LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRozwija się Terminal Promowym w Świnoujściu
Transport wodny

Rozwija się Terminal Promowym w Świnoujściu

Rosną przewozy i przeładunki, rusza projekt intermodalny

Jerzy Konwicki

Obsługa największych promów na trasie Świnoujście-Szwecja, a także zwiększenie ruchu intermodalnego w korytarzu transportowym między Skandynawią a Polską to główny cel, jaki przyświeca systematycznemu i dynamicznemu rozwojowi terminalu promowego w Świnoujściu, obserwowanemu w ostatnim czasie.


Baza promowa w Świnoujściu   |   Fot. ZMPSiŚ

Zaledwie kilka miesięcy temu uroczyście otwarto nowe stanowisko promowe nr 1, które powstało w ramach perspektywy unijnej 2007-2013, a już rozpoczęły się przygotowania do kolejnego przedsięwzięcia. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, jako pierwszy wśród polskich portów, uzyskał zgodę na dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej (2014-2020) projektu związanego właśnie z rozwojem terminalu promowego w Świnoujściu.

Razem z portem Trelleborg. Jego nazwa to „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Współfinansowanie pochodzić będzie z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Projekt zrealizowany zostanie w partnerstwie z portem i gminą Trelleborg. Jego Polska część dotyczy przystosowania infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi dużych promów. W ramach inwestycji zakupiono już stanowisko promowe nr 6 wraz z zapleczem. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie przebudowy stanowiska promowego nr 5, zalądowienie stanowiska nr 6 i połączenie go z nr 5. W ten sposób powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 m.

Zakres prac. Wybudowane będą także trzy place postojowe, połączone estakadą, która stanowić będzie nowy wjazd na teren terminalu. Ponadto powstaną nowe i zmodernizowane zostaną istniejące tory kolejowe oraz rampa. Przebudowie poddana zostanie również galeria pasażerska.

Projekt przewiduje także zakup nowego sprzętu przeładunkowego. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r. Równolegle do prowadzonej na terminalu promowym w Świnoujściu inwestycji, szwedzcy partnerzy przygotują dokumentację na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, co pozwoli na obsługę promów o długości 240 m.

Wspomniane przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady morskiej” z portem Trelleborg, rozpoczętej w 2014 r. projektem pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg – Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej w ramach Funduszu TEN-T.

Całkowita wartość umowy na dofinansowanie obecnego projektu wynosi 29,8 mln euro. Współfinansowanie wydatków obejmie okres od początku 2014 do końca 2019 r.

Dobre wyniki. Już teraz terminal promowy w Świnoujściu obsługuje promowe przewozy kolejowe. Dzięki odpowiedniemu układowi torów, placów manewrowo–składowych, może być przystosowany do przeładunku jednostek transportu intermodalnego. Znaczenie w obsłudze tego rodzaju transportu wiąże się z idealnym położeniem terminalu na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą. Wielu spedytorów i pasażerów docenia tę przewagę lokalizacyjną.

Obsługując codziennie 11 odejść promowych do Szwecji, świnoujski terminal stał się liderem zarówno pod względem liczby zawinięć promów, jak i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego, tworząc przy tym wirtualny most łączący Świnoujście ze Skandynawią. Tę wysoką pozycję konkurencyjną na rynku przewozów promowych, potwierdzają roczne wyniki. W 2015 r. łącznie przeładowano 8,1 mln t ładunków oraz obsłużono 373 tys. pojazdów i 10,5 tys. wagonów, a także przewieziono 975 tys. pasażerów. Był to więc rok kolejnego wzrostu – wielkość obsłużonego ładunku przewiezionego pomiędzy Świnoujściem a szwedzkimi portami Ystad i Trelleborg zwiększyła się o 9,6% w porównaniu do 2014 r. Liczba samochodów ciężarowych na tych kierunkach wzrosła o 12%, a pasażerów o 11,5% rdr.

Stanowisko nr 1. Nowy projekt przeznaczony do współfinansowania w perspektywie unijnej 2014-2020 to nie jedyne przedsięwzięcie związane z rozwojem potencjału promowego portów Szczecin-Świnoujście. W październiku 2015 uroczyście otwarto nowe stanowisko promowe nr 1. Inwestycja także realizowana przez ZMPSiŚ SA - którego jednym z podstawowych zadań jest rozwój infrastruktury portowej - dała możliwość obsługi większych niż dotychczas promów, o maksymalnej długości 220 m. Projekt zrealizowany został w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-2013.

To właśnie inwestycje infrastrukturalne prowadzone na wielką skalę, wraz z wysiłkami armatorów i rozwojem systemu obsługi dają możliwość dynamicznego rozwoju terminalu w Świnoujściu. Wszystko po to, aby spełniać najwyższe standardy obowiązujące w ruchu promowym na Bałtyku.« powrót
Biuro Brokerskie Omega