LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRozwój przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem
Transport szynowy

Rozwój przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem

Zainicjowano współpracę z chińską prowincją Xinjiang

Hubert Hryniewicz

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się w ubiegłym tygodniu (14 XI) spotkanie z delegacją chińskiej prowincji Xinjiang. Tematem rozmów był rozwój przewozów towarowych Nowym Jedwabnym Szlakiem. Tego samego dnia w siedzibie PKP Cargo podpisano memorandum o współpracy  w ramach projektu Suchy Międzynarodowy Port Urumqui i Kolejowy Szlak Polska-Chiny.


Rozmowy polsko-chińskie w MIB   |   Fot. PKP Cargo

Delegacji przewodniczył Xe Yiming, który w prowincji Xinjiang odpowiada za handel zagraniczny. Ze strony polskiej w rozmowach wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, podsekretarz stanu w MIB Justyna Skrzydło i prezes zarządu PKP Cargo Maciej Libiszewski.

Wizyta w Małaszewiczach. Tematem rozmów w ministerstwie był rozwój przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem w kontekście zapowiadanego wzrostu wymiany handlowej między Polską a Chinami, a zwłaszcza zwiększenia eksportu polskiej żywności koleją do Państwa Środka. Prowincja Xinjiang uznawana jest za chińskie centrum transportowe i stanowi jeden z najważniejszych ośrodków logistycznych dla międzynarodowego handlu.

Wcześniej, przed spotkaniem w MIB, delegacja chińska zwiedziła terminal kontenerowy w centrum logistycznym PKP Cargo w Małaszewiczach. Goście zapoznali się z procesem technologicznym obsługi przesyłek kontenerowych w jednym z ważniejszych punktów na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Przez Małaszewicze przebiega linia kolejowa E20, która jest przedłużeniem Magistrali Transsyberyjskiej i „oknem” na Daleki Wschód. Obecnie ten suchy port położony przy granicy polsko-białoruskiej przeładowuje ok., 5 mln t ładunków, ale jego zdolności wykorzystane są zaledwie w połowie.

Memorandum. Podczas kontynuowanych rozmów bilateralnych w siedzibie kolejowego przewoźnika towarowego doszło do podpisania memorandum o współpracy  miedzy przedstawicielami zarządu PKP Cargo i chińskiej prowincji Xinjiang. W przyjętym dokumencie obie strony „wyraziły zainteresowanie współpracą i zapewniły o strategicznym, aktywnym partnerstwie w realizacji tego projektu, którego celem jest poprawa usług logistycznych w obsłudze wymiany handlowej między Chinami i Polską.”

Strona chińska ma zapewnić m.in. wsparcie infrastrukturalne, poprzez nadanie strategicznej roli suchemu portowi w Urumqui, znajdującemu się w prowincji Xinjiang, na Nowym Jedwabnym Szlaku. Położony w pobliżu granicy z Kazachstanem port ma przejmować potoki ładunków ze znacznej części Chin przed nadaniem ich do Polski. PKP Cargo ma za to zapewnić m.in. realizację przewozów kolejowych w Europie.

Rozmowy z partnerami chińskimi to efekty czerwcowej wizyty prezydentów Chin i Polski w warszawskim terminalu Grupy PKP Cargo, gdzie symbolicznie uruchomiono linię kolejową na trasie Chiny-Europa pod marką China Railway Express.

Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku był także uzgadniany w czasie kolejnych spotkań delegacji polskiego rządu i  spółki ze stroną chińską. Wizyta delegacji z prowincji Xinjiang to kolejny etap konkretyzowania tych ustaleń w wymiarze infrastrukturalnym i handlowym.« powrót
Biuro Brokerskie Omega