LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce
Transport szynowy

Rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce

SC

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz piąty wskazało w swoim Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce na działania realizowane przez DB Cargo Polska. W tegorocznej edycji Raportu opisano rekordową liczbę 9 praktyk zgłoszonych przez spółkę.

Po raz pierwszy dobre praktyki DB Cargo Polska Forum Odpowiedzialnego Biznesu opisało w raporcie za 2015 rok, pokazując trzy działania. Od tamtej pory praktyki DB Cargo Polska wskazywano w sumie 29 razy.

Wszystkie praktyki prezentowane w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu od trzech lat są dodatkowo sygnowane celami zrównoważonego wzrostu ONZ. Praktyki DB Cargo Polska wg tej kategoryzacji wpisują się w następujące cele: Wzrost gospodarczy i godna praca, Dobre zdrowie i jakość życia, Działania w dziedzinie klimatu oraz Zrównoważone miasta i społeczności.

Wybór praktyk zgłaszanych przez DB Cargo Polska do corocznej publikacji FOB jest dokonywany na podstawie celów, jakie organizacja realizuje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są to przede wszystkim aspekty ekologiczne, kwestie rozwoju otoczenia społecznego, jak również pozytywnego wpływu na gospodarkę, w ujęciu lokalnym i krajowym.

W tegorocznej edycji znalazły się praktyki z zakresu działalności społecznej i charytatywnej firmy, mające na celu wsparcie lokalnych środowisk, kwestie związane z wysokimi standardami bezpieczeństwa w miejscu pracy, budowania organizacji przyjaznej pracownikom oraz działań mających wzmocnić świadomość ekologiczną.

Praktyki wskazane w tegorocznej publikacji to: aplikacja mobilna dla pracowników myDBCARGOpl, Analiza wpływu Grupy DB Cargo Polska na otoczenie, dwie praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy: Lekcje ze zdarzeń i Minutka dla bezpieczeństwa, program onboardingowy dla nowych pracowników, Akcja Segregacja promująca selektywną zbiórkę odpadów, akcja społeczna przeciwdziałająca fonoholizmowi Zamień komórkę na planszówkę, program wolontariatu pracowniczego Kolej na Pomaganie oraz coroczne wydarzenie dla klientów i firm współpracujących Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa. Dwie ostatnie spośród wymienionych praktyk są wskazywane w raporcie, nieprzerwanie od 2015 roku.

Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej praktyk DB Cargo Polska znajduje swoje miejsce w raporcie – mówi Steffen Bobsien, Prezes Zarządu DB Cargo Polska. W tym roku zgłosiliśmy do Raportu między innymi dwa nasze nowe projekty „Akcja Segregacja” i „Zamień komórkę na planszówkę”. Pierwszy wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ograniczeniu produkcji odpadów niedegradowanych. Drugi to odpowiedź na potrzebę przeciwdziałania rozwojowi coraz powszechniejszego - wśród dzieci i młodzieży - fonoholizmu.

DB Cargo Polska jest jedną z 10 firm z województwa śląskiego, których praktyki znalazły się w tegorocznym raporcie. Pełna wersja raportu dostępna jest na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

[ mat. prasowe DB Cargo ] « powrót
Biuro Brokerskie Omega