LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
16 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRosną przeładunki i ruch promowy
Transport wodny

Rosną przeładunki i ruch promowy

Polska gospodarka morska w roku 2015

Wojciech Sobecki

Od 2012 r. rosną obroty w polskich portach morskich. W ubiegłym roku przeładunki były o 1,4% wyższe niż w 2014 r., osiągając poziom 69,7 mln t. W 2015 r. morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali również więcej ładunków niż rok wcześniej.


Trudna była za to sytuacja przemysłu stoczniowego. W roku 2015 w polskich stoczniach zbudowano zaledwie cztery jednostki. Z kolei w polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż morską na statkach 2421,5 tys. pasażerów, tj. o 8,9% więcej niż w roku 2014. Znacznie zmniejszyła się natomiast liczba pasażerów przybywających do polskich portów na pełnomorskich statkach wycieczkowych.

Flota i transport. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w roku 2015 morska flota transportowa polskich armatorów i operatorów stanowiąca ich własność lub współwłasność liczyła 102 statki o łącznej nośności 2514,7 tys. t i było to o 2 jednostki mniej niż w roku 2014. Pod polską banderą pływało w 2015 r. 25 statków o łącznej nośności 40,2 tys. t, co stanowiło 24,5% ogólnej liczby jednostek polskiej morskiej floty transportowej oraz zaledwie 1,6% jej całkowitej nośności.

Zdecydowanie niekorzystnie dla jednostek eksploatowanych pod naszą narodową banderą przedstawiał się również średni wiek statków. Z danych GUS wynika, że średni wiek statków pływających pod polską banderą wynosił w 2015 r. ponad 32 lata podczas gdy dla jednostek eksploatowanych pod obcymi banderami wskaźnik ten był prawie trzykrotnie niższy i wynosił 11,8 lat.

Na koniec 2015 r. morska przybrzeżna flota transportowa składała się z 24 jednostek o łącznej nośności 2,1 tys. t. Wszystkie statki pływały pod polską banderą, a ich średni wiek wynosił aż 42 lata.

Polska flota transportowa przewiozła w ubiegłym roku 6963,2 tys. t ładunków tj. o 2,7% więcej niż w roku poprzednim. W strukturze przewozów zdecydowanie dominowały ładunki drobnicowe. Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego dokonane przez polskich przewoźników morskich w 2015 r. wynosiły 17,3% przetransportowanych ładunków żeglugi morskiej ogółem i osiągnęły 1203,6 tys. t, tj. o 17,5% więcej w porównaniu do roku 2014.

Przemysł stoczniowy. W roku 2015 w naszym kraju funkcjonowało ponad 5 tys. firm zajmujących się produkcją oraz naprawą statków i łodzi oraz pozostałą działalnością stoczniową. Najwięcej tego typu podmiotów, ponad 3,5 tys., znajdowało się w woj.pomorskim, w zachodniopomorskim - 1,3 tys. Firmy o takim profilu działalności zatrudniały w sumie ponad 32 tys. pracowników, z czego ponad połowę w woj. pomorskim.

W ubiegłym roku spadła liczba jednostek pływających zbudowanych w polskich stoczniach. Wykonano zaledwie cztery takie jednostki (1 kontenerowiec, 1 prom i 2 statki nietowarowe) i, niestety, było to o połowę mniej niż w roku 2014, kiedy zbudowano 8 jednostek. Największy udział w całkowitej liczbie jednostek zamówionych w polskich stoczniach (aż 47,4%) stanowiły statki nietowarowe.

Polskie stocznie wyremontowały w zeszłym roku 610 jednostek i było to prawie o 2% więcej niż w 2014 r. W portfelu zamówień stoczni remontowych znajdowało się 39 statków, tj. o ponad 40% mniej niż rok wcześniej.

Porty. Przeładunki w polskich portach morskich w 2015 roku były o 1,4% wyższe niż w roku 2014 osiągając poziom 69,7 mln t. Największy udział w obrotach miał Port Gdańsk (45,4%). Na drugim miejscu znalazła się Gdynia (22,3%), a kolejne miejsca zajęły Świnoujście (16,9%), Szczecin (11,9%) i Police (2,5%).

Warto zauważyć, że sumując przeładunki trzech portów zlokalizowanych w woj. zachodniopomorskim (Świnoujście, Szczecin, Police) w sumie osiągnęły one 31,3% ogółu obrotów portowych, tj. o 14,1% mniej niż jeden tylko port w Gdańsku. Taki rozkład obrotów wyraźnie pokazuje, jak bardzo potrzebne są inwestycje w portach Pomorza Zachodniego, takie jak chociażby planowany terminal kontenerowy w Świnoujściu, które spowodują zwiększenie przeładunków.

Największy wzrost obrotów w porównaniu do roku 2014 odnotowały małe porty. W Stepnicy przeładunki wzrosły czterokrotnie, w Darłowie prawie trzykrotnie. Z czterech największych portów tylko w Gdańsku odnotowano wzrost przeładunków o 10,3% i Szczecinie o 1,6%. W Gdyni obroty spadły o 8,5%, w Świnoujściu o 5,6%, a w Policach o 1,5%.

Europa głównym partnerem. W 2015 r. łączny udział w obrotach ładunkowych polskich portów przedstawiał się następująco: z krajami europejskimi 74,8%, w tym z krajami Unii Europejskiej 55,1%, z Azją 10,4%, z krajami Afryki 8,1%, Ameryką Środkową i Południową 3,8%, z Ameryką Północną 2,3%. Warto zauważyć, że obroty z krajami europejskimi były trzykrotnie wyższe niż z pozostałymi partnerami naszych portów, w tym wymiana handlowa realizowana za pośrednictwem polskich portów z państwami UE była ponad dwukrotnie wyższa niż z innymi rejonami świata.

W strukturze obrotów dominowały ładunki masowe suche 37,1% (w tym węgiel i koks 11,7%), ładunki masowe ciekłe 27,1% (w tym ropa naftowa i produkty ropopochodne – 24,0%) oraz ładunki w kontenerach dużych 19,5%.

Najwięcej statków przypływających do polskich portów to statki, których przewoźnik pochodził z Polski (7,7 tys. statków o pojemności brutto 67,1 mln i nośności 20,8 mln t), Niemiec (3,1 tys. statków o pojemności brutto 23,4 mln i nośności 15,6 mln t) i Szwecji (1,3 tys. statków o pojemności brutto 31,3 mln i nośności 8,8 mln t).

Żegluga promowa. W 2015 r. w polskich portach zaczęło lub zakończyło podróż morską na statkach 2421,5 tys. pasażerów, o 8,9% więcej niż w 2014 r. Zdecydowana większość, bo aż 76,5% ogółu podróżnych, to ci odbywający podróż w ruchu międzynarodowym.

Największym polskim portem promowym jest Świnoujście, gdzie obsłużono ponad połowę (55,2%) wszystkich pasażerów promów. Na drugim miejscu znalazła się Gdynia (38%) na trzecim Gdańsk (6,8%). Najwięcej przewozów promowych zrealizowano w relacjach do Karlskrony (38,0%), Ystad (34,9%), Trelleborga (20,3%) i Nynäshamn (6,8%).

W zeszłym roku do polskich portów morskich przypłynęło na wycieczkowcach w celach turystycznych 89,5 tys. osób, tj. prawie o jedną czwartą (23,2%) mniej niż w roku 2014. Najwięcej morskich turystów odwiedziło Gdynię (78,4%), Gdańsk (11,4%) i Szczecin (6,2%).« powrót
Biuro Brokerskie Omega