersko Polskie, która jest pierwszym tego typu obiektem na drodze wodnej Wisła-Odra.

Śluza Brdyujście to rzadko spotykana budowla tego typu, o podwójnej szerokości komory (18 m), jedyna taka w Polsce. Jej kapitalny remont rozpoczęto w 2014 r., który zakończył się jesienią 2015 r. i kosztował ponad 7 mln zł. Śluza została całkowicie uszczelniona, ściany komory wymurowano na nowo, wyremontowano wszystkie elementy techniczne i przywrócono obiekt do pełnej sprawności technicznej oraz pierwotnego wyglądu. Umożliwia obniżenie poziomu wody w komorze śluzy o 2,3 m.

Zdalnie sterowany jaz. Jaz Farny w Bydgoszczy odzyskał dawny blask po półrocznym remoncie, który został zakończony w grudniu ubiegłego roku. Znajduje się pomiędzy rzeką Młynówka a Brdą. Jego zadaniem jest m.in. utrzymanie stałego poziomu wody w rzece dla celów żeglugowych.

Prace modernizacyjne objęły naprawę umocnień brzegowych nabrzeży lewego i prawego oraz wymianę barierek. Wyremontowano również mechanizmy jazu oraz wymieniono zasuwy. Zmodernizowano sterownię i wprowadzono system zasilania awaryjnego, zapewniający działanie urządzeń w wypadku zaniku prądu. Jaz jest zdalnie sterowany za pośrednictwem komputera. Ponadto uporządkowano otoczenie obiektu i wymieniono ogrodzenie. Koszt remontu wyniósł około 4,6 mln zł.

Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Jaz Farny jest obiektem zabytkowym – wybudowany został w 1899 r.« powrót
Biuro Brokerskie Omega