LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRosną kolejowe przewozy intermodalne
Transport szynowy

Rosną kolejowe przewozy intermodalne

W 2017 r. przetransportowano ponad 1 mln jednostek ładunkowych

Jerzy Konwicki

Masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym wyniosła w 2017 r. 14,7 mln t. Wynik ten, podany przez Urząd Transportu Kolejowego, oznacza roczny wzrost o prawie 15% (1,9 mln t).


Terminal kontenerowy PCC Intermodal w Kutnie   |   Fot. PCC Intermodal

Udział tych przewozów mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął w ubiegłym roku poziom ponad 6% i był wyższy o blisko 0,4% niż w 2016 r. Praca przewozowa wykonana przy przewozie ładunków kształtowała się z kolei na poziomie 5,4 mld tono-km. Porównując to z rokiem 2016 zaobserwowano wzrost o ok. 1 mld tono-km (21,8%).

Ponad 1 mln jednostek. W 2017 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Przewieziono po raz pierwszy w historii ponad 1 mln jednostek. Rynek osiągnął poziom 1 081 tys. sztuk, z czego blisko 1 053 tys. to kontenery. W porównaniu z 2016 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła zatem o ok. 13,6 %.

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2017 r. wyniósł 97,4%. Najwięcej przewożono tych 20- i 40-stopowych. Stanowiły one odpowiednio 43,8% i 47,7% ogólnej liczby przetransportowanych jednostek. W kontenerach transportowane są różne grupy ładunków od wysokoprzetworzonych do tych o charakterze masowym.

Analizując natomiast przewozy intermodalne pod kątem liczby TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU) w 2017 r. przewieziono koleją 1 667,3 tys. TEU. W porównaniu z 2016 r. stanowiło to wzrost o 16,1%.

Liderem PKP Cargo. Rok 2017 był korzystny dla kolei, wzrosły wszystkie parametry przewozowe. W wypadku intermodalu rozwój tego segmentu widać również po liczbie przewoźników świadczących takie usługi. W 2016 r. zajmowało się nimi 13 przedsiębiorców, a rok później już 18. UTK przypomina, że 10 lat wcześniej, w 2007 r. intermodalem zajmowało się jedynie 6 przewoźników.

W minionym roku przewozy intermodalne na największą skalę pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej zrealizowała spółka PKP Cargo, mająca odpowiednio 46,4% i 50,2% udziału w rynku. Znaczącą pozycję na rynku pod względem wielkości transportu intermodalnego w 2017 r. posiadały również spółki DB Cargo Polska oraz Lotos Kolej. Ich udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł 17,7% oraz 14,2%, a pod względem wykonanej pracy przewozowej odpowiednio 21,1% i 12,4%.

Dane zebrane przez UTK za 2017 r. wskazują na potencjał tego segmentu rynku i jego dalsze możliwości rozwoju. Jak wskazuje prezes urzędu Ignacy Góra istotne jest wprowadzenie projektu strategicznego dla wzrostu transportu intermodalnego w najbliższych latach. Powinien zostać zwiększony udział przewozów z wykorzystaniem standardowej jednostki transportowej (kontenera) różnymi środkami transportu. Pociąg powinien być środkiem transportu towarów naturalnie wykorzystywanym na środkowym, najdłuższym odcinku trasy pomiędzy punktem A i B. Na początkowym i na końcowym odcinku (czyli na tzw. pierwszej i ostatniej mili) towar może być dostarczony i odebrany przez transport drogowy. Te dwa środki transportu powinny więc ze sobą współpracować, a nie konkurować – przekonuje prezes UTK.

Przypomnijmy, że działania te wpisują się w proekologiczną politykę Komisji Europejskiej, która w 2011 r. wyznaczyła cel, że do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu. Do 2050 r. powinno to być ponad 50%.« powrót
Biuro Brokerskie Omega